ARN74519120320001 HANSEAT 1 som HANSEAT. Bilde fra boka Våre Gamle Skip. (J. Breiviks samling).

 

1912 DS HANSEAT 1 (ARN745191203)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Arendal

Byggeår (year built):

1887/07

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Rostocker A. G., f. Schiff und Maschinenbau. Rostock,
Tyskland.

Eier (owner):

Hanseatselskapet A/S, Arendal.

Disponent (manager):

Grefstad & Herlofson, Arendal.

Klasse (Class).:

Germanischer Lloyd +80

 

 

Tonnasje (Tonnage):

330 tdw, 257 brt, 133 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 124,2’-B: 22,0'-D: 8,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MCWL. LENZ fra 1934.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 17,3”–34,0”, slag/stroke: 24,0”. 25 NHK. Bygget ved Rostocker A. G., f. Schiff und Maschinenbau. Rostock, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim: 6,6” x 7,5” og 2 fyrganger. Samlet heteflate 52 m2. 6,3 Kg/cm² arbeidstrykk. Bygget av Rostocker A. G., f. Schiff und Maschinenbau. Rostock, Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1887 Bygget som DR. FRIEDRICH WITTE av Rostocker A. G.,
f. Schiff und Maschinenbau. Rostock, Tyskland for ukjent tysk
rederi.
1907 Overtatt av Tønnesen med flere, Bergen. Omdøpt til
HANSEAT.
1908 Eiere: A/S Hanseat (Tønnesen), Bergen.
1912 Solgt til Hanseatselskapet A/S (Grefstad & Herlofson,
Arendal. Omdøpt til HANSEAT 1.
1914 Solgt til Hanseatselskapet A/S (Axel Wilhelmsen Eftf.
A/S), Kristiania.
1916 Grunnstøtte 01/03 ved Lista.
1917 Solgt til Hanseatselskapet A/S (M. Asjersen), Langesund.
1918 Solgt til A/S Borgund (Horgen & Tellefsen), Kristiania.
1920 Solgt til A/S Argo (Carl Fiskaaen), Haugesund. Omdøpt
til HANSEAT.
1928 Solgt til A/S Kystfart (Ingv. M. Bredahl), Stavanger.
1930 Solgt til A/S Nyving (Knut Jakobsen), Åkra, Haugesund.
Om
døpt til NYVINGEN.
1935 Eier: A/S Nyving (S. Sandsgaard), Kopervik.
1936 Solgt til A/S D/S Varnes (J. Nærum), Stavanger.
Omdøpt
til VARNES.
1938 Solgt til Akc. B. vé Lietuvos Baltijcs Lloydas (Baltijcs
Transporto B-vé), Sventoji, Litauen.
Omdøpt til DARBAS.
1941 Lå i Libau, Latvia. Ingen flere opplysninger er kjent.

 


Fra sjøforklaringen 1916:
D/S »Hanseat I« (M.C.W.L.) av Kristiania reise Odda— Skien med en ladning cyanit grundstøtte 1. mars ved Østhasselstranden (Lister) og blev betydelig beskadiget i bunden saa skibet maatte landsættes i Tjørvehavn. Ved assistanse av dykker blev skibet tættet og indbragt til Farsund hvorfra det senere avgik til Skien med lasten og for reparation.
        Sjøforklaring i Farsund 3. mars.
        Skibsinspektøren fandt at aarsaken til strandingen var uagtsom navigering og blev derfor saken oversendt vedkommende paatalemyndighet. Skibets styrmand blev av denne for forseelse mot straffelovens § 422,1 jfr. S.D.L. § 82 forelagt en mulkt stor kr. 50,oo som blev vedtat.

 

 

History in English:

1887 Built as DR. FRIEDRICH WITTE at Rostocker A. G., f.
Schiff und Maschinenbau. Rostock, Germany for
unknown
German owners.
1907 Taken over by Tønnesen et. al, Bergen. Renamed
HANSEAT.
1908 Owners: A/S Hanseat (Tønnesen), Bergen.
1912 Sold to Hanseatselskapet A/S (Grefstad & Herlofson),
Arendal. Renamed HANSEAT 1.
1914 Sold to Hanseatselskapet A/S (Axel Wilhelmsen Eftf.
A/S), Kristiania.
1916 Stranded 01/03 off Lista.
1917 Sold to Hanseatselskapet A/S (M. Asjersen), Langesund.
1918 Sold to A/S Borgund (Horgen & Tellefsen), Kristiania.
1920 Sold to A/S Argo (Carl Fiskaaen), Haugesund. Renamed
HANSEAT.
1928 Sold to A/S Kystfart (Ingv. M. Bredahl), Stavanger.
1930 Sold to A/S Nyving (Knut Jakobsen), Åkra, Haugesund.
R
enamed NYVINGEN.
1935 Owner: A/S Nyving (S. Sandsgaard), Kopervik.
1936
Sold to A/S D/S Varnes (J. Nærum), Stavanger.
Renamed VARNES.
1938 Sold to Akc. B. vé Lietuvos Baltijcs Lloydas (Baltijcs
Transporto B-vé, Sventoji, Litauen. Renamed DARBAS.
1941
Was in Libau, Latvia. No more is known about her.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Germanischer Lloyd’s, Boka Våre Gamle Skip av L. M. Bjørkelund & E. H. Kongshavn,
Norsk sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/03-2018 (SN/PS)