BRG20419400120001 KILSTRAUM. Foto fra boka Utkilen-Fra bygdesjøfart til Industriell shipping av Dag Bakka jr.

 

1940 DS KILSTRAUM (2) (BRG204194001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer
steam ship, dry cargo/passenger.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1891/01

Bnr (Sno).:

14

Bygger (yard):

Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

Eier (owner):

Anders Utkilen, Kilstraumen.

Disponent (manager):

Anders Utkilen, Kilstraumen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

165 brt, 112 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 95,6’-B: 19,3’-D: 9’ 3’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

150 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HDVN/LCMK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin, triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 10,0’’-16,0’’-26,0’’, slag/stroke: 16,0’’. 27 NHK. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

Dampkjel installert i 1910.

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1891 Bygget som BANDAK av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for Dampskibsselskabet Bandak (Holger Fischer), Kristiania. Levert i januar.
1904 Th. Mortensen, Kristiania ble managers i juli.
1907 Solgt i februar til D/S A/S Skien (P. Landgraff), Skien. Omdøpt til SKIEN.
1921
Leif Grung, Skien ble managers.
1935 Solgt i januar til Nils Wefring & L. Sivertsen P/R, Trondheim. Omdøpt til TUSTNA.
Overtatt i september av A/S Mørelinjen (Nils Wefring), Trondheim.
1936 Overtatt i februar av A/S D/S Konserv I’s konkursbo, Trondheim.
Overtatt i mars av A/S Namdalsruten (Nils Wefring), Trondheim. Omdøpt til NAMDAL.
1937
Solgt i juni til A/S Samtrafikk, Molde. Omdøpt til MOLDE.
Omdøpt til VERMA i juli.
1939
Solgt i mai til Martin Legernes m/fl., Vikebukt/Molde.
Videresolgt i juni til J. L. Bratlid, Oslo.
Videresolgt i november til Skibs-A/S Verma (Bjarne Gundersen), Oslo.
1940 Solgt i mars for NOK 30.000 til Anders Utkilen, Kilstraumen/Bergen. Omdøpt til KILSTRAUM.
1941 Overtatt i november av Anders, Hans & Alf Utkilen, Kilstraumen/Bergen (H-10-AM). Brukt som fiskebåt.
Dieselmotor installert: Deutz. 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 220 x 280 mm. 300 BHK. Bygget i 1938 av Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Köln, Tyskland.
1952 Forlenget. Ny tonnasje: 200 tdw, 172 brt, 102 nrt. Nye dim: Loa: 113,9’-D: 9,1’.
1959 Overtatt i mars av Alf Utkilen, Kilstraumen/Bergen.
1963 Sank 15/08 etter lekkasje i maskinrommet under sildefiske ved Island. Besetningen tatt opp av rederiets
UTSTRAUM.

 

 

History in English:

1891 Built as BANDAK at Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for Dampskibsselskabet Bandak (Holger Fischer), Kristiania. Delivered in January.
1904 Th. Mortensen, Kristiania became managers in July.
1907 Sold in February to D/S A/S Skien (P. Landgraff), Skien. Renamed SKIEN.
1921
Leif Grung, Skien became managers.
1935 Sold in January to Nils Wefring & L. Sivertsen P/R, Trondheim. Renamed TUSTNA.
Taken over in September by A/S Mørelinjen (Nils Wefring), Trondheim.
1936 Taken over in February by A/S D/S Konserv I’s bakrupt estate, Trondheim.
Taken over in March by A/S Namdalsruten (Nils Wefring), Trondheim. Renamed NAMDAL.
1937
Sold in June to A/S Samtrafikk, Molde. Renamed MOLDE.
Renamed VERMA in July.
1939
Sold in May to Martin Legernes m/fl., Vikebukt/Molde.
Re-sold in June to J. L. Bratlid, Oslo.
Re-sold in November to Skibs-A/S Verma (Bjarne Gundersen), Oslo.
1940 Sold in March for NOK 30.000 to Anders Utkilen, Kilstraumen/Bergen. Renamed KILSTRAUM.
1941 Taken over in November by Anders, Hans & Alf Utkilen, Kilstraumen/Bergen (H-10-AM). In use as a fishing vessel.
Diesel engine installed: Deutz. 4-stroke/sa., 6-cylinder, cyl. dim.: 220 x 280 mm. 300 BHP. Built in 1938 by Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Köln, Germany.
1952 Lengthened. New tonnage: 200 tdw, 172 grt, 102 nrt. New dim: Loa: 113,9’-D: 9,1’.
1959 Taken over in March by Alf Utkilen, Kilstraumen/Bergen.
1963 Sank 15/08 after leak in engine room whilst fishing for herring off Iceland.
The crew picked up by the company vessel UTSTRAUM.

 

 

           

Kilde: DnV, Skipet 1-1981 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.

Sist oppdatert: 11/01-2019 (PS/SN)