TRH110119100320001 KONG GUDRØD. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1910 DS KONG GUDRØD (TRH110191003)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/stykkgods,
steam ship, passengers/general cargo.

Off.no:

5407679

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1910/09

Bnr (Sno).:

143

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Værksted, Trondhjem.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.000 tdw, 1.091 brt, 648 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 226,9’-Lbp: 215,3’-B: 30,9’-D: 23,1’-Dypg.: 16,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

3 luker.
4 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MGFB/LEGT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 17,0’’–28,5’’–48,0’’, slag/stroke: 33,0’’. 162 NHK. Bygget av Trondhjems mek. Værksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler), med dim.: 15,3’ x 11,8’ og 3 fyrganger. Heteflate 2.714 ft2. 180 psi arbeidstrykk. Bygget av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 pers.

 

 

Historikk:

1910 Bygget som KONG GUDRØD av Trondhjems mek. Værksted, Trondhjem for NFDS, Trondhjem. Levert i september.
Byggekostnad NOK 432.000. Satt inn i Hamburg, Tyskland ruten.
1912 Kolliderte 21/01 med svensk DS NORGE i Elben, Tyskland.
1929 Satt inn i Hurtigruten.
1936 Solgt i februar til Pärnu Laeva A/S, Pärnu, Estland. Omdøpt til ESTONIA.
1940 Overtatt i oktober av Estonskoye gosudarstvyennoye morskoye parokhodstvo, Tallinn, Estland, USSR.
1941 Tatt 22/06 som prise av de tyske MTB S 27 & S 28 mens hun var på reise fra Riga, Latvia, USSR til Stockholm, Sverige. Ført til Turku, Finland. Erklært god prise.
Registrert som ESTONIA for Deutsches Reich (Schmidt, Witte & Co.), Danzig, Tyskland. Brukt som forsyningsskip for MTB S-Boote skolen.
1945 Registrert som ESTONIA for Schmidt, Witte & Co., Hamburg, Tyskland. Lagt opp i Kiel, Tyskland.
1953 Overtatt av Landesbank & Giro-Zentrale Schleswig-Holstein, Kiel.
1954 Solgt til Carl Waap, Kiel. Omdøpt til VOLKER WAAP. Ombygget til motorskip ved Werft Nobiskrug, Rendsburg, Vest-Tyskland. Ny tonnasje: 1.662 tdw, 1.163 brt, 712 nrt. Dampmaskineri fjernet. Dieselmotor installert, Sulzer. 2-takt/enkeltv., 7-sylinder. Bygget i 1942.
Solgt til S. Stein (Willy Poeppel), Hamburg. Omdøpt til MÖNKEDAMM.
1956 Ny dieselmotor: Sulzer. 2-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 320 x 380 mm. 1.200 BHK. Bygget av Sulzer Bros. Ltd. Winterthur, Sveits.
1963 Solgt til Lübeck-Linie A.G., Lübeck, Vest-Tyskland. Omdøpt til OVERBECK.
1967 Solgt til Antwerpen Kustenvaart Mij. (Fernand Carron, Boom), Antwerpen, Belgia. Omdøpt til BOOM.
1968 Solgt til G. Tsortzis, K. Sykias & P. Bouldournis, Piraeus, Hellas. Omdøpt til EFTYCHIA.
1970 Omdøpt til PHAEDRA.
1974 Antatt hugget i mars.
2004 Slettet fra registrene 06/02. Eksistens i tvil.

  Fra Norsk Sjøulykkestatistik 1913:
        D/s "Kong Gudrød" M.G.F.B. av Trondhjem, reise Aalesund-Molde med stykgods, grundstøtte ved Haugnes den 3. oktober kl. 11.45 em. og blev stående fast, indtil det ved hjælp av bjergningsdampere kom av grunden.
        Ifølge dykkerundersøkelse hadde fartøiet kun faat ubetydelig skade.
        Sjøforklaring i Trondhjem den 7. oktober.
        Skibsinspektøren finder:
1) At aarsaken til grundstøtningen skyldes, at fartøiet ikke har holdt den fart som beregnet.
2) At fører og kystlods bør klandres, fordi de ikke lot tiden gaa ut mere and akkurat beregnet, idet det ikke hadde været formundet med nogen risiko at ha fortsat med samme fart litt utover tiden.
        Fører og kystlods blev som en advarsel tilstillet en gjenpart av denne rapport.

 

 

History in English:

1910 Built as KONG GUDRØD at Trondhjems mek. Værksted, Trondhjem for NFDS, Trondhjem. Delivered in September.
Building costs NOK 432.000. In service on Hamburg, Germany route.
1912 Collided 21/01 with Swedish SS NORGE in Elben, Germany.
1929 Sailed in Hurtigruten.
1936 Sold in February to Pärnu Laeva A/S, Pärnu, Estonia. Renamed ESTONIA.
1940 Taken over in October by Estonskoye gosudarstvyennoye morskoye parokhodstvo, Tallinn, Estonia, USSR.
1941 Seized 22/06 as prize by the German MTB S 27 & S 28 whilst on a voyage from Riga, Latvia, USSR to Stockhilm, Sweden. Brought to Turku, Finland. Declared good prize.
Registered as ESTONIA for Deutsches Reich (Schmidt, Witte & Co.), Danzig, Germany. Used as a tender for MTB S-Boote school.
1945 Registered as ESTONIA for Schmidt, Witte & Co., Hamburg, Germany. Laid up at Kiel, Germany.
1953 Taken over by Landesbank & Giro-Zentrale Schleswig-Holstein, Kiel.
1954 Sold to Carl Waap, Kiel. Renamed VOLKER WAAP. Converted to a motor vessel by Werft Nobiskrug, Rendsburg, West Germany. New tonnage: 1.662 tdw, 1.163 grt, 712 nrt. Steam machinery removed. Diesel engine installed, Sulzer. 2-cy/sa., 7-cylinder. Built in 1942.
Sold to S. Stein (Willy Poeppel), Hamburg. Renamed MÖNKEDAMM.
1956 New diesel engine: Sulzer. 2-cy/sa., 8-cylinder, cyl. dim.: 320 x 380 mm. 1.200 BHP. Built by Sulzer Bros. Ltd. Winterthur, Switzerland.
1963 Sold to Lübeck-Linie A.G., Lübeck, West Germany. Renamed OVERBECK.
1967 Sold to Antwerpen Kustenvaart Mij. (Fernand Carron, Boom), Antwerp, Belgium. Renamed BOOM.
1968 Sold to G. Tsortzis, K. Sykias & P. Bouldournis, Piraeus, Greece. Renamed EFTYCHIA.
1970 Renamed PHAEDRA.
1974 Probably broken up in March.
2004 Deleted from registers 06/02.
Existence in doubt.

 

 

           

Kilde:DnV,  Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka her byggedes skibe 1843-1983 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)