TSD10119050220001 HERO som MACCALLUM MORE. Foto via images.slsa.sa.gov.au.

 

1905 Fullrigger HERO (TSD101190502)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, fullrigger, jernskrog
sail ship, full-rigged ship, iron hull.

Off.no:

1068504

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tvedestrand

Byggeår (year built):

1873/11

Bnr (Sno).:

73

Bygger (yard):

Robert Duncan & Co., Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Hero, Tvedestrand.

Disponent (manager):

Carl Bech & Co., Tvedestrand.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.709 brt, 1.596 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 265,3’-B: 39,5’-D: 23,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

KCFS

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som fullrigger.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsfører:
O. A. Mortensen 1905-09
H. K. Beruldsen 1909-11
Thv. Lystad 1911-13
H. M. Jensen 1913-15
Johan W.Bie 1915-17

 

 

Historikk:

1873 Bygget som fullrigger MACCALLUM MORE av Robert Duncan & Co., Port Glasgow, Scotland for John C. Campbell, London, England. Sjøsatt 23/11, levert i desember.
1884 Solgt til John Potter, London.
1902 Solgt til C. F. A. Flügge, Hamburg, Tyskland. Omdøpt til ANEMONE.
1905
Solgt i september til A/S Hero (Carl Bech & Co.), Tvedestrand. Omdøpt til HERO.
1913
Solgt i februar til A/S Westfalen (H. Berntsen), Tvedestrand.
1916 Solgt i januar til A/S Hero (Albert Andersen), Grimstad.
Videresolgt i august til A/S Nora II (Chr. Nielsen), Kristiania.
1917 Forlatt i Atlanterhavet 23/01 i posisjon 47.21N-27.39V mens hun var på reise fra Rotterdam, Nederland til New York, NY, USA i ballast.

 


Fra sjøforklaringen:
Skib HERO« (K.C.F.S.) av Kristiania, abandonnertes i Atlanterhavet den 22. januar 1917 paa reise fra Rotterdam til New York.
        Av sjøforklaringer avgit i Ponto Delgada, Azorerne, og Lissabon fremgaar. at fartøiet avgik fra Rotterdam den 10. januar i ballast bestemt til New York. Besætningen bestod av 19 mand. Ballasten, der bestod av 800
ton sand var sikret for midtpartiets vedkommende med langskibsskotter og 2 tverskibsskot. Endel ballast var anbragt saavel under forluken som agterluken og sikret med langskibsiskot. Alt gik godt til den 22. s. md. kl. 2 em., da man efter bestikket var paa 47° 31’ N.Br. og 27° 39’ L.W. Skibet blev her overfaldt av en orkan fra S.S.W. Da barometeret faldt sterkt, hadde man forinden gjort fast alle seil undtagen for og stor undre merseil og klyver. Under fastgjøringen av seilene holdtes skibet ret under vinden og var det meningen at dreie til vinden for st.b. halse, men mistet skibet styringen og dreiet til vinden for b.b. halse. Skibet krænget saa voldsomt over til st.b., at dækket laa i våndet til storluken. For at rette op skibet lot gaa skjøterne til begge merseil, uten virkning. Da man frygtet at ballastsurringer og skotter vilde brække besluttedes at kappe stængeriggen, der utførtes i løpet av 1 time; med riggen gik ogsaa merseræerne overbord. Samme aften gik man ned i rommet og viste det sig at langsskibsskotteme hadde begit sig noget og endel ballast hadde forskjøvet sig over til st.bord. Den nedfaldte rig slog huller i dæk og ødelagde forskjellige gjenstande rundt dæk, likesom den utenbords hængende rig slog mot skibssiden og formentlig frembragte lækage. Der var nemlig kommen vand i rommet, der øket stadig. Den 23. s. md. blev skibet abandonnert og mandskapet optat av det russiske d/s »Condor« av Petrograd og landsat paa Azorerne. Skibet hadde før avreisen været i tørdok i Rotterdam og hadde delvis gjennemgaat den speciale besigtelse av Lloyds register og faat utsættelse et aar. Skibet rapportertes at ha været i god stand.
Da ballasten maa antages at ha været forskriftsmæssig sikret og skibet forøvrig i sjødygtig stand maa ulykken formentlig tilskrives den orkanagtige storm. Saken er henlagt.

 

 

History in English:

1873 Built as full-rigged ship MAC’CALLUM MORE by Robert Duncan & Co., Port Glasgow, Scotland for John C. Campbell, London, England. Launched 23/11, delivered in December.
1884 Sold to John Potter, London.
1902 Sold to C. F. A. Flügge, Hamburg, Germany. Renamed ANEMONE.
1905
Sold in September to A/S Hero (Carl Bech & Co.), Tvedestrand. Renamed HERO.
1913
Sold in February to A/S Westfalen (H. Berntsen), Tvedestrand.
1916 Sold in January to A/S Hero (Albert Andersen), Grimstad.
Re-sold in August to A/S Nora II (Chr.
Nielsen), Kristiania.
1917 Abandoned 23/01 in the Atlantic Ocean in position 47.21N-27.39W whilst on a voyage from Rotterdam, the Netherlands to New York, NY, USA in ballast.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Malmstein reg. Jern & Stålskuter, Norsk sjøulykkestatistik 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/09-2017 (SN/PS)