TRH110119060120001 TORDENSKJOLD. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1906 DS TORDENSKJOLD (2) (TRH110190602)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/stykkgods,
steam ship, passenger/general cargo.

Off.no:

5602763

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1906/03

Bnr (Sno).:

123

Bygger (yard):

Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

830 tdw, 921 brt, 550 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 205,9’-Lbp: 196,1’-B: 30,0’-D: 22,8’-Dypg.: 15,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifisert for 200 passasjerer i kystfart og 85 i Nordsjøfart.
2 lasterom med 3 luker.
4 bommer.
4 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MCQT/LFCH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 16,5’’-26,5’’-45,5’’, slag/stroke: 30,0’’. 137 NHK, 742 IHK ved 93 o. min. Bygget av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel (boiler) med dim.: 14,5’ x 11,5’ og 3 fyrganger. Heteflate 2.260 ft². Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1906 Bygget som TORDENSKJOLD av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 10/01, levert i mars. Byggekostnad NOK 348.000. I Hamburglinjen.
1910 Fikk store skader i grunnstøting 05/04 ved utseiling fra Egersund. Satt på land i Hovlandsvik. Senere brakt flott og reparert.
1913 Grunnstøtte 29/01 ved Bardalsøen i Ranenfjorden.
Kolliderte 28/05 med dansk DS TRANKEBAR i Nordsjøen. Stor baugskade.
1917 I kystrute.
1919 Grunnstøtte 07/03 på Hånæsholmene mellom Grytten og Tungenes fyr. Brakt flott og slept inn til Bru. Reparert i Bergen.
1920 Reserve i Hurtigruten.
1922 I kystfart.
1937 Kjelhavari 10/02 ved Rissa. Slept til Brekstad av DS FOSEN. Reparert.
1940 Bombet 03/05 i Solbergsfjorden. 2 mann skadet.
Gikk 09/06 fra Sarnespollen/Honningsvåg til Svalbard og videre til Island. Nortraship ble managers.
Satt 17/06 inn i troppe og forsyningstjeneste mellom England og Shetland, Færøyene og Island.
1944 Deltok i juni som depotskip i invasjonen i Normandi.
1945 Returnert til eierne.
1946 Ankom 11/03 til Trondheim. Levert i mai etter reparasjoner og modernisering ved Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim. Satt inn i Hurtigruten. Sertifisert for 250 passasjerer.
1950 Lagt opp i Trondheim i april.
1951 Solgt i februar sammen med NFDS DS KONG HARALD for GBP 25.000 til Remoequahe Letzer S.A., Ostende, Belgia. Omdøpt til WENDUYNE. Brukt som badebåt i Ostende.
1954 Ankom 23/06 til Brugge, Belgia for hugging.

 

 

History in English:

1906 Built as TORDENSKJOLD at Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for NFDS, Trondhjem. Launched 10/01, delivered in March. Building costs NOK 348.000.
1910 Heavy damages in stranding 05/04 at departure Egersund. Beached at Hovlandsvik. Later refloated and repaired.
1913 Stranded 29/01 at Bardalsøen in Ranenfjorden.
Collided 28/05 with Danish SS TRANKEBAR in the North Sea. Bow damaged.
1917 Coastal service.
1919 Stranded 07/03 on Hånæsholmene between Grytten and Tungenes light house.
1920 Spare vessel in Hurtigruten.
1922 Coastal service.
1937 Boiler breakdown 10/02 at Rissa. Towed to Brekstad by SS FOSEN. Repaired.
1940 Bombed 03/05 in Solbergsfjorden. 2 men injured.
Sailed 09/06 from Sarnespollen/Honningsvåg to Svalbard and then to Iceland. Nortraship ble managers.
From 17/06 in troops and supply service between England an Shetland, the Faroes and Iceland..
1944 Participated in June as depot vessel in invasion at Normandie.
1945 Returned to owners.
1946 Arrived 11/03 at Trondheim. Delivered in Mai after repairs and modernizing by Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim. In Hurtigruten. Sertificate for 250 passengers.
1950 Laid up at Trondheim in April.
1951 Sold in February together with NFDS SS KONG HARALD to Remoequahe Letzer S.A., Ostende, Belgium. Renamed WENDUYNE. Used as a bathing vessel at Ostende.
1954 Arrived 23/06 at Brugge, Belgium for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær& Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)