TRH110118980120001 KONG MAGNUS. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1898 DS KONG MAGNUS (1) (TRH110189801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/stykkgods,
steam ship, passenger/general cargo.

Off.no:

5615278

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1895/12

Bnr (Sno).:

355

Bygger (yard):

Reiherstieg Schiffswerft & Maschinenfabrik, Hamburg, Tyskland.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.101 brt, 671 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 222,6’-B: 31,0’, D: 20,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSHR

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound, 2-sylinder, syl. diam.: 27,2’’–50,0’’, slag/stroke: 33,1’’. 112 NHK, 560 IHK. Bygget av Reiherstieg Schiffswerft & Maschinenfabrik, Hamburg, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 10,8’ x 9,7’ og 3 fyrganger. 160 psi arbeidstrykk. Bygget av Reiherstieg Schiffswerft & Maschinenfabrik, Hamburg, Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1884 Bygget som ANNA WOERMANN av Reiherstieg Schiffswerft & Maschinenfabrik, Hamburg, Tyskland for Carl Woermann, Hamburg. Sjøsatt 14/08, levert 12/09.
1885 Overført til Afrikanische Dampschiffahrts-Ges. (Woermann-Linie), Hamburg.
1895 Overført til Woermann-Linie G.m.b.H., Hamburg.
1898 Solgt for NOK 150.000 til NFDS, Trondhjem. Omdøpt til KONG MAGNUS. Ankom 27/05 til Trondhjem. Til Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem for mindre reparasjoner som ble ferdige 01/07.
Dokket i september i Trondhjem for skifte av propell.
1902 En av mannskapet ble 24/12 knivdrept i Hamburg.
1905 Fikk store skader i Nordsjøen mens hun var på reise fra Trondhjem til Antwerpen, Belgia med kis.
1906 Til Agdenes i juni med passasjerer for å følge kongens ankomst til kroningen i Trondhjem.
1911 Nytt maskineri installert. 1 dampmaskin, triple exp. 3-sylinder. 76 NHK, 500 IHK. Bygget i 1890 av Alley & MacLellan, Glasgow, Scotland.
1912 Traff 11/01 kaia i Kristiania. Stevnen knekt. Hull i forpiggen.
1917 Skutt i senk 12/12 av de tyske jagerne V 100, G 101, G 103 og G 104 i posisjon 59.35N-03.40Ø mens hun gikk i konvoi fra Lerwick, Shetlands til Bergen mens var på reise fra North Shields, England til Trondhjem med 920 t kull, 196 kolli post og 9 passasjerer.
Alle om bord ble berget av britisk jager HMS ROSALIND og landsatt på Hidra.

 

 

History in English:

1884 Built as ANNA WOERMANN at Reiherstieg Schiffswerft & Maschinenfabrik, Hamburg, Germany for Carl Woermann, Hamburg. Launched 14/08, delivered 12/09.
1885 Transferred to Afrikanische Dampschiffahrts-Ges. (Woermann-Linie), Hamburg.
1895 Transferred to Woermann-Linie G.m.b.H., Hamburg.
1898 Sold for NOK 150.000 to NFDS, Trondhjem. Renamed KONG MAGNUS.
Arrived 27/05 at Trondhjem. To Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem for minor repairs that was completed 01/07.
Docked in September in Trondhjem for change of propeller.
1902 One crewmember was 24/12 killed with a knife in Hamburg.
1905 Heavy damages in the North Sea whilst on a voyage from Trondhjem to Antwerp, Belgium with pyrite.
1906 To Agdenes in June with passengers to follow the kings arrival to the coronation in Trondhjem.
1911 New engine installed. 1 steam engine, triple exp. 3-cylinder. 76 NHP, 500 IHP. Built in 1890 by Alley & MacLellan, Glasgow, Scotland.
1912 Hit 11/01 quay at Kristiania. Bow broken. Fore peak holed.
1917 Shelled and sunk 12/12 by the German destroyers V 100, G 101, G 103 and G 104 in position 59.35N-03.40E whilst in convoy from Lerwick, Shetlands to Bergen on a voyage from North Shields, England to Trondhjem with 920 t coal, 196 parcels mail and 9 passengers.
All aboard saved by the British destroyer HMS ROSALIND and landed at Hidra.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær& Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)