Mangler bilde.

 

1884 DS OLE BULL (TRH110188402)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog, steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

5616243

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1882

Bnr (Sno).:

67

Bygger (yard):

Rostocker A.G. für Schiffs u. Maschinenbau, Rostock, Tyskland.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

592 brt, 453 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 158,8’-B: 25,5’, D: 13,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JRDP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 80 NHK, 360 IHK. Bygget av Rostocker A.G. für Schiffs u. Maschinenbau, Rostock, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1882 Bygget som OLE BULL av Rostocker A.G. für Schiffs u. Maschinenbau, Rostock, Tyskland for Det Bergensk-Nordlandske Dampskibsselskab (Krohn-linjen), Bergen. Byggekostnad NOK 230.000.
1883 Rederiet konkurs.
1884 Solgt i januar etter loddtrekning med BDS for NOK 370.000 sammen med DS PRÆSIDENT CHRISTIE til NFDS, Trondhjem.
Overtatt 12/01 i Bergen. Til verksted for skifte av propell og bygging av postlugar. Satt inn i rute Bergen, Trondhjem og Tromsø/Vardø.
Fra april overført til ruten Kristiania-Tromsø.
1885 Ruten forlenget i januar til Hammerfest/Vardø.
1886 På verksted for skifte av kondensator.
1888 Grunnstøtte 13/02 i snøvær ved Kråkeberget ved nedre Ekset utenfor Volda mens hun var på reise fra Bergen til Nordnorge. Kom av grunnen og satt på land men gled av og sank. Passasjerer og mannskap berget seg i land. All last og mye post tapt.

 

 

History in English:

1882 Built as OLE BULL at Rostocker A.G. für Schiffs u. Maschinenbau, Rostock, Germany for Det Bergensk-Nordlandske Dampskibsselskab (Krohn-linjen), Bergen.  Building costs NOK 230.000.
1883 Owners company bankrupt.
1884 Sold in January after drawing with BDS for NOK 370.000 together with DS PRÆSIDENT CHRISTIE to NFDS, Trond Delivered 12/01 in Bergen. Docked for change of propeller and building a mail office. In service on Bergen, Trondhjem and Tromsø/Vardø.
From April transferred to the Kristiania-Tromsø service.
1885 The service lengthened in January to Hammerfest/Vardø.
1886 Docked for renewing of the steam condensator.
1888 Stranded 13/02 in snow at Kråkeberget near Nedre Ekset near Volda whilst on a voyage from Bergen to North-Norway.
Refloated and beached but slipped off and sank. Passengers and crew saved. All cargo and much mail lost

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)