TRH110119250320001 PRINS OLAV. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1925 TS PRINS OLAV (TRH110192503)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer-cruise
steam ship, passengers-cruise.

Off.no:

5602799

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1908/04

Bnr (Sno).:

280

Bygger (yard):

A. & J. Inglis Ltd, Pointhouse, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

DnV 1A1 Turistyacht.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.135 brt, 2.1131 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 328,0’-Lbp: 275,0’-B: 40,1’-D: 23,7’-Dypg.: 15’ 04’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Lugarer for 50 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WPJG/LFSQ/LCVM

 

 

Fremdrift (propulsion):

3 x Parson dampturbiner (Parson steam turbines). Samlet 807 NHK, 4.500 AHK. 3 propeller. Bygget av Parsons, Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

17,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

3 x oljefyrt vannrørskjeler (oil fired water tube boilers). Total heteflate 11.250 ft². Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Yarrow & Co., Ltd, Poplar, London, England.

 

 

Bemanning (crew):

 pers.

 

 

Historikk:

1907 Bygget som lystfartøy ALEXANDRA av A. & J. Inglis Ltd, Pointhouse, Glasgow, Scotland for HM King Edward VII (Royal Navy), London, England. Sjøsatt 30/05.
1908 Levert i april.
1925 Solgt i mai for NOK 660.000 til NFDS, Trondhjem. Omdøpt til PRINS OLAV. Ombygget i Trondhjem for cruisefart.
Første tur 05/07 fra Bergen til Nordkapp med cruisepassasjerer. 2 turer denne sesongen.
Ombygget fra desember for NOK 1.270.000 ved Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad. Økt passasjerkapasitet til 100 passasjerer. Bygget over brønn i forskipet. Ny røykesalong akter.
1926 I cruisetrafikk på norskekysten om sommeren.
Første tur 16/06 innom Trondhjem på reise til Nordkapp.
I vinteropplag.
1927 Cruisetrafikk i sesongen. Vinteropplag.
1928 Cruisetrafikk i sesongen. Cruisetrafikk til Middelhavet om vinteren.
1930 Cruise sammen med BDS STELLA POLARIS fra Edinburgh, Scotland til Nordkapp i juni-juli-august.
1931-35 Cruise sammen med BDS STELLA POLARIS fra Edinburgh, Scotland til Nordkapp i juni-juli-august.
Chartertur til Middelhavet
1936 Ombygget til DS hurtigruteskip for NOK 1.830.000 ved Nordre Verft og Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim.
Turbinmaskineri tatt ut. Installert dampmaskin, compound. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 17,75’’-2 x 42,5’’, slag: 38,10’’. 187 NHK, 3.500 IHK. Bygget av Fredriksstad Mek. Verksted. Nye kjeler installert.
1937 Ny tonnasje: 650 tdw, 2.147 brt, 1.135 nrt. Nye dim.: Loa: 284,3’-Lbp: 265,0’-B: 40,1’-D: 23,7’-Dypg.: 15’ 04’’. Passasjerkapasitet 450 personer; 95 på 1. klasse, 145 på 3. klasse. Lastekapasitet 30.000 ft³. Ferdig ombygget 27/05.
Grunnstøtte 25/09 i dårlig vær mellom Åboskjær og Odinskjær ved Brønnøysund. Brakt flott av bergningsdamperen TRAUST.
1940 Rekvirert 09/04 av norske myndigheter i Harstad.
Brukt 13/04 til mobilisering av norske tropper fra Lofoten til Sør-Reisa og fra Kirkenes til Gratangen. Malt grå, kamuflert og gjemt.
Bunkret 07/06 i Hammerfest for å gå til England sammen med BDS ARIADNE med avgang kl. 23.00 fra Kågsund.
Begge skipene bombet i senk 09/06 av tyske fly ca. 70 nm vest for Røst mens hun var på reise til Thorshavn, Færøyene. 1 mann omkom.
De overlevende fra begge skipene ble tatt opp av den britiske jageren ARROW og landsatt i Scapa Flow, Orkenøyene.

 

 

History in English:

1907 Built as yacht ALEXANDRA at A. & J. Inglis Ltd, Pointhouse, Glasgow, Scotland for HM King Edward VII (Royal Navy), London, England. Launched 30/05.
1908 Delivered in April.
1925 Sold in May for NOK 660.000 to NFDS, Trondhjem. Renamed PRINS OLAV. Converted for the cruisetrade at Trondhjem.
First voyage 05/07 from Bergen to Nordkapp with cruise passengers. 2 trips this season.
Converted from December for NOK 1.270.000 at Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad. Passengers capacity doubled to 100 persons. Closed the welldeck on the foredeck. New smoking saloon aft.
1926 In cruise on Norway coast in summer.
First voyage 16/06 via Trondhjem on cruise to Nordkapp.
Lay up during Winter.
1927 Cruisetrade in the season. Lay up during Winter.
1928 Cruisetrade in the season. Cruisetrade to the Mediterraean during Winter.
1930-35 Cruise together with BDS STELLA POLARIS from Edinburgh, Scotland to Nordkapp in June-July-August.
1935 Chartertur til Middelhavet.
1936 Rebuilt to SS hurtigruteskip for NOK 1.830.000 at Nordre Verft and Trondhjems Mek.
Verksted, Trondheim.
Turbine machinery removed. Installed steam reciprocating, compound. 4-cylinder, cyl. diam.: 2 x 17,75’’-2 x 42,5’’, stroke: 38,10’’. 187 NHP, 3.500 IHP. Built by Fredriksstad Mek. Verksted. New boilers installed.
1937 New tonnage: 650 tdw, 2.147 grt, 1.135 nrt. New dim.: Loa: 284,3’-Lbp: 265,0’-B: 40,1’-D: 23,7’-Draught: 15’ 04’’. Passengers capacity 450 persons; 95 in 1. class, 145 in 3. class. Cargocapacity 30.000 ft³. Conversion completed 27/05.
Stranded 25/09 in heavy weather between Åboskjær and Odinskjær near Brønnøysund. Refloated by salvage tug TRAUST.
1940 Requisitioned 09/04 by Norwegian authorities at Harstad.
Used 13/04 in mobilizing of Norwegian soldiers from Lofoten to Sør-Reisa and from Kirkenes to Gratangen. Painted grey, camuflaged and hid.
Bunkered 07/06 at Hammerfest for a voyage to England together with BDS ARIADNE with departure 23.00 from Kågsund.
Both vessels bombed and sunk 09/06 by German air planes approx. 70 nm west of Røst whilst on a voyage to Thorshavn, Faroes. 1 man lost.
The survivors from both vessels were taken up by the British destroyer ARROW and landed at Scapa Flow, Orkneys.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/07-2017 (PS/SN)