TRH110119490120001 ERLING JARL. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1949 MS ERLING JARL (3) (TRH110194901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjer/stykkgods,
motor ship, passengers/general cargo.

Off.no:

5105623

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondheim

Byggeår (year built):

1949/08

Bnr (Sno).:

229

Bygger (yard):

Cantieri Navali Riuniti, ANCONA, Italia.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondheim.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

500 tdw, 2.098 brt, 1.086 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 268,8’-Lbp: 245,5’-B: 41,0’-D: 23’ 06’’-Dypg.: 14’ 10’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifisert for 575 passasjerer.
68 lugarer på 1. klasse og 112 på 2. klasse.
2 lasterom med 2 luker. Lastekapasitet 21.545 ft³ fordelt på 1.118 ft³ fryserom i underrom og 20.427 ft³ fryserom i undre mellomdekk og underrom.
4 bommer, hver 3 t.
4 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 x 2-sylinder OTO kompressorer. Kuldemedium CO₂. Indirekte fordamping. Kapasitet -20 °C i 1.118 ft³ fryserom og -2 °C i 20.427 ft³ fryserom. Kompressorer bygget av Odero Terni Orlando, Genova, Italia

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LNXC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Fiat. 2-takt/enkltv.,8-sylinder, syl. dim.: 520 x 960 mm. 2.500 BHK ved 150 o. min. Bygget av Fiat Stabilimento Grandi Motori, Torino, Italia.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,0 knop. Bunkerskapasitet 143 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen., hver 125 kW.
1 dieselgen. nød 30 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

375kW/220VDC.

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1949 Bygget som ERLING JARL av Cantieri Navali Riuniti, Ancona, Italia for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 25/07, levert i august. Byggekostnad NOK 9.660.000.
Forlot Ancona 16/08. Ankom 28/08 til Trondheim. I Hurtigruten 05/09 fra Trondheim.
1950 Grunnstøtte i mars i Toppsundet. Kom av ved egen hjelp. Dykkerundersøkt i Harstad.
1952 Grunnstøtte i januar nær havnen i Vardø.
Maskinhavari i februar på Finnmarkskysten.
1955 Grunnberøring utenfor Svolvær.
1958 Fikk store skader 08/01 etter brann i innredningen på 2. klasse mens hun lå i Bodø. 14 personer omkom. Reparasjon ved Trondhjem Mek. Verksted, Trondheim ferdig 13/03. Røkesalongen 2. klasse utvidet.
1964 Reddet 24/10 fraktefartøyet NORDLUND av Bodø fra havari på sørsiden av Folla.
1967 Kolliderte i april med fiskebåten NORDFALK ved Finnsnes.
1971 Grunnstøtte 08/02 i Risøyrenna. Reparert i Harstad.
Berørte grunnen og ble lekk 20/11 ved Ørland. Slept til Trondheim for reparasjon.
1972 Grunnstøtte 17/08 i Raftsundet. Passasjerene send til Svolvær med ELIESER og STRØNSTAD. Brakt flott av bergningsskipet STERKODER. Reparert i Harstad.
I fart igjen 24/08.
1973 Grunnstøtte og ble lekk 03/02 ved innseilingen til Florø. Reparert i Bergen.
1976 Grunnstøtte 17/02 ved Stamsund. Reparert i Trondheim.
1977 Grunnstøtte i Raftsundet. Store skader. Reparert.
1979 Traff 22/12 kaia i Risøyhavn. Midlertidig reparert.
1980 Grunnstøtte 13/03 ved Brattholmen fyr i Ytre Steinsundet i Solund. Fikk store skader og ble lekk. Passasjerene brakt i land. Slept til Bergen for inspeksjon. Store skader på skrog og propellaksel og propell. Besluttet kondemnert. Overgitt til assurandørene.
Kjøpt tilbake fra assurandørene i mai og slept til Trondheim. Benyttet som restaurant- og overnattingsfartøy.
1981 Solgt i januar for NOK 1.500.000 til K/S Oslo Carriers Ltd (A/S Norwegian Shipmanagement, Oslo), Trondheim.
Slept i april til Mandal for reparasjon. Lagt opp.
Holdt på å synke 23/10 grunnet lekk bunnventil.
1982 Solgt i januar for NOK 1.000.000 til Parley Augustsson Management A/S, Oslo. Omdøpt til BALDER EARL.
1985 Solgt til Belgia for hugging.

 

 

History in English:

1949 Built as ERLING JARL at Cantieri Navali Riuniti, Ancona, Italy for NFDS, Trondhjem. Launched 25/07, delivered in August. Building costs NOK 9.660.000.
Left Ancona 16/08. Arrived 28/08 at Trondheim. In Hurtigruten 05/09 from Trondheim.
1950 Stranded in March in Toppsundet. Refloated by own power. Diver survey at Harstad.
1952 Stranded in January near Vardø harbour.
Engine breakdown in February on Finnmarks coast.
1955 Touched bottom near Svolvær.
1958 Heavy damages 08/01 after in the accomodation on 2. class whilst at Bodø. 14 persons died.
Repairs at Trondhjem Mek. Verksted, Trondheim completed 13/03. Smoking saloon on 2. class made larger.
1964 Saved 24/10 freigther NORDLUND of Bodø from wrecking on the south side of Folla.
1967 Collided in April with fishing vessel NORDFALK at Finnsnes.
1971 Stranded 08/02 in Risøyrenna. Repaired at Harstad.
Touche bottom and leaked 20/11 off Ørland. Towed to Trondheim for repairs.
1972 Stranded 17/08 in Raftsundet. Passengers brought to Svolvær with ELIESER and STRØNSTAD. Refloated by salvage vessel STERKODER. Repaired at Harstad.
In service again 24/08.
1973 Stranded and leaked 03/02 at the entrance to Florø. Repaired at Bergen.
1976 Stranded 17/02 of Stamsund. Repaired at Trondheim.
1977 Stranded in Raftsundet. Heavy damages. Repaired.
1979 Hit 22/12 quay at Risøyhavn. Temporarely repaired.
1980 Stranded 13/03 at Brattholmen light in Ytre Steinsundet in Solund. Heavy damages and leaked. Passengers brought ashore. Towed to Bergen for survey. Heavy damages on hull and propeller shaft and propeller. Condemned. Abandoned to the insurers.
Bought back from insurers in May and towed toTrondheim. Used as a restaurant and accomodation vessel.
1981 Sold in January for NOK 1.500.000 to K/S Oslo Carriers Ltd (A/S Norwegian Shipmanagement, Oslo), Trondheim.
Towed in April to Mandal for repairs. Laid up.
Nearly sunk 23/10 caused by a leaking bottom valve.
1982 Sold in January for NOK 1.000.000 to Parley Augustsson Management A/S, Oslo.
Renamed BALDER EARL.
1985 Sold to Belgium for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 20/07-2017 (PS/SN)