TRH110118650220001 THRONDHJEM. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1865 DS THRONDHJEM (1) (TRH110186502)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog, steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

5610553

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1865/07

Bnr (Sno).:

37

Bygger (yard):

J. Wigham Richardson & Co., Low Walker, England.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

346 brt, 255 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 166,4’-B: 23,8’, D: 12,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSHN

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som skonnert.
1 x dampmaskiner (steam reciprocating), triple exp. 3-sylindret, syl. diam.: 13,5’’–22,0’’–38,3’’, slag/stroke: 26,0’’. 85 NHK. Bygget av Thompson, Boyd & Co., Newcastle, England. Ombygget av Trondhjems mek. Værksted, Trondheim i 1897.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler), med dim.: 11,9’ x 10,5’ og 2 fyrganger. Arbeistrykk 150 psi. Bygget av Trondhjems mek. Værksted, Trondheim i 1897.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1865 Bygget som THRONDHJEM av J. Wigham Richardson, Newcastle, England for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 21/06, levert i juli. Byggekostnader ca. NOK 218.000.
Satt inn i rute på Hamburg, Tyskland til Hammerfest via mellomliggende havner.
1868 Annonserte 4 turer til Hamburg, Tyskland, 5 til Hammerfest og 2 til Bergen.
1869 Annonserte 3 turer til Hamburg, 6 til Hammerfest og 3 til Stettin, Tyskland.
På verksted i Trondhjem fra februar til mai.
1881 Ny kjel installert.
1882 Ekstratur 24/07 til Stenkjær med H.M. Kongen.
1883 Lagt opp 01/12 i Trondhjem for bygging av nytt overbygg.
1884 Ferdig ombygget 10/07.
1885 Ommålt: 529 brt, 399 nrt.
1886 Skiftet propellaksel og propell. Reparert ror.
1887 Maskinhavari i Sulenfjord. Slept fra Valderhaug til Trondhjem for reparasjon.
1888 Veivaksel brukket. Reparert. Ny propell montert.
Kolliderte i desember med JONAS LIE ved Maalsnes.
1899 Ommålt: 606 brt, 355 nrt.
1890 Dokksatt i desember i Kristiania etter maskinhavari.
1891 Større maskinreparasjon i februar. Montert ny stormast.
1892 I opplag januar til mars. Lasterom utvidet.
1896 Dokksatt for bunnsmøring og diverse utbedringer.
Grunnstøtte 11/10 ved Rørø (Vega). Kom flott med lekkasjer, Landsatt ved Ylvingen. Tettet og slept til Brønnøysund.
Ankom 13/10 til Trondhjem for egen maskin ledsaget av STÆRKODER.
1897 Forlenget med 17’ 6’’ og ombygget ved Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. Maskin ombygget. Ny kjel montert. Ny rigg montert.
Prøvetur 15/07 ga en fart på 10,5 knop.
1898 Grunnstøtte 25/03 ved Valdersund. Ingen lekkasje.
1899 Roret vridd 24/01 etter gange i is ved Hemnæs. Til Trondhjem for reparasjon, ledsaget av STÆRKODER.
1900 Grunnstøtte 05/01 ved innløpet til Namsen. NAP, STÆRKODER og HAAKON ADALSTEIN assisterte. Brakt flott ved hjelp av INDTRØNDEREN. Mindre skader.
Dokksatt 14/05 ved Akers Mek. Verksted, Kristiania.
1907 Grunnstøtte 03/01 ved Ribefluen på Grandeviken i Ørland. Kom av etter at deler av lasten ble losset.
1928 Reddet av RICHARD WITH fra totalforlis.
1929 Solgt i september til Brødrene Anda, Stavanger for hugging.

 

 

History in English:

1865 Built as THRONDHJEM at J. Wigham Richardson, Newcastle, England for NFDS, Trondhjem. Launched 21/06, delivered in July. Building costs approx. 53.500 spd.
In service on Hamburg, Germany to Hammerfest via intermediate ports.
1868 Announced 4 trips to Hamburg, Germany, 5 to Hammerfest and 2 to Bergen.
1869 Announced 3 trips to Hamburg, 6 to Hammerfest and 3 to Stettin, Germany.
At shipyard in Trondhjem from February to May.
1881 New boiler installed.
1882 Extra trip 24/07 to Stenkjær with H. M. the KING.
1883 Laid up 01/12 at Trondhjem for building a new deckhouse.
1884 Work completed 10/07.
1885 Re-meas.: 529 grt, 399 nrt.
1886 Changed propeller shaft and propeller. Repaired rudder.
1887 Engine breakdown in Sulenfjord. Towed from Valderhaug to Trondhjem for repairs.
1888 Crank shaft broken. Repaired. New propeller mounted.
Collided in December with JONAS LIE at Maalsnes.
1890 Docked in December in Kristiania after engine breakdown.
1891 Major engine repairs in February. Erected new main mast.
1892 Laid up from January to March. Cargo hold enlarged.
1896 Dry docked for bottom painting and some repairs.
Stranded 11/10 at Rørø (Vega). Came off with leakage. Beached at Ylvingen. Tightened and towed to Brønnøysund.
Arrived 13/10 at Trondhjem own power and assisted by STÆRKODER.
1897 Lengthened with 17’ 6’’ and rebuilt by Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. Engine rebuilt. New boiler installed. New rig mounted.
Trials 15/07 gave a speed of 10,5 knop.
1898 Stranded 25/03 at Valdersund. No leaks.
1899 Re-meas.: 606 grt, 355 nrt.
Rudder bent 24/01 after sailing in ice at Hemnæs. To Trondhjem for repairs, assisted by STÆRKODER.
1900 Stranded 05/01 at the Namsen estuary. NAP, STÆRKODER and HAAKON ADALSTEIN assisted. Refloated with the help of INDTRØNDEREN. Minor damages.
Dry docked 14/05 at Akers Mek. Verksted, Kristiania.
1907 Stranded 03/01 at Ribefluen on Grandeviken in Ørland. Refloated after discharging som of the cargo.
1928 Saved by RICHARD WITH from total loss.
1929 Sold in September to Brødrene Anda, Stavanger for demolition.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)