ARN74118940120001 VICTORIA som ROALD. Bildet fra Johan Ottesen historisk fotoarkiv og forlag, Ulsteinvik.

 

1894 DS VICTORIA (ARN741189401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods, treskrog
steam ship, general cargo, wooden hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Arendal

Byggeår (year built):

1883

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

E. Jansson, Gâddvik, Sverige.

Eier (owner):

A/S Victoria, Arendal.

Disponent (manager):

Chr. Eyde & Hein, Arendal.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

158 brt, 84 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 97,8’-B: 23,0’-D: 9,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HTPK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 12,0’’–25,5’’, slag/stroke: 20,0’’. 30 NHK. Bygget av Motala Co., Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim. 7,5’ x 8,5’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 70 psi. Bygget i 1903 av Clarke, Chapman & Co. Ltd, Shields, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som BOHUS av E. Jansson, Gäddvik, Sverige for Edvin André & Co., Göteborg, Sverige.
1894 Solgt i januar til H. J. Hansen, Fredrikstad. Omdøpt til IDA.
Videresolgt 05/11 til A/S Victoria (Chr. Eyde & Hein), Arendal. Omdøpt til VICTORIA.
1902
Solgt til A/S Victoria (I. Austad), Tromsø.
1903 Ole A. Dalbø sen., Tromsø ble manager.
1907 H. C. Johannessen, Tromsø ble manager.
1913 Solgt til Arne Lund & Kristian Aarnæs, Kristiansund. Omdøpt til ROALD.
1917
Sprengt 13/05 av egen besetning i posisjon 73.35N-18.40Ø, på retur fra fangst på Ishavet. Forsikringssvindel med assuranse på mannskapets private gods.

 

 

1917: Ikke krigsforlis, men heller en godt iscenesatt forsikringssvindel.
        
I ”Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe i 1917” finner vi utskrift fra sjørett satt på Tromsø byfogdkontor den 22. mai 1917. Her avga Ludvig Larsen, fører av d/s Roald av Kristiansund, sammen med tre vitner, det ”nøyaktige” hendelsesforløpet omkring minesprengningen av d/s Roald.
        Roald, på 207 brutto registertonn og en lengde på knappe 100 fot, var i maidagene 1917 under fangst i Nordishavet.
Oppdragsgiveren var eieren av ishavsskuta, partsrederiet Aarnes & Lund i Kristiansund.
Før Roald gikk til bunns ved ”nøiaktig polarhøyde 73 grader 35 minutter 36 sekunder og længde 18 grader 40 minutter øst for Greenwich”, hadde skipet en internasjonal historie.
        Roald ble bygget som Bohus i Gaddvik i Sverige i 1883 for Edvin André & Co. i Gøteborg. På nyåret 1894 ble skipet kjøpt inn til Fredrikstad og omdøpt til Ida.
Sommeren 1894 er Ida i Lillesand. Ved et uhell blir det brann i skipet og skadene er så store at det stort sett bare er spantene av jern samt en del av kjølen som står tilbake.
Ida underlegges nå en fullstendig ombygging gjennom A. Reinertsen i Lillesand, en ombygging som er så omfattende at Ida ved tilbakeleveringen får byggenr. 12 ved verftet. Målebrev som avgis 14. juni 1895 setter også 1895 som byggeår for fartøyet.
        Det er noe upresise eierforhold de påfølgende år. Notarius Publicus i Sand avgir 5. september 1903 en erklæring om at skipet ved ferdigstillelsen i 1895 ble solgt til England. Det er likevel muligheter for at fartøyet i november 1895 ble solgt under nytt navn, Victoria, til A/S Victoria (Chr. Eyde & Hein) og fikk Arendal som hjemmehavn i en kort periode. I 1903 skal J. Hustad ha solgt skipet til T. C. Hartmann i London, som i 1907 skjøter fartøyet til A/S Victoria i Tromsø.
Når Kristian Aarnes, Stangvik og Arne Lund, Kristiansund, kjøper Victoria i mai 1914, lar de fartøyet få nytt navn, Roald, og Kristiansund som ny hjemmehavn.
Skjøtet til Aarnes & Lund blir avgitt av T. C. Hartmann, London, ved A. Knoph og skipper H. C. Johannesen (Tromsø) på A/S Victorias vegne.

