TRH110119600120001 HARALD JARL. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1960 MS HARALD JARL (2) (TRH110196001)

 

 Plantegning

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjer/stykkgods,
motor ship, passenger/general cargo.

Off.no:

5142657

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondheim

Byggeår (year built):

1960/06

Bnr (Sno).:

244

Bygger (yard):

Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondheim.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Is-C

 

 

Tonnasje (Tonnage):

650 tdw, 2.568 brt, 1.319 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 286,8’-Lbp: 260,0’-B: 43,6’-D: 16’ 8½’’-Dypg.: 15’ 1¾’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifisert for 600 passasjerer i kystfart. 224 køyplasser fordelt på 1. og 2. klasse.
Kjøl/frysekapasitet 23.800 ft³ fordelt på 4 kjøl/fryserom.
2 lasterom med 3 luker.
1 kran 3 t.
2 kraner, hver 1,5 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

3 x 2 sylinder kompressorer. Kuldemedium R-12. Direkte fordamping og luft. Kapasitet 70.000 kcal/time med -3 til +2 °C i rommene. Kompressorer bygget av A/S Atlas Maskinfabrik, København, Danmark.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAMQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 5-50VTBF-150/50. 2-takt/enkltv., 5-sylinder med eksosstempel, syl. dim.: 500 x 1.500 mm. 3.450 BHK ved 160 o. min. Bygget av Akers Verft, Oslo.

Fart/forbr. (speed/cons.):

16,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen., hver 188 kW.
1 dieselgen. nød 24 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

564kW/380-220VAC/50Hz.

Kjeler (boiler):

1 vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler), med arbeidstrykk 100 psi.
1 vannrørs exh. kjel (water tube economiser) med arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1960 Bygget som HARALD JARL av Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 29/01, levert i juni. Byggekostnad NOK 14.500.000. I Hurtigruten.
1963 Reparert i oktober ved Trondhjems Mek.
Verksted, Trondheim.
1968 Berget 2 mann 09/12 fra frakteskuten TORV ved Langholmen nær Sør-Arnøy i Gildeskål.
1969 Kolliderte i oktober med MS SUNNMØRE på Hustadvika. Mindre skader på skutesiden.
1970 Kolliderte 05/02 med lokalruteskipet RØST utenfor Bodø. Mindre skader.
1973 Berørte 06/01 grunnen i Raftsundet. Reparert i Bergen.
1976 Fikk i april assistanse av redningsskøta HJELM WAAGE og STÅLTIND i dårlig vær utenfor Båtsfjord.
1980 Ombygget ved Haugesund Mek. Verksted, Haugesund. Endret innredning. Omgjort til en klasseskip. Lugarkapasitet redusert til 164.
1984 NFDS solgt i oktober til Norcem, Oslo. Skipsdelen utskilt som eget selskap Nordenfjeldske Shipping A/S.
1985 Nordenfjeldske Shipping A/S solgt i april for NOK 290.000.000 til A/S Kosmos, Sandefjord. Organisert som et datterselskap av BDS-Bergenske Dampskibsselskab A/S, Bergen.
1989 BDS solgt i januar til RoNoTro A/S. Et samarbeid mellom DSD-Det Stavangerske Dampskibsselskab A/S, Stavanger, SDS-Salten Dampskibsselskab A/S, Bodø og TFDS-Troms Fylkes Dampskibsselskab A/S, Tromsø.
Grunnstøtte 18/01 på Åboskjæret ved Brønnøysund ved fjære sjø. Bergningsskipet TAMBUR og redningsskøyta APRIL til assistanse.
HARALD JARL
solgt 31/08 til TFDS. I Hurtigruten.
1990 Kolliderte 01/09 med fraktefartøyet AQUAMARINE i Stokksundet.
1994 Ommålt i september: 2.632 brt, 1.092 nrt.
1995 Skrogskader i januar i dårlig vær mellom Stamsund og Svolvær. Reparert i Harstad.
1996 Reddet 12/01 passasjer som hoppet over bord.
1997 Grunnstøtte 06/08 i Risværsundet nord for Rørvik i sørgående. Slept til Rørvik av redningsskøyta KAPTEIN SKAUGEN for tetting. Slept videre til Myklebust Mek. Verksted, Gursken for reparasjon av skrog. 30 t stål skiftet. I fart igjen 31/08.
2002 Solgt 23/09 til Elegant Cruise Line Ltd (Elegant Cruises & Tours Inc., Port Washington, NY, USA), Monrovia, Liberia. Ombygget til cruiseskip. Omdøpt til ANDREA.
2005 Jadroplov International, Split, Kroatia/Monrovia ble managers.
2006 Solgt 12/06 til AML Shipping Ltd (West Wind Ltd.), Monrovia.
2012 Solgt i april til Premier Cruises Ltd, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines.
Omdøpt til SERENISSIMA.
2017 Fremdeles i fart 30/06.

