TRH110119110320001 TORE JARL. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1911 DS TORE JARL (1) (TRH110191103)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods,
steam ship, general cargo.

Off.no:

1118064

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1903/11

Bnr (Sno).:

29

Bygger (yard):

Irvine SB & Eng. Co. Ltd, Irvine, Scotland.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.120 tdw, 1.256 brt, 568 nrt.

Dimensjoner (size):

Lbp: 230,1’-B: 34,2’-D: 17,1’-Dypg.: 14,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MGRT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 20,5’’-34,0’’-56,0’’, slag/stroke 36,0’’. 212 NHK, 1.050 IHK. Bygget av John G. Kincaid & Co. Ltd., Greenock, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,6’ x 11,0’ og 3 fyrganger. 180 psi arbeidstrykk. Samlet heteflate 3.800 ft2. Bygget av Bow Mc. Lachlan & Co., Ltd., Paisley, Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 pers.

 

 

Historikk:

1903 Bygget som NARBONNE av Irvine SB & Eng. Co. Ltd, Irvine, Scotland for Moss Steamship Co. Ltd, Liverpool, England. Sjøsatt 08/10, levert i november.
1911 Solgt til sammen med DS NAVARRE for NOK 900.000 til NFDS, Trondhjem. Omdøpt til TORE JARL. I Englandslinjen.
1913 Grunnstøtte 10/07 i tåke ved Rulandet nær Florø mens hun var på reise fra England med kull.
1914 Grunnstøtte 16/05 i tett tåke på Steinodden på Lista mens hun var på reise fra Hamburg, Tyskland til Flekkefjord. Forrommet vannfyllt.
Ferdig reparert i november ved Moss Verft, Moss.
1916 Stoppet 30/04 av tysk ubåt mens hun var på reise fra Bergen til Newcastle, England. Beordret til å kaste all fersk proviant over bord. Tok om bord 14 mann fra Ivarans DS MOD som var senket av samme ubåt og fortsatte reisen.
1917 Torpedert og senket 07/05 av den tyske ubåten UC 49 (Oberleutnant zur See Alfred Arnold) ca. 95 nm sørvest for Sumburgh Head, Shetland mens hun var i konvoi fra Tyne, England til Lerwick, Shetland på reise fra Newcastle, England til Trondhjem med kull, post og 27 passasjerer. 1 mann omkom.

 

Fra Norsk Sjøulykkestatistik 1913:
        D/s "Tore Jarl" M.G.R.T. av Trondhjem, reise Warkworth-Trondhjem med kul, grundstøtte i taake den 10. juli kl. 06.30 fm. paa Rødtarskallen ved Bueland og led betydelig skade.
        Sjøforklaring i Trondhjem den 16. juli.
        Skibsindspektøren finder, at aarsaken til grundstøtningen skyldes taake i forbindelse med førerens uagtsomme navigering, særlig derved:
1) At han undlot at bruke loddet, saa avstanden fra land kunde ha været kontrollert, da skibet kom ind i Den Norske rende, samt
2) At han lot skibet gaa med fuld fart.
        Skibsinspektøren indstillet derfor føreren til strafansvar for utvist uagtsomhat, hvorefter der av vedkommende politimyndighet for overtrædelse av straffelovens § 422 1  (grov uagtsomhet i tjenesten) blev forelagt angjældende en bot av kr. 50.00, som vedtokes.

 

 

History in English:

1903 Built as NARBONNEE at Irvine SB & Eng. Co. Ltd, Irvine, Scotland for Moss Steamship Co. Ltd, Liverpool, England. Launched 08/10, delivered in November.
1911 Sold together with SS NAVARRE for NOK 900.000 to NFDS, Trondhjem. Renamed TORE JARL. In Englandslinjen.
1913 Stranded 10/07 in heavy for at Rulandet near Florø whilst on a voyage from England with coal.
1914 Stranded 16/05 in heavy for on Steinodden on Lista whilst on a voyage from Hamburg, Germany to Flekkefjord. Fore hold water filled.
Repairs completed in November at Moss Verft, Moss.
1916 Stopped 30/04 by a German submarine whilst on a voyage from Bergen to Newcastle, England. Ordered to throw all fresh food over board. Took up 14 men from Ivarans SS MOD which was sunk by the same submarine and continued the voyage.
1917 Torpedoed and sunk 07/05 by the German submarine UC 49 (Oberleutnant zur See Alfred Arnold) approx. 95 nm souyth west of Sumburgh Head, Shetland whilst in Convoy from Tyne, England to Lerwick, Shetland on a voyage from Newcastle, England to Trondhjem with coal, mail and 27 passengers.
1 man lost.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 10/11-2017 (PS/SN)