TSD11019070120001 ILLAWARRA. Foto via clydeships.co.uk.

 

1907 Fullrigger ILLAWARRA (TSD110190701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, fullrigger, jernskrog
sail ship, full-rigged, ship iron hull.

Off.no:

1085076

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tvedestrand

Byggeår (year built):

1881/10

Bnr (Sno).:

116

Bygger (yard):

Dobie & Co., Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Illawarra, Tvedestrand.

Disponent (manager):

Nils A. Lydersen, Sundet, Flosta, Tvedestrand.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.905 tdw, 1.972 brt, 1.802 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 269,0’-B: 40,6’-D: 24,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

KDCW

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som fullrigger.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsfører:
I. Jebsen 1907-12

 

 

Historikk:

1881 Bygget som ILLAWARRA av Dobie & Co., Glasgow, Scotland for Devitt & Moore, London, England. Sjøsatt 22/10, levert 08/12.
1899 Brukt som skoleskip.
1907 Solgt i juni til
A/S Illawarra (Nils A. Lydersen, Sundet, Flosta), Tvedestrand.
1912 Sprang lekk under orkan i Atlanterhavet. Forlatt 05/03 i posisjon 50.51N-12.59V mens hun var på reise fra Leith, Scotland til Coquimbo, Chile med koks. 1 mann omkom. Resten av mannskapet tatt opp av britisk DS MANCHESTER MARINER.

 


Fra sjøforklaringen:
F. „Illawarra“ (K.D.C.
W.) av Tvedestrand, reise Leith—Coquimbo med koks, blev 5. mars forlatt av besætningen paa grund av, at skibet under orkanagtig veir hadde kastet lasten samt faat ror- og dæksskade og var blit læk. Besætningen med undtagelse av' en matros, som omkom ved drukning, reddedes av d/s. „Manchester Mariner“ og blev dagen efter overført til d/s. „Bencore Head“ og medbragt til Dublin.
        Sjøforklaring i Newcastle on Tyne 14. mars.
        Skibsinspektøren finder, at aarsaken til forliset maa tilskrives det raadende voldsomme veir, og da der ikke er noget at bebreide skibets vedkommende, er saken efter hans indstilling henlagt.

 

 

History in English:

1881 Built as ILLAWARRA by Dobie & Co., Glasgow, Scotland for Devitt & Moore, London, England. Launched 22/10, delivered 08/12.
1899 Became a training ship.
1907 Sold in June to
A/S Illawarra (Nils A. Lydersen, Sundet, Flosta), Tvedestrand.
1912 Sprang a leak during a hurricane in the Atlantic Ocean. Abandoned 05/03 in position 50.51N-12.59W whilst on a voyage from Leith, Scotland to Coquimbo, Chile with coke. 1 man died. The survivors were taken up by British SS MANCHESTER MARINER.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Malmstein reg., Jern & Stålskuter, Clydebuilt ships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 30/09-2017 (PS/SN)