UTKILEN fra Kjelstraumen
av Dag Bakka Jr. Publisert i Skipet 1-1981.


        I vår rederiflåte utgjør Utkilen-rederiene en svært interessant gruppe. I dag er det tre Utkilen-rederier, som alle hører hjemme i Bergen, men drives helt uavhengig av hverandre. De har likevel et felles opphav og en omskiftende historie. Og fremfor alt gir de et bilde på en heldig utvikling fra lokal fraktefart til spesialfart.

BRØDRENE UTKILEN
        Brødrene Anders, Hans og Alf Utkilen kommer fra Kjelstraumen i Austrheim kommune. Keila ligger i den indre kystled, med Fosenøy i vest og Lindåshalvøya i øst.
        I 1933 kjøpte brødrene motorgaleasen "Alstein" på 41 brt., bygget av tre i 1908. Med Anders som skipper tok de opp fraktefart i Nordhordland og snart også lenger avsted. "Alstein" ble etter en tid utrustet som brønnbåt, for føring av levende fisk. Om vinteren og sommeren dro de på fiske med snurpenot.
        I hjemmehavnen på Kjelstraumen skaffet de seg eget bunkersanlegg for Vestlandske Petroleums Co. (Esso) til eget bruk og salg til kystflåten.
Farten må ha båret frukter, for vinteren 1938/39 tok de det store spranget. Den franske damptråleren "La Seine" ble kjøpt og hentet hjem til Bergen. Ved Storemøllens Mek. Verksted i Sandviken ble båten bygget om til motorskip. Med navnet "Straum" ble den levert i april 1939 til A/S M/S Straum, hvor Anders Utkilen var disponent. "Alstein" ble nå solgt, men "Straum" ble i 1940 rekvirert til tysk tjeneste som Vorpostenboot "Wirbel".
        Mens "Straum" var beregnet på ren fraktfart, kjøpte brødrene i 1940 en gammel passasjerbåt som ble bygget om til frakte- og fiskebåt "Kilstraum". Med "Kilstraum" fortsatte Utkilen frakten av levende fisk fra Vestlandet til Oslo.
        Brødrene Utkilen gikk inn på et nytt felt da de i 1946 kjøpte kysttankskipet "Empire Cricketer". Det fikk navnet "Havstraum", og gikk mesteparten av tiden på TC til et oljeselskap.
        Den gamle Göta Kanal-damperen "Göta Kanal IV" ble overtatt i 1948 som "Norstraum". Noen år tidligere var den blitt bygget om til motorskip, og fortsatte i kystfarten.
        I 1948/49 og første halvdel av 1950 ble forholdene stadig verre for kystfarten. Utkilens klarte seg relativt bra, takket være "Havstraum". I mai 1950, da markedet lå på bunnen, kjøpte Skips-A/S Straum den gamle 1500-tonneren "Gerdhild" fra 1895. Den ble bygget om til motordrift, og satt i fart som "Fostraum". Markedet steg like etter, da Korea-krigen virket inn på Nordsjø-fraktene, og gamle "Fostraum" gjorde det bra.
Frysebåten "Straum" ble solgt i 1952, til en god pris.

        Etter Korea-bommen kom noen svake år i 1953/54/55. Lille "Norstraum" ble solgt i 1954, og samtidig ble enda et gammelt skip kjøpt, "Knausen" på 2200 tonn, fra 1909. Også dette var bygget om til motorskip, og under navnet "Straum" ble det satt inn i Nordsjøfarten.
        Samtidig med at rederiet tok skrittet over til større skip, ble to skip bestilt fra Westermoen i Mandal, lastebåten "Sørstraum" ble levert i 1956, fulgt av fiskebåten "Golfstraum" året etter. Mens markedet stod på sitt høyeste vinteren 1957 ble et større tankskip kjøpt og omdøpt "Fostraum". Denne store investering samtidig som markedet falt sammen, ble en tung belastning for selskapet Skips-A/S Straumfart. I 1960 ble skipet derfor solgt og selskapet avviklet.
        Brødrene Utkilens Rederi hadde i 1950 flyttet fra Austrheim inn til Bergen. Etter salget av tankbåten i 1960 stod de bare tilbake med mt "Havstraum" og ms "Sørstraum". Interessene utviklet seg i ulik retning, og brødrene ble enige om å skille lag og drive hver for seg. Alf Utkilen hadde trådt ut i 1959 og overtatt "Kilstraum", mens Anders og Hans Utkilen en tid fortsatte i fellesskap.
I 1962 skilte også disse to lag. Brødrene Utkilens Rederi ble fortsatt av Anders Utkilen og sønnen Ove Utkilen, som snart utviklet det videre.

ALF UTKILEN
        Ved overtagelsen av "Kilstraum" i 1959 flyttet Alf Utkilen tilbake til Kjelstraumen. Han fortsatte brødrenes interesse for fisk og kjøleskip.
I 1960 ble fiskebåten "Tetys" kjøpt og bygget om til frysebåt "Utstraum".
Rederiet har siden utviklet denne trade videre, og flyttet rundt 1973 tilbake til Bergen. Ved siden av kjøleskipene eier rederiet 60 prosent i "Vela", som går i Bergenskes ruter.

HANS UTKILEN
Hans Utkilen kjøpte i september 1962 den tidligere britiske collier "Tandik", som ble bygget om til motorskip på Rubbestadneset. I februar 1963 kom den i fart som "Hamen" på 1780 tdw.
Skipet har hele tiden gått i Nordsjøfart, og er i dag Norges eldste skip i utenriksfart.

ANDERS UTKILENS REDERI A/S
        Anders Utkilen hadde fra begynnelsen stått som disponent i firmaet Brødrene Utkilens Rederi, og senere i Skips-A/S Straum og Straumfart. Etter at Anders og Hans Utkilen skilte lag i 1962, fortsatte Anders Utkilen som leder for det "gamle" Br. Utkilens Rederi, som eide "Havstraum" og motorskipet "Straum" som var kjøpt i 1960.
På det gode Nordsjømarkedet fra 1963 ble flåten utvidet med 2000-tonneren "Golfstraum", innkjøpt av det nystiftede Anders Utkilens Rederi A/S. Etter kort tid ble den byttet ut i et nyere skip av samme navn.

        Dette selskap ble nå basis i den videre utvikling av rederiet. Helt siden 1946 hadde rederiet drevet kysttankeren "Havstraum". Den ble solgt i 1967, og byttet ut i et 830-tonns tankskip av samme navn. Fra denne basis har rederiet satset for fullt på tankfart, og etterhvert også tankfart med andre oljeprodukter og kjemikalier.
        Anders Utkilens sønn Ove Utkilen har deltatt i denne utviklingen og rederiet er arbeidet frem til en solid posisjon innen spesialtankfart. I de senere år har rederiet sammen med S. Bartz-Johannessen bygget opp meglerfirmaet Bergen Tanker Chartering, som driver rederienes flåter av spesialtankere mellom 1000 og 6000 tdw.
        En nyskapning var Utkilens "miljøtanker" "Golfstraum" på 2500 tdw., levert i 1980. Dette skipet har coatede tanker, og har egne ballasttanker. Søsterskipet "Saltstraum" levert i 1981 har også rustfrie sentertanker, slik at det kan frakte hvilken som helst flytende last.
For den videre historie:
utkilen history

Avskrift ved Per Sundfær 22/01-2019.