TRH110118680120001 TORDENSKIOLD. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1868 DS TORDENSKIOLD (1) (TRH110186801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog, steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

5611853

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1868/06

Bnr (Sno).:

51

Bygger (yard):

J. Wigham Richardson & Co., Low Walker, England.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

574 brt, 470 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 170,2’-B: 25,2’-D: 20,3’-Dypg.: 14,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

1. klasse: Salong med separat røykelugar, 2 sovelugarer med 40 køyer hvorav 14 i 4 adskilte rom.
2. klasse: 14 liggeplasser samt damelugar.
Postkontor midtskips. Mannskapslugarer forut.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSKP

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 3-mastet skonnert.
1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 80 NHK, 375 IHK. Bygget av Thompson, Boyd & Co., Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1868 Bygget som TORDENSKIOLD av J. Wigham Richardson, Low Walker, England for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 25/04, levert i juni. Byggekostnader NOK 220.000.
Satt inn i Nordlandsruten på Hamburg, Tyskland til Hammerfest via mellomliggende havner.
Ankom 21/06 til Trondhjem.
Første tur 12/07 til Hammerfest.
Annonserte 3 turer til Hamburg, Tyskland, 4 til Hammerfest og 1 til Bergen.
1869 Annonserte 7 turer til Hamburg, 4 til Hammerfest og 1 til Hammerfest/Vadsø.
1881 Overhaling av maskineri. Nye rør i kjele.
1884 På verksted for reparasjon av maskineri.
1886 På verksted fra juli til oktober i Bergen. Hovedreparasjon av maskineri. Ny kjele installert. Salong, bysse, postlugar revet og fornyet. Hus akterdekk forlenget og innredet med røkelugar, damesalong og nedgang. Nytt hus i stål midtskip. Bro flyttet. Ny nedgangskappe og lysrist forut.
1890 Grunnstøtte 13/01 ved Tungenes på Jæren. Kom av uten skader.
1891 Stor maskinoverhaling. Ny kjele montert.
1892 Kolliderte med DS ELGEN.
1893 Ny veivaksel montert.
1894 Maskinoverhaling. Ny skorstein. Nytt damp ankerspill.
1897 Dokket 2 ganger. Reparert kjele. Løftet livbåter til brodekk.
1899 Dokket i juni i Kristiania for større overhaling. Ny svinerygg. Rettet opp veivaksel.
På verksted i oktober. Nye master. Ny damp svingkran. Ny innredning på 2. klasse.
1900 Grunnstøtte 24/02 sør for Bergen. Kom av ved egen hjelp. Dokksatt ved Laxevaag Slip, Bergen og reparert.
Brann i lasterommet 19/09 i Kristiansand. Hoved og banjerdekk delvis oppbrent. Reparert i Trondhjem.
1903 Ombygget.
1905 Havarerte 09/03 på Torungen fyr ved Arendal mens hun var på reise fra Kristiania til Hammerfest.

 

 

History in English:

1868 Built as TORDENSKIOLD at J. Wigham Richardson, Low Walker, England for NFDS, Trondhjem. Launched 25/04, delivered in June. Building costs NOK 220.000.
Arrived 21/06 at Trondhjem.
In service on Hamburg, Germany to Hammerfest via intermediate ports.
First voyage 12/07 to Hammerfest.
Announced 3 trips to Hamburg, Germany, 4 to Hammerfest and 1 to Bergen.
1869 Announced 7 trips to Hamburg, 4 to Hammerfest and 1 to Hammerfest/Vadsø.
1881 Machinery overhauled. New tubes in boiler.
1884 At shipyard for repairs of machinery.
1886 At shipyard from July to October in Bergen. Machinery overhauled. New boiler installed. Saloon, galley, mail cabin teared down and rebuilt. Deck house aft lengthened and fitted with smoking room, ladies saloon and stairwell. New deck house midship in steel built. Bridge moved. New entrance down and skylight on foredeck built.
1890 Stranded 13/01 at Tungenes on Jæren. Refloated without damages.
1891 Major engine overhaul. New boiler installed.
1892 Collided with SS ELGEN.
1893 New crank shaft fitted.
1894 Engine overhaul. New funnel. New steam windlass installed.
1897 Dry docked twice. Boiler repaired. Lifted lifeboats to bridgedeck.
1899 Docked in June in Kristiania for a major overhaul. New anchor lining. Crank shaft righted.
At shipyard in October. New masts. New steam crane. Rebuilt 2. class.
1900 Stranded 24/02 south of Bergen. Came off by own power. Dry docked at Laxevaag Slip, Bergen and repaired.
Fire in cargo hold 19/09 at Kristiansand. Main and orlop deck partly burned out. Repaired in Trondhjem.
1903 Rebuilt.
1905 Wrecked 09/03 on Torungen light off Arendal whilst on a voyage from Kristiania to Hammerfest.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)