TRH110119420220001 SIGURD JARL. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1942 DS SIGURD JARL (2) (TRH110194201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjer/stykkgods,
motor ship, passenger/general cargo.

Off.no:

5255521

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondheim

Byggeår (year built):

1942/07

Bnr (Sno).:

303

Bygger (yard):

Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondheim.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.200 tdw, 2.335 brt, 1.329 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 289,6’-Lbp: 277,0’-B: 43,6’-D: 17,1’-Dypg.: 15’ 1¾’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Køyplass for 63 personer på 1. klasse og 120 personer på 2. klasse.
45.000 ft³ kjølerom.
2 luker.
4 bommer.
4 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

Ukjent fabrikat.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LKSZ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 14,6’’-2 x 34,3’’, slag/stroke: 32,5’’. 239 NHK/1.800 IHK. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

Fart/forbr. (speed/cons.):

13,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 kullfyrte dampkjeler (coal fired boilers), hver med overheter, dim.: 13,3’ x 11,9’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.695 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

 

 

Bemanning (crew):

 pers.

 

 

Historikk:

1942 Bygget som SIGURD JARL av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for NFDS, Trondhjem. Levert i juli. Byggekostnad NOK 2.560.000.
Rekvirert i november av tyske myndigheter for bruk som velferdsskip.
1944 Tilbakelevert eierne i september. Satt inn i Hurtigruten Tromsø-Trondheim.
1945 Pårent 17/01 av DS TORRIDAL ved kai i Trondheim.
Ute av rute 02/10 med kjeleskader. Reparert. Inn i Hurtigruten igjen 17/11.
1946 Prøvetur 30/05 etter 3 ukers verkstedopphold i Trondheim. Sertifisert for 650 passasjerer. Køyplass for 79 på 1. klasse og 130 på 2. klasse.
1947 Grunnstøtte 04/11 ved Florø. Til Fredrikstad for reparasjon samt ombygging av kjeler til oljefyring og utvidet passasjerkapasitet med 50 køyer.
1948 I Hurtigruten igjen fra 24/03.
1950 Grunnstøtte 19/08 ved Bygnes i Sortlandsundet. NFDS DS ERLING JARL forsøkte å trekke henne av uten hell. Brakt flott av bergningsbåtene PARAT og ULLER. Slept til Fredrikstad for reparasjoner.
1954 Kjørte 30/07 inn i kaien i Finnsnes. Mindre skade.
1957 Pårent 03/06 på Stigfjorden ved Lurøy av MS UELAND som sank. 2 mann reddet, 1 mann omkom.
1960 Kolliderte 28/02 med tyske MS AUGUST THYSSEN på havna i Rørvik. Returnerte til Trondheim. Skadetakst NOK 66.000.
Siste tur i Hurtigruten begynte 12/06 fra Trondheim.
Solgt til National Transport Machinery Import, Guangzhou, China. Omdøpt til XIN HUA.
1992 Slettet fra registrene.

 

 

History in English:

1942 Built as SIGURD JARL at Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for NFDS, Trondhjem. Delivered in July. Building costs NOK 2.560.000.
Requisitioned in November by German authorities for use as a welfare ship.
1944 Returned to owners in September. In Hurtigruten Tromsø-Trondheim.
1945 Hit 17/01 by DS TORRIDAL at quay in Trondheim.
Out of Hurtigruten 02/10 with boiler damages. Repaired. In Hurtigruten again 17/11.
1946 Trials 30/05 after 3 week docking in Trondheim. Licensed for 650 passengers. Berths for 79 in 1. class and 130 in 2. class.
1947 Stranded 04/11 near Florø. Brought to Fredrikstad for repairs, converted boiler for oil firing and 50 new berths for passengers.
1948 In Hurtigruten again from 24/03.
1950 Stranded 19/08 at Bygnes in Sortlandsundet. NFDS DS ERLING JARL attempted to bring her off but no success. Refloated by salvage vessels PARAT and ULLER. Towed to Fredrikstad for repairs.
1954 Hit the quay 30/07 at Finnsnes. Minor damages.
1957 Hit 03/06 on Stigfjorden at Lurøy by MS UELAND which sank. 2 men saved, 1 man lost.
1960 Collided 28/02 with German MS AUGUST THYSSEN in Rørvik harbour. Returned to Trondheim. Damages estimated to NOK 66.000.
Last trip in Hurtigruten began 12/06 from Trondheim.
Sold to National Transport Machinery Import, Guangzhou, China. Renamed XIN HUA.
1992 Deleted from registers.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/07-2017 (PS/SN)

TRH110119420220002 SIGURD JARL, salong. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.