TRH110118760120001 OLAF TRYGVESØN. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1876 DS OLAF TRYGVESØN (2) (TRH110187601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog, steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

5617239

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondheim

Byggeår (year built):

1876/08

Bnr (Sno).:

97

Bygger (yard):

J. Wigham Richardson & Co., Low Walker, England.

Eier (owner):

NFDS, Trondhjem.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

594 brt, 404 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 192,2’-Lbp: 176,0’-B: 25,2’-D: 12,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Køyplasser for 82 personer på 1. klasse og 26 på 2. klasse.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSNQ/LEOJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 380 IHK. Bygget av J. Shaw & Co., Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1876 Bygget som OLAF TRYGVESØN av J. Wigham Richardson, Low Walker, England for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 20/06, levert i august. Byggekostnader 70.000 spd.
Ankom 20/08 til Trondhjem. Satt inn i kystfart.
1884 Grunnstøtte ved Lepsøer rev. Dokksatt for reparasjon.
1885 Grunnstøtte på Vegøfjorden. Dokksatt for reparasjon. Midtskipstyring arrangert.
1887 Ny skorstein montert.
1889 Forlenget med 16’. Nytt dekk. Nytt dekkshus i stål med ny innredning. Maskin ombygget til triple exp. Ny kjele. Ny propelleraksel.
Grunnstøtte 19/11 på Steirogalten nord for Søvik. Stor bunnskade. Bergningsskipet STÆRKODER assisterte. Reparert i Trondhjem.
1892 Ny propell montert. Traff kaia i Aalesund. Dampstyremaskin montert.
1896 Lagt opp 24/04 ved Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. Ny kjele montert.
Maskinhavari i september i Tromsø. Reparert i Trondhjem.
1897 Kolliderte 17/04 med NFDS DS KONG HARALD utenfor Fuglehuk. Stor reparasjon av forskipet i Kristiania.
Grunnstøtte 29/09 på Eitrataren ved Prestø mellom Rørvik og Abelvær. Stor reparasjon i Trondhjem.
1900 Lagt opp 01/05 i Trondhjem for oppussing.
Dokksatt i oktober ved Akers Mek. Verksted, Kristiania for bunnmaling.
1902 Ombygget og forlenget. Ny tonnasje: 663 brt, 398 nrt. Nye dim.: Lbp: 196,9’-D: 13,9’. Ny dampmaskin installert: Triple exp., 4-sylinder. 470 IHK. Bygget av Akers Mek. Verksted, Kristiania.
1909 Grunnstøtte 11/09 ved Mortsund i Lofoten grunnet feil med fyrlykt.
1919 I Hurtigruten.
1934 Hugget i andre kvartal av Brødrene Anda, Stavanger.

 

 

History in English:

1876 Built as OLAF TRYGVESØN at J. Wigham Richardson, Low Walker, England for NFDS, Trondhjem. Launched 20/06, delivered in August. Building costs 70.000 spd.
Arrived 20/08 at Trondhjem. In coastal trade.
1884 Stranded on Lepsøer reef. Docked for repairs.
1885 Stranded on Vegøfjorden. Docked for repairs. Mid ship steering arranged.
1887 New funnel mounted.
1889 Lengthened with 16’. Deck renewed. New deckhouse in steel with new interior built. Engine converted to triple exp. New boiler. New propellershaft.
Stranded 19/11 on Steirogalten north of Søvik. Heavy bottom damage. Salvage vessel STÆRKODER assisted. Repaired in Trondhjem.
1892 New propeller mounted. Hit the quay at Aalesund. Steam steering gir installed.
1896 Laid up 24/04 at Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. New boiler installed.
Engine breakdown in September in Tromsø. Repaired in Trondhjem.
1897 Collided 17/04 with NFDS SS KONG HARALD off Fuglehuk. Large repairs of the fore ship at Kristiania.
Stranded 29/09 on Eitrataren at Prestø between Rørvik and Abelvær. Large repairs at Trondhjem.
1900 Laid up 01/05 in Trondhjem for up shining.
Docked in October at Akers Mek. Verksted, Kristiania for bottom painting.
1902 Lengthened. New tonnage: 663 grt, 398 nrt. New dim.: Lbp: 196,9’-D: 13,9’. New steam engine installed: Triple exp., 4-cylinder. 470 IHK. Built by Akers Mek. Verksted, Kristiania.
1909 Stranded 11/09 at Mortsund in Lofoten because light house failure.
1919 In Hurtigruten.
1934 Broken up in 2. quarter by Brødrene Anda, Stavanger.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)