Kutter ill.

 

1908 Motorkutter VON (BRG204190801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorkutter
motor cutter.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1908

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

I Varaldsøy.

Eier (owner):

Annanias & Johan Utkilen, Kilstraumen, Bergen.

Disponent (manager):

Annanias & Johan Utkilen, Kilstraumen, Bergen..

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

52,0 brt, 34,0 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 66,3’-B: 18,6’-D: 7,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MJTD/LHEJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

Motor av ukjent fabrikat.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1908 Bygget som motorkutter VON i Varaldsøy for Annanias & Johan Utkilen , Kilstraumen, Bergen.
1912 Solgt til Aalesund.
1916 Solgt til Johan Utkilen, Kilstraumen, Bergen.
1920 Ny dieselmotor installert, Wichmann. 2-sylinder. 66 BHK. Bygget av M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset.
1925 Solgt til O. C. Axselsen, Flekkefjord.
1927 Forlenget. Ommålt: 71,0 brt, 55,0 nrt. L: 80,6’.
1934 Solgt til Lars Borhaug Olsen, Vanse, Farsund.
1953 (Ca) Ombygget med krysserhekk og forlenget. Ommålt: 89,0 brt, 64,0 nrt.
1964 Solgt til Tønnes Borhaug Olsen, Vanse, Farsund.
1972 Solgt til Mary Thoresen, Vikan i Romsdal.
1973 Solgt via Tore Rønning, Horten til Sverige.
Videre skjebne ukjent.

 

 

History in English:

1908 Built as motor cutter VON in Varaldsøy for Annanias & Johan Utkilen, Kilstraumen, Bergen.
1912 Sold to Aalesund.
1916 Sold to Johan Utkilen, Kilstraumen, Bergen.
1920 New diesel engine installed, Wichmann. 2 cylinder. 66 BHP. Built by M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset.
1925 Sold to O. C. Axselsen, Flekkefjord.
1927 Lengthened. Re-measured: 71,0 brt, 55,0 nrt. L: 80,6’.
1934 Sold to Lars Borhaug Olsen, Vanse, Farsund.
1953 (abt) Rebuilt with cruiser stern and lengthened. Re-measured: 89,0 brt, 64,0 nrt.
1964 Sold to Tønnes Borhaug Olsen, Vanse, Farsund.
1972 Sold to Mary Thoresen, Vikan i Romsdal.
1973 Sold via Tore Rønning, Horten to Sweden.
Further fate unknown.

 

 

           

Kilde: Boka Utkilen-Fra bygdesjøfart til Industriell shipping av Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 17/101-2019 (SN/PS)