TSD10319060120001 ROMANOFF. Foto via digital.slv.vic.gov.au.

 

1906 Bark ROMANOFF (TSD103190601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark jernskrog
sail ship, barque, iron hull.

Off.no:

1070436

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tvedestrand

Byggeår (year built):

1874/08

Bnr (Sno).:

66

Bygger (yard):

W. Hood & Co., Aberdeen, Scotland.

Eier (owner):

A/S Romanoff, Tvedestrand.

Disponent (manager):

C. A. Olsen, Vestre Sandøy, Tvedestrand.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.276 brt, 1.116 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 222,1’-B: 36,2’-D: 22,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WHCF

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Th. Thorsen 1906-10
H. C. Hansen 1910-14
J. Madsen 1914-16

 

 

Historikk:

1874 Bygget som fullrigger ROMANOFF av W. Hood & Co., Aberdeen, Scotland for A. Nicol & Co., Aberdeen, Scotland.
1906 Solgt i juni for GBP 2.600 til A/S Romanoff (C. A. Olsen, Vestre Sandøy), Tvedestrand. Omrigget til bark.
1915 Solgt i mai til Thamshavn Rederi A/S (Chr. Christiansen, Arendal), Trondhjem. Registrerings havn endret til Arendal i juli.
1916 Solgt i august til A/S Romanoff (E. Tellefsen), Kristiania.
Grunnstøtte 13/11 på Anholts NØ Rev, Danmark mens hun var på reise fra Savannah, GA, USA til København, Danmark med bomullsfrøkaker.

 


Fra sjøforklaringen:
Bk. »Romanoff« (K.F.P.Q.) av Kristiania, avgik fra Savannah den 22. september 1916 med en ladning bomuldsfrøkaker bestemt til Kjøbenhavn. Den 13. november næstefter strandet skibet paa Anholts N.O. rev og blev totalt vrak.
Mandskapet reddedes av redningsbaat fra land.
        Sjøforklaring avgaves ved generalkonsulatet i Kjøbenhavn.
Retslig etterforskning foretokes saavel ved Søndre Jarlsberg som Arendal bys forhørsretter.
Føreren blev av vedkommende myndighet forelagt en bot av kr. 500,oo for forbrydelse mot straffelovens § 293, fordi han som fører av bark »Romanoff« paa reise fra Savannah til Kjøbenhavn mellem kl. 4 og 6,30 fm. den 13. november 1916 i fuldt fyrsigtbart veir og med Anholts fyr og Knobens fyrskib isigte fra synsvidden av satte eller lot sætte saadanne kurser, at skibet kl. 6,30 strandet paa Anholts N.O. rev, hvorved skib og ladning, der representerte en værdi av ca. en million kroner, gik tapt; subsidiært efter straffelovens § 422, fordi han som fører av »Romanoff« paa reise fra Savannah til Kjøbenhavn mellem kl. 4. og 6,30 fm. den 13. november har utvist grov uagtsomhet i tjenesten derved, at han undlot at forvisse sig om de to fyrs karakter, som han fik se kl. 4½ og 5½, undlot at utsætte peilingen av disse fyre i sit kart og satte eller lot sætte kurser, der gik paa Anholts N.O. rev og derved foraarsaket skibets stranding og forlis. Boten vedtokes.

 

 

History in English:

1874 Built as full-rigged ship ROMANOFF by W. Hood & Co., Aberdeen, Scotland for A. Nicol & Co., Aberdeen, Scotland.
1906 Sold in June for GBP 2.600 to A/S Romanoff (C. A. Olsen, Vestre Sandøy), Tvedestrand. Converted to a barque.
1915 Sold in May to Thamshavn Rederi A/S (Chr. Christiansen, Arendal), Trondhjem. The port of registry changed to Arendal in July.
1916 Sold in August to A/S Romanoff (E. Tellefsen), Kristiania.
Stranded 13/11 on Anholts NE Reef, Denmark whilst on a voyage from Savannah, GA, USA to
København, Denmark with cotton-seed cakes.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Malmstein Reg., aberdeenships.com, Jernseilskip, Forlis 1916, Norsk sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 28/02-2018 (SN/PS)