TRH110118860220001 HENRIK WERGELAND. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1886 DS HENRIK WERGELAND (TRH110188602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods/passasjer, jernskrog,
steam ship, general cargo/passengers, iron hull.

Off.no:

5616355

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1883

Bnr (Sno).:

109

Bygger (yard):

Gebr. Howaldt, Kiel, Tyskland.

Eier (owner):

NFDS, Trondhjem.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

375 tdw, 489 brt, 393 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 149,3’-B: 24,5’-D: 17,0’-Dypg.: 13,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

3 luker.
3 bommer.
3 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JGLS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound, 2-sylinder, syl. diam.: 21,5”–35,5”, slag/stroke: 23,5”. 75 NHK, 350 IHK. Bygget av Gebr. Howaldt, Kiel, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som HENRIK WERGELAND av Gebr. Howaldt, Kiel, Tyskland for Flekkefjord Dampskibsselskab, Flekkefjord.
1886 Solgt for NOK 370.000 sammen med DS BJØRGVIN til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS), Trondhjem.
I kystgodsrute.
Slepte NFDS DS OLAF KYRRE nordfra til Trondhjem.
1887 Postlugar bygget. Innredning forut endret.
1888 Grunnstøtte ved Fredriksværn. Dokksatt i Kristiania. Ny propell.
1889 Reparert etter kollisjon med NFDS DS KONG HALFDAN. Stormast og vinsj flyttet.
1890 Slept fra Svolvær til Trondhjem med akselbrudd.
1892 Nye dampkjeler installert: 2 dampkjeler, hver med dim.: 7,5’ x 8,2’ og 1 fyrgang. Bygget av Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.
1893 Kullbakser reparert. Oppussing 1. klasse. Flyttet offiserlugarer forut. Utvidet 2. klasse. Ny damelugar. Dekkshuset utvidet. Fast ballast støpt inn forut.
1898 Propellaksel brakk 11/03 utenfor Jæren. Slept til Stavanger av DS EIRA. Senere slept av DS ROGALAND til Bergen for reparasjon.
Dokksatt i april i Trondhjem for sommerpuss.
1899 Grunnstøtte 08/11 ved Drøbak. Dokksatt ved Akers Mek. Verksted, Kristiania for reparasjon. Forstevn og kjøl brukket. 5 nye plater innsatt.
1900 Traff 22/04 kaia i Aalesund. Mindre skade.
Reparert 05/05 ved Laxevaag Værft, Bergen.
Grunnstøtte 30/07 sør for Florø. Dokksatt i Trondhjem for reparasjon. Nytt stevstykke satt inn.
1913 Kolliderte 20/03 med DS HJØRUNGAVAAG i Nordsundet ved innløpet til Kristiansund. Slippsatt ved Storvik Mek. Verksted, Kristiansund.
1915 Grunnstøtte 03/12 i Brønnøysundet. Lekkasje i rommet.
1929 Brann i lasterom i juni da en lampe eksploderte.
1935 Godsrute mellom Oslo og Kirkenes.
1938 Lagt opp i september som reserveskip.
1940 En mann omkom 09/04 ved legging til kai i Trondhjem.
I godsrute Oslo-Tromsø, Hammerfest og Kirkenes.
1945 Siste ruteskip som 31/01 forlot Finnmark med evakuerte.
Fast rute Oslo-Kirkenes.
1946 Fra 11/04 i ny rute Oslo-Hammerfest.
1949 Solgt for NOK 22.500 i fjerde kvartal for hugging ved Stavanger Skipsophugnings Co., Stavanger.

 

 

History in English:

1883 Built as HENRIK WERGELAND at Gebr. Howaldt, Kiel, Germany for Flekkefjord Dampskibsselskab, Flekkefjord.
1886 Sold for NOK 370.000 together with DS BJØRGVIN to Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS), Trondhjem.
Coastal trade.
Towed NFDS SS OLAF KYRRE from north norway to Trondhjem.
1887 Mail office built. Interior forward changed.
1888 Stranded of Fredriksværn. Docked in Kristiania. New propeller.
1889 Repaired after collision with NFDS SS KONG HALFDAN. Main mast and winch moved.
1890 Towed from Svolvær to Trondhjem with broken shaft.
1892 New boilers installed: 2 boilers, each with dim.: 7,5’ x 8,2’ and 1 furnace.
Built by Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.
1893 Coal bunkers repaired. Renavated 1. class. Moved officer cabins forward. Enlarged 2. class. New ladies cabin. Deckhouse enlarged. Permanent ballast put in forward.
1898 Propeller shaft broke 11/03 off Jæren. Towed to Stavanger by SS EIRA. Later towed by SS ROGALAND to Bergen for repairs.
Docked in April in Trondhjem for summer renovation.
1899 Stranded 08/11 of Drøbak. Docked at Akers Mek. Verksted, Kristiania for repairs. Bow and keel broken. 5 new plates installed.
1900 Hit 22/04 quay at Aalesund. Minor damage.
Repaired 05/05 at Laxevaag Værft, Bergen.
Stranded 30/07 south of Florø. Docked in Trondhjem for repairs. New bow piece installed.
1913 Collided 20/03 with SS HJØRUNGAVAAG in Nordsundet at the entrance to Kristiansund.
On slipway at Storvik Mek. Verksted, Kristiansund for repairs.
1915 Stranded 03/12 in Brønnøysundet. Leak in cargo hold.
1929 Fire in cargo hold in June when a lamp exploded.
1935 Cargo service between Oslo and Kirkenes.
1938 Laid up in September as a spare vessel.
1940 One man died 09/04 when mooring at Trondhjem.
In cargo service Oslo-Tromsø, Hammerfest and Kirkenes.
1945 Last regular service vessel that 31/01 left Finnmark with evacues.
Cargo service Oslo-Kirkenes.
1946 From 11/04 in a new service Oslo-Hammerfest.
1949 Sold for NOK 22.500 in 4. quarter for demolition by Stavanger Skipsophugnings Co., Stavanger.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)