TBG16818950120001 KENTIGERN. Foto via digital.slv.vic.gov.au.

 

1895 Bark KENTIGERN (TBG168189501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
sail ship, barque, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1877/08

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

P. R. Crichton, Cornwallis, Nova Scotia, Canada.

Eier (owner):

A/S Kentigern, Tønsberg.

Disponent (manager):

Johs. Bull, Tønsberg.

Klasse (Class).:

DnV A2-3N

 

 

Tonnasje (Tonnage):

796 brt, 728 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 163,8’-B: 34,9’-19,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HFSK

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil–barkrigget.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
J. A. Berg 1892, 1896
Arnt Nielsen Barm 1901-05
Helge Helgesen 1905, 1914
Emanuel Schrøeder 1916-

 

 

Historikk:

1877 Bygget som KENTIGERN av P. R. Crichton, Cornwallis, Nova Scotia, Canada for P. R. Crichton, Kingsport, Nova Scotia.
1878 Solgt til Wm. Thompson & Co., St. John, New Brunswick, Canada.
1894 Solgt til A/S Kentigern (Svend Foyn), Tønsberg.
1895 Johs. Bull, Tønsberg ble manager.
1901 Solgt til A/S Kentigern (Herman Jacobsen), Fredrikstad.
1915 Solgt i oktober til A/S Kentigern (Emil Harstad), Holmestrand.
1916 Stanset og stukket i brann 26/07 av den tyske ubåten UB 23 (Oberleutnant zur See Ernst Voigt) i posisjon 55.10N–00.20V mens hun var på reise fra Drammen til West Hartlepool, England med gruvetømmer.
Kaptein Emanuel Schrøeder og mannskapet gikk i livbåten. UB 23 slepet dem et stykke til de fikk se noen engelske trålere. En av disse bragte mannskapet inn til Shields, England. Assuranse utbetalt med NOK 150.000.

 

 

History in English:

1877 Built as KENTIGERN by P. R. Crichton, Cornwallis, Nova Scotia, Canada for P. R. Crichton, Kingsport, Nova Scotia.
1878 Sold to Wm. Thompson & Co., St. John, New Brunswick, Canada.
1894 Sold to A/S Kentigern (Svend Foyn), Tønsberg.
1895 Johs. Bull, Tønsberg became manager.
1901 Sold to A/S Kentigern (Herman Jacobsen), Fredrikstad.
1915 Sold in October to A/S Kentigern (Emil Harstad), Holmestrand.
1916 Stopped and put on fire by 26/07 by the German submarine UB 23 (Oberleutnant zur See Ernst Voigt) in position 55.10N–00.20W whilst on a voyage from Drammen to West Hartlepool, England with pit props.
Captain Emanuel Schrøeder and crew abandoned in the lifeboat. They were towed by UB 23 until they had some English trawlers in sight. One of them carried the survivors in to Shields, England. Insurance paid with NOK 150.000.-

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein Reg. Sjøforklaringer over Norske Skibes Krigsforlis 1916, uboat.net..
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/04-2018 (SN)