TSD10219010120001 PATRIARCH. Foto via images.slsa.sa.gov.au.

 

1901 Fullrigger PATRIARCH (TSD102190101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, fullrigger, jernskrog
sail ship, full-rigged ship, iron hull.

Off.no:

1060696

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tvedestrand

Byggeår (year built):

1869/06

Bnr (Sno).:

58

Bygger (yard):

Walter Hood & Co., Aberdeen, Scotland.

Eier (owner):

Jernskibs-A/S Patriarch, Tvedestrand.

Disponent (manager):

Alexander Bech, Tvedestrand.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.323 brt, 1.221 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 230,8’-B: 38,2’-D: 22,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JHFB

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som fullrigger.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsfører:
Thos. Salvesen 1898-1901
T. Halvorsen 1901-03
A. H. Hagen 1903-06
O. Nilsen 1906-07
C. O. Johannessen 1907-12

 

 

Historikk:

1869 Bygget som fullrigger PATRIARCH av Walter Hood & Co., Aberdeen, Scotland for Aberdeen White Star Line (Geo. Thompson & Co.), Aberdeen.
1898 Solgt i oktober til Jernskibs-A/S Patriarch (Georg T. Monsen), Stavanger.
1901 Solgt til Jernskibs-A/S Patriarch (Alexander Bech), Tvedestrand.
1903 Havarerte i november utenfor Rio Grande, Brasil mens hun var på reise fra Tusket, Nova Scotia, Canada til Buenos Aires, Argentina. Reparert og tilbake i fart igjen.
1912 Grunnstøtte 23/03 på Hollandes Point, Cuba mens hun var på reise fra Port Elizabeth, Sør-Afrika til Gulfport, MS, USA i ballast.

 


Fra sjøforklaringen:
F. "Patriarch" (J.H.F.B.) av Tvedestrand, reise Port Elizabeth-Gulfport i ballast, stranded 23. februar paa Hollandes Point (Cuba) og blev vrak.
Sjøforklaring i Havana 7. mars.
Kl. 3,46 morgen den 28. februar saa styrmanden et fyr i N.t.V.12’ av efter gisning, som man antok at være Cape St. Antonio, men som senere viste sig at være et lys iland paa Hollandes Point. Kl. 4 overtok andenstyrmand vagten, og kl. 4,15 kom kapteinen paa dækket og saa strax efter land forut, hvorfor der blev holdt av; men da skibet hadde faldt av ca. 2 streker, tok det bunden og blev staaende fast.
Mandskapet reddet sig iland i skibets baater.
        Skibsinspektøren fandt, at kapteinen hadde begaat grov uagtsomhet og likegyldighet ved ikke at lede navigeringen selv efter midnat, idet distancen var utseilt før kl. 4. Han indstillet derfor paa strafansvar, og kapteinen blev av vedkommende politimyndighet forelagt en mulkt stor kr. 250, som ikke blev vedtat, hvorfor saken blev indbragt for meddomsret, hvor kapteinen blev frikjendt. Statsadvokaten fandt, at saken ikke burde tages under fornyet behandling og er derfor henlagt.

 

 

History in English:

1869 Built as full-rigged-ship PATRIARCH by Walter Hood & Co., Aberdeen, Scotland for Aberdeen White Star Line (Geo. Thompson& Co.), Aberdeen.
1898 Sold in October to Jernskibs-A/S Patriarch (Georg T. Monsen), Stavanger.
1901 Sold to Jernskibs-A/S Patriarch (Alexander Bech), Tvedestrand.
1903 Damaged in November off Rio Grande, Brazil whilst on a voyage from Tusket, Nova Scotia, Canada to Buenos Aires, Argentina. Repaired and put back in service.
1912 Stranded 23/03 on Hollandes Point, Cuba whilst on a voyage from Port Elizabeth, South Africa to Gulfport, MS, USA in ballast.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Malmstein reg. Jern & stålskip, Norsk sjøulykkestatistik 1912.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/02-2018 (SN/PS)