TRH110118780120001 KONG HALFDAN. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1878 DS KONG HALFDAN (1) (TRH110187801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog, steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

5618633

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1874

Bnr (Sno).:

91

Bygger (yard):

W. Lindbergs Werfs & Werkstad A/B, Stockholm, Sverige

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

574 brt, 402 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 176,8’-Lbp: 170,2’-B: 24,9’, D: 20,0’-Dypg.: 12’ 10’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 luker.
2 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSPD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 120 NHK, 400 IHK. Bygget av W. Lindbergs Werfs & Werkstad A/B, Stockholm, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1874 Bygget som SIRIUS av J W. Lindbergs Werfs & Werkstad A/B, Stockholm, Sverige for Ånfartygsbolaget Sirius, Sundsvall, Sverige.
1876 Havarerte i august på Svenska Bjørn i Øresund skjærgård, Sverige. Store skader.
1877 Brakt flott av Stockholms Dykerbolag, Stockholm. Solgt på auksjon til Oskarshamn Mek. Verkstads, Oskarshamn, Sverige. Reparert.
1878 Solgt for NOK 200.000 til NFDS, Trondhjem. Omdøpt til KONG HALFDAN. Satt inn i kystgodsfart.
1881 Dokksatt. Ny propell og reparert ror.
1882 Landsatt i februar på Skjervøy i en storm. Dokksatt i Bergen for reparasjon.
1885 Grunnstøtte 16/12 i Ranenfjorden. Kom av ved hjelp av DS ING. BING.
1896 I dokk i januar-februar for reparasjon av bunnskader.
1889 Kolliderte med NFDS DS HENRIK WERGELAND.
1890 Brakk veivaksel ved Bodø.
1891 Ny stormast montert. Nytt skansedekk rundt akterskip.
1893 Reparert donkeykjele fra NFDS DS PRÆSIDENT CHRISTIE montert.
1894 Dekksmaskineri fornyet.
Kolliderte 25/08 med DS HÆGHOLMEN i Vrengen. Dokksatt i Kristiania for reparasjon. Ny skorstein.
1895 Til Trondhjems Mek. Verksted , Trondhjem 01/12 for ombygging.
Ny maskin installert: Dampmaskin, compound, 2-sylinder. Bygget ved Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.
Reparert hovedkjel fra NFDS DS TORDENSKJOLD montert. Nye dekkshus. All innredning fornyet.
Ny tonnasje: 350 tdw, 574 brt, 402 nrt.
1896 Ferdig reparert 31/07.
1897 Grunnstøtte 04/10 ved Flekkefjord. Reparert i Trondhjem.
1898 Lagt opp 03/03.
Dokksatt i juni i Kristiania for bunnpuss.
Innredet 3. klasse i forre lasterom. Karthus bygget på bro.
Forlot 26/09 Trondhjem for Hurtigruten Tromsø-Vadsø
1899 Ute av Hurtigruten 01/07. Tatt ut 3. klasse innredning i lasterom.
1900 Fra juli i Hurtigruten.
1905 Grunnstøtte 19/12 ved Tansøy sør for Florø. Skadet last solgt på auksjon i Florø.
1906 Fra juli i Hurtigruten.
1907 Ny maskin installert: Dampmaskin, compound, 4-sylinder. 82 NHK, 550 IHK. Bygget ved Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.
I kystrutene.
1917 Som avløserfartøy i Hurtigruten.
1918 Havarerte 19/01 i snøtykke ved Lyngstuen i Ullsfjorden mens hun var på reise i nordgående Hurtigrute fra Tromsø med stykkgods og 70 passasjerer. Dårlig vær vraket skipet.

 

 

History in English:

1874 Built as SIRIUS at J W. Lindbergs Werfs & Werkstad A/B, Stockholm, Sweden for Ånfartygsbolaget Sirius, Sundsvall, Sverige.
1876 Wrecked in September on Svenska Bjørn in the Øresund Skerries, Sverige.
1877 Refloated by Stockholms Dykerbolag, Stockholm. Sold in auction to Oskarshamn Mek.
Verkstads, Oskarshamn, Sweden. Repaired.
1878 Sold for NOK 200.000 to NFDS, Trondhjem. Renamed KONG HALFDAN.
In coastal trade.
1881 Docked. New propeller, repaired rudder.
1882 Beached in February on Skjervøy in a gale. Docked at Bergen for repairs.
1885 Stranded 16/12 in Ranenfjorden. Came off with help from SS ING. BING.
1896 In dry dock in January-February for repairs of bottom damages.
1889 Collided with NFDS SS HENRIK WERGELAND.
1890 Crank shaft broke at Bodø.
1891 New main mast mounted. New quarter deck built around the aft ship.
1893 Repaired donkey boiler from fra NFDS SS PRÆSIDENT CHRISTIE mounted.
1894 Deck machinery renewed.
Collided 25/08 with SS HÆGHOLMEN in Vrengen. Docked in Kristiania for repairs.
New funnel.
1895 To Trondhjems Mek. Verksted , Trondhjem 01/12 for rebuilding.
New engine installed: steam reciprocating, compound, 2-cylinder. Built by Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.
Repaired main boiler from NFDS SS TORDENSKJOLD mounted. New deck houses. All interior renewed.
New tonnage: 350 tdw, 574 grt, 402 nrt.
1896 Repairs completed 31/07.
1897 Stranded 04/10 at Flekkefjord. Repaired in Trondhjem.
1898 Laid up 03/03.
Docked in June at Kristiania for bottom cleaning.
Built 3. class i for hold. Built chart house on bridge bro.
Left 26/09 Trondhjem for Hurtigruten Tromsø-Vadsø.
1899 Out of Hurtigruten 01/07. Removed 3. class interior in hold.
1900 In Hurtigruten from July.
1905 Stranded 19/12 at Tansøy south of Florø. Damaged cargo sold in auction at Florø.
1906 In Hurtigruten from July.
1907 New engine installed: steam reciprocating, compound, 4-cylinder.
82 NHP, 550 IHP. Built by Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.
In coastal service.
1917 Relief vessel in Hurtigruten.
1918 Wrecked 19/01 in snow at Lyngstuen in Ullsfjorden whilst on a voyage as northbound Hurtigrute from Tromsø with general cargo and 70 passengers.
Bad weather wrecked the vessel.

 

 

           

Kilde: Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 19/07-2017 (PS/SN)