 

 

History in English:

1960 Built as HARALD JARL at Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim for NFDS, Trondhjem. Launched 29/01, delivered in June. Building costs NOK 14.500.000. In Hurtigruten.
1963 Repaired in October at Trondhjems Mek.
Verksted, Trondheim.
1968 Saved 2 men 09/12 from freigther TORV of Langholmen near Sør-Arnøy in Gildeskål.
1969 Collided in October with MS SUNNMØRE on Hustadvika. Minor damages on hull.
1970 Collided 05/02 with local freigther RØST off Bodø. Minor damages.
1973 Touched 06/01 bottom in Raftsundet. Repaired at Bergen.
1976 Assisted by rescue vessel HJELM WAAGE and STÅLTIND in bad weather off Båtsfjord.
1980 Converted at Haugesund Mek. Verksted, Haugesund. Rebuilt accomodation. Converted to a single class vessel. Reduced to 164 cabins.
1984 NFDS sold in October to Norcem, Oslo. Shipping part as it own company Nordenfjeldske Shipping A/S.
1985 Nordenfjeldske Shipping A/S sold in April for NOK 290.000.000 to A/S Kosmos, Sandefjord. Organized as a subsidiary of BDS-Bergenske Damskibsselskab A/S, Bergen.
1989 BDS sold in January to RoNoTro A/S. A collaboration between DSD-Det Stavangerske Dampskibsselskab A/S, Stavanger, SDS-Salten Dampskibsselskab A/S, Bodø and TFDS-Troms Fylkes Dampskibsselskab A/S, Tromsø.
Stranded 18/01 on Åboskjæret of Brønnøysund at low tide. Salvage vessel TAMBUR and rescue vessel APRIL assisted.
HARALD JARL
solgt 31/08 til TFDS. I Hurtigruten.
1990 Collided 01/09 with freigther AQUAMARINE in Stokksundet.
1994 Re-meas. in September: 2.632 grt, 1.092 nrt.
1995 Hull damages in January between Stamsund and Svolvær. Repaired at Harstad.
1996 Saved 12/01 a passenger who jumped overboard.
1997 Stranded 06/08 in Risværsundet north of Rørvik southbound. Towed to Rørvik by rescue vessel KAPTEIN SKAUGEN for plugging. Then towed to Myklebust Mek. Verksted, Gursken for repairs of hull. 30 t steel renewed. In service again 31/08.
2002 Sold 23/09 to Elegant Cruise Line Ltd (Elegant Cruises & Tours Inc., Port Washington, NY, USA), Monrovia, Liberia. Converted to a cruise vessel. Renamed ANDREA.
2005 Jadroplov International, Split, Croatia/Monrovia became managers.
2006 Sold 12/06 to AML Shipping Ltd (West Wind Ltd.), Monrovia.
2012 Sold in April to Premier Cruises Ltd, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines.
Renamed SERENISSIMA.
2017 Still in trade 30/06.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Equasis, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av
Rolf Danielsen og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen

Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/10-2017 (PS/SN)

TRH110119600120002 HARALD JARL interiør. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

TRH110119600120004 HARALD JARL som SERENISSIMA i Longyearbyen 04/08-2016. Foto: Finn Aa. Aasmundsen.