ARN75918770220001 CAMILLA. Bilde via Steinar Norheim.

 

1877 Bark CAMILLA (ARN759187702)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
sail ship, barque, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Arendal

Byggeår (year built):

1875/04

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

H. Gustaffson, Töfsala, Bjørneborg (Pori), Finland.

Eier (owner):

O. B. Sørensen m. fl., Arendal.

Disponent (manager):

O. B. Sørensen, Arendal.

Klasse (Class).:

Dnv A2

 

 

Tonnasje (Tonnage):

658 tdw, 534 brt, 491 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 155,5’-B: 32,0’-D: 15,7’.

Lastehandteringssyst.
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HTSP

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Barkrigget.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
1878-1881: C. H.Sørensen.
1881-1886: J. Tellefsen.
1886-1894: J. Zachariassen.
1894-1898: C. Johnsen.
1898-1904: Joh. S. Andreassen.
1904-1911: C. Johnsen.

 

 

Historikk:

1875 Bygget som TOIVATOR ved G. Gustafsson, Töfsala,
Bjørneborg, Finland for finsk eier.
1877 Solgt 01/11 for NOK 38.000 til C. H. Sørensen, Arendal.
Overtatt i Sundsvall, Sverige.
1878 Under dokksetting i februar i Cardiff, Wales fant de at
det var nødvendig med større reparasjoner. Tok om bord 250 t
kull som ballast. Ankom Arendal samme måned. Der ble det
utført større reparasjoner på skrog, rigg og seil som kostet ca.
NOK 12.000. Omdøpt til CAMILLA. Fikk målebrev 15/03 ved
tollboden i Arendal. Nasjonalbevis ble utstedt 20/05 og
besiktigelse av Det norske Veritas som takserte henne til NOK
52.500. Satt i fart med C. H. Sørensen som skipsfører.
1884 Overtatt av C. H. Sørensen m. fl., Arendal.
1879 Kom ut for et hardt pålandsvær senhøstes på
finskekysten. Greide å ankre i smult farvann men frøs inne for
vinteren.
1891 Bygget om i Arendal for NOK 12.000. Ny tonnasje 511
nrt.
1911 Solgt 16/01 for NOK 3.500 til Niels Torbjørnsen,
Fredrikstad. Nedrigget til lekter i 2. kvartal.

 

 

History in English:

1875 Built as TOIVATOR at G. Gustafsson, Töfsala,
Bjørneborg, Finland for Finnish owner.
1877 Sold 01/11 for NOK 38.000 to C. H. Sørensen, Arendal.
Deliverey in Sundsvall, Sweden.
1878 During docking in February at Cardiff, Wales it was found
damages that required extensive repairs. Loaded 250 t coal as
ballast. Arrived Arendal same month. Extensive repairs on hull,
rig and sails carried out at a costs of NOK 12.000. Renamed
CAMILLA. Certificate of tonnage given 15/03 by the Custom
office in Arendal. Proof of nationality issued 20/05 and a survey
by Det norske Veritas valued her at NOK 52.500. Put in service
with C. H. Sørensen as master.
1984 Taken over by C. H. Sørensen et. al., Arendal.
1879 Came into a strong onshore wind in late autumn on the
Finnish coast. Managed to anchor in calm seas between some
islands but was frozen in for the winter.
1891 Rebuilt in Arendal for NOK 12.000. New tonnage 511 nrt.
1911 Sold 16/01 for NOK 3.500 to Niels Torbjørnsen,
Fredrikstad. Demasted to a barge in 2. quarter.

 

 

             

Kilde: DnV, Malmstein Registeret, Boka C. H. Sørensen & Sønner 1881 – 1981 av B. Dannevig.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/01-2013 (SN/PS)