TRS10119310120001 LYNGEN. Bilde fra TFDS flåteliste av Finn R. Hansen.

 

1931 DS LYNGEN (2) (TRS101193101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer
steam ship, general cargo/passenger.

Off.no:

5215284

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tromsø

Byggeår (year built):

1931/11

Bnr (Sno).:

199

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Verksted A/S, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø.

Disponent (manager):

A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

171 tdw, 489 brt, 272 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 160,3’-Lbp: 146,6’-B: 26,0’-D: 17,4’-Dypg.: 10,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 luker.
1 bom.
1 kran.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LKDB/LEJX

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 13,8’’-23,0’’-38,0’’, slag/stroke: 22,0’’. 612 IHK. Bygget av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel (boiler) med dim.: 12,5’ x 11,3’ og 2 fyrganger. Heteflate 1.780 ft². Bygget av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1931 Bygget som LYNGEN av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem for A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Sjøsatt 18/02, levert i november, 6 mnd forsinket grunnet streik ved TMV. I langrutene og Svalbardturer.
1934 Første tur 30/06 til Svalbard med turister. 5 turer i året.
1935 Utleid til Fiskeridepartementet for fiskerioppsyn i 6 mnd om vinteren.
1936 Fiskerioppsyn i 6 mnd.
1939 Utleid til Den norske Marine som depotskip for tredje ubåtdivisjon i Ofoten.
1940 Tatt 27/06 som bytte av Die Deutsche Kriegsmarine i Harstad. Under tysk kommando resten av krigen.
1945 Returnert til eierne.
I Hurtigruten fra august til november mellom Tromsø og Kirkenes.
1947 I Hurtigruten i november og desember mellom Tromsø og Kirkenes.
1948 Utleid fra februar til Vesteraalens D/S, Stokmarknes som erstatning for DS LOFOTEN i Hurtigruten.
1949 Tilbakelevert.
1951 Turistturer til Svalbard.
Kolliderte i desember med MK ISTIND på havna i Arnøyhamn.
1952 Maskinhavari i april ved Finnsnes. Slept til verksted.
1956 Grunnstøtte i Adventsbukta på Svalbard.
1961 Skader på skrog og propell grunnet is.
1965 Siste år med Svalbardturer. 11 turer gjennomført.
1966 Solgt til Alfred Jensen P/R, Sifjord i Senja. Omdøpt til ALFRED JENSEN (T-75-TK). Ombygget til motor fiskefartøy ved Bodø Skipsverft, Bodø. Ny tonnasje 474 brt. Dieselmotor installert, June-Munktell. 4-takt/enkltv., 10-sylinder, syl. dim.: 260 x 400 mm. 1.200 BHK. Bygget av A/B Jönköpings Motorfabrik, Jönköping, Sverige.
1973 Overført til Ottar Jensen P/R, Sifjord i Senja/Harstad.
1982 Solgt til P/R Alfred Jensen (Idar Andreassen), Harstad. (T-6-H).
1984 Eieren flyttet i august til Kaldfarnes. (T-24-TK)
1986 Kondemnert og avrigget. Lagt opp i Harstad.
1987 Senket 02/07 utenfor Harstad.

 

 

History in English:

1931 Built as LYNGEN at Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem for A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Launched 18/02, delivered in November, 6 months delayed caused by strike at TMV. In the long routes and trips to Svalbard.
1934 First trip 30/06 to Svalbard with tourists. 5 trips a year.
1935 Rented to Fiskeridepartementet for fishery inspection for 6 months during Winter.
1936 Fishery inspection for 6 months.
1939 Rented to Den norske Marine as depot vessel for third submarine division in Ofoten.
1940 Seized 27/06 by Die Deutsche Kriegsmarine in Harstad. Under German command rest of the war.
1945 Returned to owners.
In Hurtigruten from August to November between Tromsø and Kirkenes.
1947 In Hurtigruten in November and December between Tromsø and Kirkenes.
1948 Rented from February to Vesteraalens D/S, Stokmarknes as substitute for SS LOFOTEN in Hurtigruten.
1949 Returned.
1951 Tourist tours to Svalbard.
Collided in December with MK ISTIND in port of Arnøyhamn.
1952 Engine breakdown in April at Finnsnes. Towed to repair site.
1956 Stranded in Adventsbukta in Svalbard.
1961 Damages on hull and propeller caused by ice.
1965 Last year with Svalbard tours. 11 trips completed.
1966 Sold to Alfred Jensen P/R, Sifjord in Senja. Renamed ALFRED JENSEN (T-75-TK). Converted to a motor fishing vessel by Bodø Skipsverft, Bodø. New tonnage 474 grt. Diesel engine installed, June-Munktell. 4-cy/sa., 10-cylinder, cyl. dim.: 260 x 400 mm. 1.200 BHP. Built by A/B Jönköpings Motorfabrik, Jönköping, Sweden.
1973 Transferred to Ottar Jensen P/R, Silfjord i Senja/Harstad.
1982 Sold to P/R Alfred Jensen (Idar Andreassen), Harstad. (T-6-H).
1984 Owner moved in August to Kaldfarnes. (T-24-TK)
1986 Condemned and downrigged. Laid up at Harstad.
1987 Scuttled 02/07 off Harstad.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 1+2/87 ved Per Alsaker, boka Troms Fylkes Dampskibsselskab flåteliste
1857-1996 av Finn R. Hansen, her byggedes skipbe 1843-1983 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 30/07-2017 (PS)