TRS10119010120001 TRONDENÆS. Bilde fra TFDS flåteliste av Finn R. Hansen.

 

1901 DS TRONDENÆS (2) (TRS101190101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer,
steam ship, general cargo/passenger.

Off.no:

5601563

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tromsø

Byggeår (year built):

1901/01

Bnr (Sno).:

92

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø.

Disponent (manager):

A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

305 brt, 176 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 146,0’-Lbp: 137,8’-B: 21,0’-D: 16,1’-Dypg.: 9’ 4½’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 150 personer.
2 luker.
1 bom.
1 kran.
2 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JTMW/LFDS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 11,5’’-18,5’’-30,0’’, slag/stroke: 20,0’’. 55 NHK, 317 IHK ved 120 o. min. Bygget av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1901 Bygget som TRONDENÆS av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Levert i januar. Byggekostnader NOK 154.000.
1904 Ukentlig turisttrafikk i juli og august mellom Narvik og Alteidet.
1907 Gikk på grunn for full fart 05/02 ved Sandtorg. Reparert i Harstad.
1910 Ny kjele installert i april i Bergen. Dampkjel med dim.: 9,7’ x 10,8’ og 2 fyrganger.
1913 Sank 04/02 etter grunnstøting i Sandsundet ved Sandsøy. Hevet og reparert ved Harstad Mek. Verksted.
1923 Innredningen oppgradert.
1928 Plater i skrog og dekk fornyet.
Grunnstøtte i desember i Risøyrenna. Trukket av grunnen av bergningsskipet STERKODER.
1929 Ombygget. Bro forlenget.
1935 Ny tonnasje 321 brt, 181 nrt.
1936 Lagt opp i august i Tromsø. Omdøpt til TRONDENES.
1937 Ut av opplag.
1940 Rekvirert til hospitaltjeneste av de allierte myndighetene. Evakuerte allierte styrker fra Gratangen.
1956 Lagt opp for salg.
1957 Solgt til Høvding Skipsopphugging, Sandnessjøen for hugging.
1958 Hugget i 2. kvartal.

 

 

History in English:

1901 Built as TRONDENÆS at Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Delivered in January. Building costs NOK 154.000.
1904 Weekly tourist route in July and August between Narvik and Alteidet.
1907 Stranded at full ahead 05/02 at Sandtorg. Repaired in Harstad.
1910 New boiler installed in April in Bergen. Boiler with dim.: 9,7’ x 10,8’ and 2 furnaces.
1913 Sank 04/02 after stranding in Sandsundet of Sandsøy. Raised and repaired by Harstad Mek. Verksted.
1923 Interior refurbished.
1928 Hull and deck plates renewed.
Stranded in December in Risøyrenna. Refloated by salvage vessel STERKODER.
1929 Rebuilt. Bridge lengthened.
1935 New tonnage 321 grt, 181 nrt.
1936 Laid up in August in Tromsø. Renamed TRONDENES.
1937 Out of layup.
1940 Requisitioned as hospital vessel by the allied authorities. Evacuated allied forces from Gratangen.
1956 Laid up for sale.
1957 Sold to Høvding Skipsopphugging, Sandnessjøen for scrapping.
1958 Broken up in 2. quarter.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 1+2/87 ved Per Alsaker, boka Troms Fylkes Dampskibsselskab flåteliste
1857-1996 av Finn R. Hansen, -her byggedes skipe 1843-1983 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 26/07-2017 (PS)