TRS10119660220001 ALDA. Bilde fra TFDS flåteliste av Finn R. Hansen.

 

1966 MS ALDA (TRS101196602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjer/stykkgods,
motor ship, passenger/general cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tromsø

Byggeår (year built):

1949

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

I Foslandsosen.

Eier (owner):

A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø.

Disponent (manager):

A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

54 brt.

Dimensjoner (size):

Lbp: 68,0’-B: 17,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LNRQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Union 2 EX. 2-takt/enkltv., 2-sylinder. 100 BHK. Bygget av De Forenede Motorfabrikker, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1949 Bygget som fiskebåt KLUBBEN i Foslandsosen for Henry Edvin Hansen, Kjøllefjord/Hammerfest (F-6-LE).
1957 Solgt til Alf Nilsen P/R (Alf, Bjarne og Kyrre Nilsen), Heimtun/Tromsø. Omdøpt til ALDA.
1958 Ombygget. Forlenget. Ommålt: 54 brt. Bygget salong på dekk. I rute med passasjerer og melk på Kvæfjorden.
1966 Solgt i november til A/S Troms Fylkes Dampskibsselskap, Tromsø.
1972 Solgt til Thor Vebostad, Borkenes/Harstad. Ombygget til fraktefartøy: 42 brt, 24 nrt. Salong på dekk fjernet.
1977 Solgt til P/R Albertsen & Berseth, Trondheim/Harstad. Brukt i forbindelse med kaibygging og undervanns rørlegging.
1978 Slippsatt for overhaling. Delvis markspist skrog.
1979 Overtatt av kreditorene ved kai på Averøy.
2000 Liggende i mange år uten vedlikehold. Gitt bort for bruk til fylling ved kaibygging.
Slettet fra registrene 14/12.

 

 

History in English:

1949 Built as fishing vessel KLUBBEN in Foslandsosen for Henry Edvin Hansen, Kjøllefjord/Hammerfest (F-6-LE).
1957 Sold to Alf Nilsen P/R (Alf, Bjarne og Kyrre Nilsen), Heimtun/Tromsø. Renamed ALDA.
1958 Rebuilt. Lengthened. Re-meas.: 54 grt. Built saloon on deck. In route with passengers and milk on Kvæfjorden.
1966 Sold in November to A/S Troms Fylkes Dampskibsselskap, Tromsø.
1972 Sold to Thor Vebostad, Borkenes/Harstad. Rebuilt to a freigther: 42 grt, 24 nrt. Saloon removed.
1977 Sold to P/R Albertsen & Berseth, Trondheim/Harstad. Used in quay building and underwater pipe laying.
1978 On slipway for maintenance. Partly worm-eaten hull.
1979 Taken over by creditors at quay on Averøy.
2000 Lay for many years with no maintenance. Given away for use as filling in quaybuilding.
Deleted from registers 14/12.

 

 

           

Kilde: DnV, Skipet 1+2/87 ved Per Alsaker, boka Troms Fylkes Dampskibsselskab flåteliste
1857-1996 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 01/08-2017 (PS)