TRS10118750120001 SENJEN. Bilde fra TFDS flåteliste av Finn R. Hansen.

 

1875 DS SENJEN (1) (TRS101187501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog
steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

45911

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tromsø

Byggeår (year built):

1875/08

Bnr (Sno).:

32

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø.

Disponent (manager):

A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

111 brt, 64 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 100,0’-Lbp: 95,0’-B: 17,0’, D: 9,1’-Dypg.: 6,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 200 personer i innaskjærs fart.
2 luker.
2 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JTNB

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som skonnert.
1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 25 NHK. Bygget av
Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1875 Bygget som SENJEN av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Levert i august. Byggekostnader 18.000 spd.
Inn i fart 10/08 fra Harstad til havner i sørlige Troms
1876 Grunnstøtte 01/01 ved Senjens Nikkelverk. Reparasjonen tok 2 måneder.
1880 På verksted for reparasjon og oppgradering.
1887 Ny kjele installert i mars ved Akers Mek. Verksted, Kristiania. Dampmaskin bygget om til triple exp.
1889 På verksted i 4 måneder i Bergen for reparasjon av fyrgang.
1890 Dampmaskin bygget om til compound.
1895 I rute mellom Harstad og Kvæfjord, Andenes og ytre Senja.
1896 På verksted for stor reparasjon av skrog og maskineri.
1893 Grunnstøtte og ble vrak 08/12 ved innløpet til Andenes.

 

 

History in English:

1875 Built as SENJEN at Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Delivered in August. Building costs 18.000 spd.
In service 10/08 from Harstad to ports in southern Troms
1876 Stranded 01/01 at Senjens Nikkelverk. Repairs lasted 2 months.
1880 At shipyard for repairs and modernizing.
1887 New boilers installed in March by Akers Mek. Verksted, Kristiania. Steam reciprocating converted to triple exp.
1889 At shipyard for 4 months in Bergen for repairs of furnace.
1890 Steam reciprocating converted to compound.
1895 In service between Harstad and Kvæfjord, Andenes and outer Senja.
1896 At shipyard for major repairs of hull and machinery.
1893 Stranded and wrecked 08/12 at the entrance to Andenes.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 1+2/87 ved Per Alsaker, boka Troms Fylkes Dampskibsselskab flåteliste
1857-1996 av Finn R. Hansen, her byggedes skipbe 1843-1983 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 25/07-2017 (PS)