TSD10119100120001 CLAN GALBRAITH. Foto via wikipedia.

 

1910 Bark CLAN GALBRAITH (TSD101191001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, stålskrog
sail ship, barque, steel hull.

Off.no:

1102660

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tvedestrand

Byggeår (year built):

1894/02

Bnr (Sno).:

347

Bygger (yard):

Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Clan Galbraith, Tvedestrand.

Disponent (manager):

Carl Bech & Co., Tvedestrand.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.168 brt, 1.971 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 289,2’-B: 40,4’-D: 24,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

KDVC

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 4-mastet bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsfører:
G. O. Brekke 1910-14
Anders Emil Olsen 1914-15
G. O. Brekke 1915-16
Anders Emil Olsen 1916-17

 

 

Historikk:

1894 Bygget som bark CLAN GALBRAITH av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland for Ths. Dunlop & Sons, Glasgow, Scotland.
1910 Solgt i mars til A/S Clan Galbraith (Carl Bech & Co.), Tvedestrand.
1916 Overført i januar til Bechs Rederi A/S (Carl Bech & Co.), Tvedestrand.
Grunnstøtte 27/07 ved Shinnecoch, Long Island, NY, USA.
1917 Stanset og skutt senk 24/04 av den tyske ubåten U 70 (
Kapitänleutnant Otto Wünsche) vest av Irland i posisjon 52.30N-14.00V mens hun var på reise fra Philadelphia, PA, USA til Birkenhead, England med smøreolje og voks. Kaptein Anders Emil Olsen og mannskapet forlot skuta i en livbåt. De ble neste dag tatt opp av en engelsk krysser og landsatt 26/04 i Castletown nær Queenstown, Irland.

 


Fra sjøforklaringen i 1916:
Bk. »Clan Galbraith« (K.D.Y.C.) av Tvedestrand, reise Avonmouth—New York i ballast, strandet 22. juli under taake paa Long Island og blev staaende fast til den, ved assistanse av bjergningsbaater den 4. august, kom flot og indbragtes til New York for reparation.
        Sjøforklaring i New York 9. august.
        Skibsinspektøren fandt at aarsaken til strandingen maatte tilskrives føreren og styrmandens uagtsomme og skjødesløse navigering ved i taake og usigtbart veir at undlate benytte loddet samt overlate vakten til bedstemand naar man styrte mot land i taake. Saken blev derfor oversendt vedkommende politimester og blev skibets fører og styrmand av denne for forseelse mot straffelovens § 422 forelagt en mulkt henholdsvis kr. 200,oo og 50,oo som blev vedtat og betalt.

 

 

History in English:

1894 Built as barque CLAN GALBRAITH by Russell & Co., Port Glasgow, Scotland for Ths. Dunlop & Sons, Glasgow, Scotland.
1910 Sold in March to A/S Clan Galbraith (Carl Bech & Co.), Tvedestrand.
1916 Transferred in January to Bechs Rederi A/S (Carl Bech & Co.), Tvedestrand.
Stranded 27/06 at Shinnecoch, Long Island, NY, USA.
1917 Stopped, scuttled and sunk 24/04 by the German submarine U 70 (
Kapitänleutnant Otto Wünsche) west of Ireland in position 52.30N-14.00W whilst on a voyage from Philadelphia, PA, USA to Birkenhead, England with lubricating oil and wax. Captain Anders Emil Olsen and his crew abandoned the vessel in a lifeboat. They were next day taken up by an English cruiser and landed 26/04 in Castletown near Queenstown, Ireland.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Malmstein reg., Forlis 1917, uboat.net, Sjøforklaringer over Krigsforliste Norske
Skibe 1917, Norsk sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/03-2018 (SN/PS)

TSD10119100120002 CLAN GALBRAITH. Maleri via wikipedia.