        Tilbake til Ishavet i 1917. Fra den 33 år gamle skipperens forklaring kan man lese: ”Kl. 5 søndags morgen den 13de mai paa bakbords vakt, jeg var tilkøis, blev vækket av en eksplosjon saa voldsom, at skibet lettedes paa vandet og luken sprat av. Jeg sprat op og for ut av min lugar. I det samme jeg kom paa dæk, traf jeg vakthavende harpuner, Nils Adrian Nilsen, som kom mig imøte ned av broen. Jeg spurte hva i Guds navn som var paa færde. Han var forskrækket og svarte, det er forut paa bakbord. Jeg sprang derpaa forut og traf matros Alexander Kiskinen, som paa bakken stod vakt, og flere av skibets besætning. Jeg opdaget forut paa babords side, midt for forreste mastespænd, at flee planker var løssprengt, sprang derfra i rummet og opdaget et voldsomt vandtryk gjennom kullene, og mellem spæktankene. Jeg skjønte nu at skibet var minesprængt og at det ikke stod til redning, og befalte alle mand i baatene. Alle mand var da paa dæk, derav flere av dem i mer eller mindre natkostyme.”
       
Det framkommer videre i forklaringen at man berget de fire fangstbåtene samt en livbåt. Skipet sank, besetningen mistet sine eiendeler og fangsten - 300 klappmyss, 65 sel, 150 tønner spekk og 115 tønner kobbekjøtt – forsvant med skipet.
Mannskapet ble etter kort tid tatt opp av ishavsskuta Vesterisen, også fra Kristiansund, og et par dager etter gikk de i land i Tromsø.
Det hører med til historien at påfølgende dag ble Vesterisen stoppet av en tysk undervannsbåt. Både skipperen på Vesterisen og skipperen på Roald ble kalt over til undervannsbåten for nærmere redegjørelser før ubåten lot dem passere.
        At noen av mannskapet på eget initiativ hadde senket Roald kom først opp i dagen da fyrbøteren om bord møtte opp hos rederen og mente han hadde gjort seg fortjent til en større del av forsikringssummen, da han sammen med skipperen og en av maskinassistentene hadde senket skipet. Noe ekstra oppgjør ville ikke rederen gi til karene. Rederen meldte i stedet saken for politiet, og når saken kom for retten, ble de tre dømt til hhv. 8, 4 og 3 års fengsel. I tillegg måtte de erstatte forsikringsselskapets kostnader, dekke besetningens tap av klær og betale statskassens saksomkostninger. Skipperen ble fratatt retten til i framtiden å være skipsfører.
Alle tre ”fradømtes statsborgelige rettigheter og ret til at tjenestegjøre i krigsmagten”.

Historien om Roald finnes også i temahefte 2011 – Forlis, utgitt av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.’

 

 

History in English:

1883 Built as BOHUS by E. Jansson, Gäddvik, Sweden for Edvin André & Co., Göteborg, Sweden.
1894 Sold in January to H. J. Hansen, Fredrikstad. Renamed IDA.
Re-sold 05/11 to A/S Victoria (Chr. Eyde & Hein), Arendal. Renamed VICTORIA.
1902
Sold to A/S Victoria (I. Austad), Tromsø.
1903 Ole A. Dalbø sen., Tromsø became manager.
1907 H. C. Johannessen, Tromsø became manager.
1913 Sold to Arne Lund & Kristian Aarnæs, Kristiansund. Renamed ROALD.
1917
Blown up 13/05 by own crew in position 73.35N-18.40E, whilst returning from sealing in the Arctic Ocean. Insurance fraud with insurance on the crew’s private belongings.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Forlis 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 30/11-2019 (SN)

ARN74118940120002 VICTORIA som ROALD. Bildet  fra arkivet til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, bildet har ukjent opphav.