TRH110118720220001 NOR. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1872 DS NOR (TRH110187202)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog,
steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

5613074

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1870/11

Bnr (Sno).:

7

Bygger (yard):

Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

100 tdw, 158 brt, 118 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 100,0’-Lbp: 94,9’-B: 18,6’-D: 14,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

120 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSNW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 2-sylindret, syl. diam.:10,0”–22,0”, slag/stroke: 18,0”. 22 NHK. Bygget av Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

8,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler), med dim.: 6,6’ x 8,4’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 103 psi. Bygget av Akers mek. Værksted, Kristiania i 1888.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1870 Bygget som NOR av Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem for Hammerfest Dampskibsselskab, Hammerfest. Levert i november. I rute mellom Hammerfest og Altafjorden.
1872 Solgt i juli for 11.500 spd til NFDS, Trondhjem.
Fortsatte i samme rute. I fiskesesongen også til Ingøy, Hjelmsøy og andre fiskevær i Vest-Finnmark.
1875 Utleid i januar for fart Trondhjem-Namsos.
1879 Fra januar i rute Trondhjem-Namsos og Trondhjem-Mosvik.
Fra juni tilbake i Altaruten.
1880 Aktre del overbygget. Salong utvidet.
1882 Dokksatt for vedlikehold og reparasjon av bunnskade.
1886 I rutefart fra desember mellom Hammerfest-Øxfjord og Hammerfest-Talvik.
1887 Ferdig ombygget i juni ved Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. Bygget stormdekk i hele skipets lengde samt ny innredning.
1888 Ny hovedkjel, ny høytrykksylinder og ny propell med aksling montert.
1892 Propellaksel og hylse skiftet.
1896 Dokksatt i april for bunnpuss.
1897 Reparert bunnskade.
1899 Veivaksel brukket ved Grøtø. Slept til Bodø av NFDS DS SVERRE SIGURDSSØN. Deretter slept til Trondhjem for reparasjon.
1900 Dokksatt i Trondhjem for bunnpuss.
1906 Reserveskip.
1915 Solgt til Thor Egeland, Stavanger. Ombygget i Haugesund. Ny tonnasje: 97 brt, 30 nrt.
1918 Solgt til Havfiskeselskapet Trudvang, Stavanger.
1919 Martin Egeland, Stavanger ble managers.
1922 Solgt til Brislingkontoret av 1914, Stavanger. (R-77-S).
1936 Havarerte 10/11 på Buholmsråsa mens hun var på reise fra Stavanger til Brønnøysund med is og fiskekasser.

 

 

History in English:

1870 Built as NOR at Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem for Hammerfest Dampskibsselskab, Hammerfest. Delivered in November. In service between Hammerfest and Altafjorden.
1872 Sold in July for 11.500 spd to NFDS, Trondhjem.
In the same route. In the fishing season also to Ingøy, Hjelmsøy and other fishing villages in West-Finnmark.
1875 Rented out in January for service Trondhjem-Namsos.
1879 From January in route Trondhjem-Namsos and Trondhjem-Mosvik.
From June back in Altaroute.
1880 Aft part enclosed. Saloon expanded.
1882 Docked for maintenance and repairs of bottom damage.
1886 In service from December between Hammerfest-Øxfjord and Hammerfest-Talvik.
1887 Conversion completed in June at Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. Built hurricane deck the whole ship length and new interior.
1888 New main boiler, new high pressure cylinder and new propeller and shaft installed.
1892 Propeller shaft and tail shaft changed.
1896 Docked in April for bottom cleaning.
1897 Repaired bottom damage.
1899 Crank shaft broken off Grøtø. Towed to Bodø by NFDS SS SVERRE SIGURDSSØN. Then towed to Trondhjem for repairs.
1900 Docked in Trondhjem for bottom cleaning.
1906 Spare vessel.
1915 Sold to Thor Egeland, Stavanger. Ombygget i Haugesund. New tonnage: 97 grt, 30 nrt.
1918 Sold to Havfiskeselskapet Trudvang, Stavanger.
1919 Martin Egeland, Stavanger became managers.
1922 Sold to Brislingkontoret av 1914, Stavanger.
(R-77-S).
1936 Wrecked 10/11 on Buholmsråsa whilst on a voyage from Stavanger to Brønnøysund with ice and fish crates.

 

 

           

Kilde: Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka her byggedes skibe 1843-1983 av Finn R. Hansen, boka Nordenfjeldske 1857-1985
av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)