TRS10119790420001 POLARLYS 13/07-1991. Foto: Jack Sparrow.

 

1979 MS POLARLYS (1) (TRS101197904)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjer/tørrlast
motor ship, passenger/dry cargo.

Off.no:

5280930

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tromsø

Byggeår (year built):

1952/09

Bnr (Sno).:

98

Bygger (yard):

Aalborg Verft, Ålborg, Danmark.

Eier (owner):

A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø.

Disponent (manager):

A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Is

 

 

Tonnasje (Tonnage):

610 tdw, 2.163 brt, 1.113 brt.

Dimensjoner (size):

Loa: 80,0m-Lbp: 74,7m-B: 12,2m-D: 7,16m-Dypg.: 4,507m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet: 450 personer i kystfart.
Køyplass for 186 passasjerer på 1. og 2.klasse.
2 lasterom på 24.300 ft³ med 2 luker.
3 kraner; 1 x 3 t, 2 x 1 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAMO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 850-VF-90. 2-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 500 x 900 mm. 2.950 BHK ved 185 o. min. Bygget av Burmeister & Wain, København, Danmark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,5 knop ved et forbruk på 10 t/døgn.
Bunkerskapasitet 104 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen., hver 130 kW.
1 dieselgen. nød 14 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

390kW/220VDC.

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 6,9 bar.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1952 Bygget som POLARLYS av Aalborg Verft, Ålborg, Danmark for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 15/03, levert i september. Byggekostnad ca. NOK 8.500.000. I Hurtigruten fra 16/09.
1968 Kolliderte 13/06 med ODS’s STJERNØY utenfor Uthaug ved Ørlandet. STJERNØY sank.
1972 Kolliderte 27/02 med MS K.L. i Måløysundet. 1 mann omkom.
1979 Solgt i januar til A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Overtatt 30/08.
1981 Grunnstøtte 19/11 på Øyskjæret ved Sandnessjøen. Slept til Mjellem & Karlsen, Bergen for reparasjon. Ny dieselmotor installert: MaK. 4-takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 320 x 420 mm. 3670 BHK ved 800 o. min. giret til 197 o. min. på propell. Bygget av MaK Maschinenbau G.m.b.H., Kiel, Vest-Tyskland. 17,5 knop.
1982 I fart igjen i mars.
1983 Oppgradert ved Mjellem & Karlsen. Nye lugarer med toalett installert. Redusert til 172 køyplasser.
1993 Ute av Hurtigruten 06/07.
1994 Solgt i mai til YWAM-Mercy Ships ”A Ministry of Youth with a Mission”, Panama. Omdøpt til CARIBBEAN MERCY. I fart mellom hjembyen Jacksonville, FL, USA og Karibien. Yter humanitær hjelp til trengende.
1999 Ommålt: 2.125 brt, 638 nrt.
Solgt til Caribbean Mercy S.A. (Mercy Ships), Panama.
2006 Solgt 18/12 til Sherman Family Charitable Foundation Inc., Derning, NM/Panama.
2007 Omdøpt til HOME II 18/06.
Omdøpt til HOPE II 26/11.
2010 Omdøpt til CARIBBEAN MERCY 01/06.
Hugget i juli i Colon, Panama
.

 

 

History in English:

1952 Built as POLARLYS at Aalborg Verft, Ålborg, Denmark for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 15/03, delivered in September. Building costs approx. NOK 8.500.000. In Hurtigruten from 16/09.
1968 Collided 13/06 with ODS’s STJERNØY off Uthaug at Ørlandet. STJERNØY sank.
1972 Collided 27/02 with MS K.L. in Måløysundet. 1 man lost.
1979 Sold in January to A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Taken over 30/08.
1981 Stranded 19/11 on Øyskjæret at Sandnessjøen. Towed to Mjellem & Karlsen, Bergen for repairs. New diesel engine installed: MaK. 4-cy/sa., 9-cylinder, cyl. dim.: 320 x 420 mm. 3670 BHP at 800 rpm geared to 197 rpm on propeller. Built by MaK Maschinenbau G.m.b.H., Kiel, West Germany. 17,5 knop.
1982 In service again in March.
1983 Modernized by Mjellem & Karlsen. New cabins with toilet installed. Reduced to 172 beds.
1993 Out of Hurtigruten 06/07.
1994 Sold in May to YWAM-Mercy Ships ”A Ministry of Youth with a Mission”, Panama. Renamed CARIBBEAN MERCY. In service between home port of Jacksonville, FL, USA and Caribbean. Give humanitarian aid to the needy.
1999 Re-meas.: 2.125 grt, 638 nrt.
Sold to Caribbean Mercy S.A. (Mercy Ships), Panama.
2006 Sold 18/12 to Sherman Family Charitable Foundation Inc., Derning, NM/Panama.
2007 Renamed HOME II 18/06.
Renamed HOPE II 26/11.
2010 Renamed CARIBBEAN MERCY 01/06.
Broken up in July at Colon, Panama
.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyds, Skipet 1+2/87 ved Per Alsaker, boka Troms Fylkes
Dampskibsselskab flåteliste 1857-1996 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 08/08-2017 (PS)

TRS10119790420002 POLARLYS 25/03-1993 i Bergen. Foto: Arne Sognnes.