TRH110118940120001 VICTORIA. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1894 DS VICTORIA (TRH110189401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast, jernskrog
steam ship, general cargo, iron hull.

Off.no:

5616659

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1881

Bnr (Sno).:

59

Bygger (yard):

Bergens Mek. Værksted, Bergen.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

550 brt, 323 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 170,2’-B: 24,2’, D: 13,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JRDB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 2-sylinder, syl. diam.: 20,5’’–39,0’’, slag/stroke: 27,0’’. 80 NHK. Bygget av Bergens Mek. Værksted, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler), med dim.: 10,5’ x 10,0’ og 2 fyrganger. 160 psi arbeidstrykk. Bygget av Bergens Mek. Værksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1881 Bygget som VICTORIA av Bergens Mek. Værksted, Bergen for M. A. Schjelderup, C. Sundt, F. G. Gad m. fl., Bergen. Levert i desember.
1894 Solgt i februar for NOK 67.000 til NFDS, Trondhjem.
Ankom 10/02 til Trondhjem. Diverse endringer utført. Hele akselledning skiftet/forandret.
1895 Ny vinsj for formast.
1896 Dokksatt i februar. Satt på reserve propell. Ny skorstein.
Dokksatt i juli i Bergen.
1897 Grunnstøtte 17/12 ved Leikua ved Valdersund. Bergningsskipene PARAT og STÆRKODER kom til assistanse. Slept til Trondhjem for reparasjon.
1898 Ny vinsj montert.
1899 Nytt ankerspll og ankerklyss for Stocklessankre. Veivaksel og mellomaksel rettet opp.
1903 Forliste 23/11 ved Kolnesholmene sør for Tananger mens hun var på reise fra Kristiania til Vadsø med stykkgods.
17 personer omkom.

 

 

History in English:

1881 Built as VICTORIA at Bergens Mek. Værksted, Bergen for M. A. Schjelderup, C. Sundt, F. G. Gad et. al, Bergen. Delivered in December.
1894 Sold in February for NOK 67.000 to NFDS, Trondhjem.
Arrived 10/02 at Trondhjem. Various changes made. Propeller shaft renewed/straigthened.
1895 New winch for fore mast.
1896 Docked in February. Spare propeller mounted. New funnel.
Docked in July at Bergen.
1897 Stranded 17/12 at Leikua near Valdersund. Salvage vessels PARAT and STÆRKODER assisted. Towed to Trondhjem for repairs.
1898 New winch installed.
1899 New windlass and hawse pipe for Stockless anchors. Crank shaft and propeller shaft straigthened.
1903 Wrecked 23/11 at Kolnesholmene south of Tananger whilst on a voyage from Kristiania to Vadsø with general cargo.
17 persons lost.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær& Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)