TRS10119730420001 GRYTØY. Bilde fra HT.

 

1973 MS GRYTØY (TRS101197304)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, rutebåt, treskrog
motor ship, coastal service, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tromsø

Byggeår (year built):

1954/03

Bnr (Sno).:

46

Bygger (yard):

Vaagland Båtbyggeri A/L, Vågland.

Eier (owner):

A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø.

Disponent (manager):

A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

84 brt, 66 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 21,7m-Lbp: 19,4m-B: 5,2m-D: 2,92m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifisert for 90 personer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDSB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Wichmann 3ACA. 300 BHK. Bygget av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1954 Bygget som GRYTØY av Vaagland Båtbyggeri A/L, Vågland for Grytøy-Harstad Fergeselskap A/S, Harstad. Levert i mai. I melkerute på Harstad-Grytøy. 1 dieselmotor, Brunvoll. 2-sylinder. 100 BHK.
1960 Ny dieselmotor installert.
1964 Nytt styrehus.
1973 Solgt til A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. I rute på Kvæfjord-Godfjord.
1974 I fart på Kvæfjordområdet fra 15/10.
1982 Solgt for NOK 150.000 til Olav Berg, Leksa/Trondheim. Reparert for NOK 300.000 i Kristiansund.
Sertifisert for 50 personer. Brukt som avløserbåt for Fosen trafikklag og turistbåt fra Kongensvoll.
1984 Salong under dekk omgjort til en 4-mannslugar og 3 2-mannslugarer ved Kirksæterørens Skibsverft, Kyrksæterøra. I bruk av SHV-Sjøheimevernet.
1986 Grunnstøtte i januar ved Skotskjær fyr mellom Gjæsingen og Mausundvær. Mindre skade.
1988 Ute av SHV. Lagt opp i oktober
1989 Solgt for NOK 550.000 til Ottar Starheim (A/S Kysten, Tvedestrand), Risør. I turistrute mellom Oslo og Kristiansand. Merket KYSTRUTEN.
1993 Overtatt av Ottar Starheim, Risør.
1994 A/S Kystruten, Oslo/Risør ble managers.
Overtatt av kreditorene. Lagt ut for salg.
1995 Observert i Moss som husbåt.
1996 Observert i Oslo som turistbåt.
1997 Overtatt av Ottar Starheim, Moss/Risør.
2003 Solgt i desember for NOK 500.000 til Marty Denham & Camilla Saga Ulrika Johansson, Oslo/Risør.
2011 Solgt på tvangsauksjon 30/08 for NOK 15.000 til Venneforeninga Grytøy-Harstad Fergeselskap, Harstad.
Les mer her:
grytlandsferga
2013 Registrert i Harstad 09/01.
2017 Under restaurering.

 

 

History in English:

1954 Built as GRYTØY at Vaagland Båtbyggeri A/L, Vågland for Grytøy-Harstad Fergeselskap A/S, Harstad. Delivered in May. In milk route on Harstad-Grytøy. 1 diesel engine, Brunvoll. 2-cylinder. 100 BHP.
1960 New diesel engine installed.
1964 New wheelhouse.
1973 Sold to A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. In route on Kvæfjord-Godfjord.
1974 In service on Kvæfjord area from 15/10.
1982 Sold for NOK 150.000 to Olav Berg, Leksa/Trondheim. Repaired for NOK 300.000 in Kristiansund.
Sertificate for 50 persons. Used as a relief vessel for Fosen trafikklag and touristboat from Kongensvoll.
1984 Saloon below deck rebuilt to one four-men cabin and 3 two-men cabins by Kirksæterørens Skibsverft, Kyrksæterøra. In by SHV-Naval home Guard.
1986 Stranded in January at Skotskjær light between Gjæsingen and Mausundvær. Minor damage.
1988 Out of SHV. Laid up in October
1989 Sold for NOK 550.000 to Ottar Starheim (A/S Kysten, Tvedestrand), Risør. In touristroute between Oslo and Kristiansand. KYSTRUTEN.
1993 Taken over by Ottar Starheim, Risør.
1994 A/S Kystruten, Oslo/Risør became managers.
Taken over by the creditors. Up for sale.
1995 Observed in Moss as a houseboat.
1996 Observed in Oslo as a touristboat.
1997 Taken over by Ottar Starheim, Moss/Risør.
2003 Sold in December for NOK 500.000 to Marty Denham & Camilla Saga Ulrika Johansson, Oslo/Risør.
2011 Sold in a forced auction 30/08 for NOK 15.000 to Venneforeninga Grytøy-Harstad Fergeselskap, Harstad.
Read more:
grytlandsferga
2013 Registered in Harstad 09/01.
2017 Under restoration.

 

 

           

Kilde: Sjøfartsdir., Skipet 1+2/87 ved Per Alsaker, boka Troms Fylkes Dampskibsselskab flåteliste
1857-1996 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 07/08-2017 (PS)