ARN75019060120001 RANDULF HANSEN. Bilde via Steinar Norheim.

 

1906 DS RANDULF HANSEN (ARN750190601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Id.no:

5602722

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Arendal

Byggeår (year built):

1906/06

Bygg nr. Sno:

55

Bygger (yard):

Fevig Jernskibsbyggeri, Fevik, Grimstad.

Eier (owner):

D/S A/S Randulf Hansen, Arendal.

Disponent (manager):

C. H. Sørensen, Arendal.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.045 tdw, 1.296 brt, 749 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 246,2’-B: 35,6’-D: 17,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MCRW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylinder, syl. diam.: 18”-29”-48”, slag/stroke 33”. 159 NHK (760 IHK). Bygget av Richardsons, Westgarth & Co. Ltd., Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (Boilers):

2 dampkjeler (steam boilers). Bygget av Richardsons, Westgarth & Co. Ltd., Middlesbrough, England

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1906 Bygget som RANDULF HANSEN av Fevig Jernskibsbyggeri, Fevik, Grimstad for D/S A/S Randulf Hansen (C. H. Sørensen), Arendal. Byggesum NOK 330.000. Ferdigstilt i juni.
1907 Overtatt av C. H. Sørensen som enereder.
1911 En mann falt over bord og druknet 28/12 ved ankomst Arendal.
1915 Solgt 22/07 for NOK 425.000 til A/S Damp (Arth. H. Mathiesen), Kristiania. Overlevert 27/07 i Bordeaux, Frankrike.
Oppbrakt 11/09 av den tyske ubåten U-6 (Oberleutnant zur See Reinhold Lepsius) utenfor Lindesnes mens hun var på reise fra Fredrikstad til London, England med pitprops. Ført til List, Sylt, Tyskland av prisemannskap og erklært god prise i priseretten.
Overtatt av Deutsches Reich Transportabteilung Heer.
1916 Overtatt i juni av den tyske marine forsyningen og brukt som kabelskip.
Senere overtatt av Vereignigte Bugsier & Frachtschiff-Reederei, Hamburg, Tyskland.
1919 Overtatt av den tyske staten, Hamburg for transport og utveksling av krigsfanger.
1921 Solgt til Emil R. Retzlaff, Stettin, Tyskland.
1922 Omdøpt til GERHILDE. Samme eier.
1926 Solgt til Franz L. Nimtz, Stettin. Omdøpt til HILDEGARD.
1936 Solgt 15/10 til Lübeck-Wyburger Dampschiffs Ges., Lübeck, Tyskland.
1943 Senket 26/09 av russiske fly (eller ubåt) nær Backofen, sør for Ventspils, Latvia mens hun var på reise fra Gotenhagen (Gdynia), Polen til Riga, Latvia.

 


Fra sjøforklaringen:
Ole Pedersen Dalene, jungmand av d/s. „Randulf Hansen" av Arendal, Holt, 20 aar, omkom ved drukning 28/12 1911 ved skibets ankomst til Arendal.
        Sjøforklaring i Arendal 29/12 1911 og retslig efterforskning ved Nedenæs sorenskriveri 7/1 1913.
Av disse fremgaar, at før skibet kom tilankers, skulde prammen sættes ut. Andenstyrmanden benyttet prammens fangline som længe og gav Pedersen, som stod i prammen, en ende at slæpe i. Da prammen kom paa våndet, skar den ut og fyldtes, saa man bestemte sig til at hive den op igjen, men under ophivningen brak længen (fanglinen) og prammen kom i drift. Før hjælp kom tilstede, var prammen og Pedersen forsvundet. Saken blev derfor av skibsinspektøren oversendt den ordiæære paatalemyndighet, og blev andenstyrmanden for forseelse mot straffelovens § 422 1 forelagt en mulkt stor kr. 50, som blev betalt.

 

 

History in English:

1906 Built as RANDULF HANSEN at Fevig Jernskibsbyggeri, Fevik, Grimstad for D/S A/S Randulf Hansen (C. H. Sørensen), Arendal. Building costs NOK 330.000. Completed in June.
1907 Taken over by C. H. Sørensen as sole owner.
1911 One man fell overboard and drowned 28/12 at arrival Arendal.
1915 Sold 22/07 for NOK 425.000 to A/S Damp (Arth. H. Mathiesen), Kristiania. Delivered 27/07 in Bordeaux, France.
Seized 11/09 by the German submarine U-6 (Oberleutnant zur See Reinhold Lepsius) off Lindesnes while on a voyage from Fredrikstad to London, England with pitprops. Taken to List, Sylt, Germany by prize crew. Condemned in prize court.
Taken over by Deutsches Reich Transportabteilung Heer.
1916 Taken over in June by the German naval Service and used as a cable ship.
Later taken over by Vereignigte Bugsier & Frachtschiff-Reederei, Hamburg, Germany.
1919 Taken over by the German Government, Hamburg for transport for prisoner of war exchange.
1921 Sold to Emil R. Retzlaff, Stettin, Germany.
1922 Renamed GERHILDE. Same owner.
1926 Sold to Franz L. Nimtz, Stettin. Renamed HILDEGARD.
1936 Sold 15/10 to Lübeck-Wyburger Dampschiffs Ges., Lübeck, Germany.
1943 Sunk 26/09 by Russian airplanes (or submarine) near Backofen, South of Ventspils, Latvia while on a voyage from Gotenhagen (Gdynia), Poland to Riga, Latvia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Starke, C. H. Sørensen & Sønner 1881-1981, Lloyd’s, DnV.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.

Sist oppdatert: 24/01-2018 (SN/PS)