BRG20419460120001 HAVSTRAUM som AKSTANK. Foto fra boka: 60 år som reder av A. Utkilen.

 

1946 MT HAVSTRAUM (1) (BRG204194601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
Motor ship, tanker.

Off.no:

5144411

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1944/02

Bnr (Sno).:

655

Bygger (yard):

I. Pimblott & Sons Ltd, Northwich, England.

Eier (owner):

A/S Straum, Bergen.

Disponent (manager):

Brødrene Utkilens Rederi, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

350 tdw, 299 brt, 102 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 134,5’-Lbp: 127,4’-B: 24,2’-D: 10’ 09’’-Dypg.: 10’ 00’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 lossepumper med samlet kapasitet 250 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LLXB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, POLAR. 2-takt/enkltv., 5–sylinder, syl. dim.: 250 x 420 mm. 43 NHK. Bygget av British Auxilliaries Ltd, Glasgow, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop ved et forbruk på 2,0 t/døgn.
Bunkerskapasitet 17 t.

Hjelpemaskineri (aux):

1 dieselgen. 65 kW.
1 dieselgen. 50 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

115kW/220VAC/50Hz.

Kjeler (boiler):

1 Thermal oil heater.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1943 Bygget som EMPIRE CRICKETER av I. Pimblott & Sons
Ltd, Northwich, England for Ministery of War Transport, London, England.
Sjøsatt 18/09.
1944 Levert i februar.
1946 Solgt i august for NOK 500.000 til A/S M/S Straum (Brødrene Utkilens Rederi), Bergen. Omdøpt til HAVSTRAUM.
1962
Overtatt av Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen.
1967 Solgt til Anton A. Rasmussen, Bergen. Omdøpt til ANNE-BERITH.
1970
Solgt til Sameiet Akstank (Per I. Hagen), Drammen. Omdøpt til AKSTANK. Ny dieselmotor installert: 1 dieselmotor, VEB. 4-takt/enkltv., 6–sylinder, syl. dim.: 320 x 480 mm. 770 BHK. Bygget av VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht, Magdeburg, Øst-Tyskland.
1971 Forlenget. Ny tonnasje: 450 tdw, 271 brt, 119 nrt. Nye mål:
Loa: 157,4’-Lbp: 140,3’-B: 24,2’-D: 10’ 09’’-Dypg.: 10’ 06’’.
1974
Overført til A/S Intercar (Per I. Hagen), Drammen.
1977 Overført i mars til Bulk Product Shipping & Trading (Pte.) Co. (Per I. Hagen, Drammen), Singapore. Omdøpt til HIGH HEAT.
1990
Management overtatt i januar av Cli Cob Line International A/S, Drammen. Registrert i Hammerfest-NIS. Omdøpt til NORTRADER.
1990
Ommålt i november : 530 tdw, 494 brt, 191 nrt.
1991 Solgt i april til AOS Atlantic Offshore Supply Norway A/S, Drammen/Hammerfest. Brukt som bunkringsbåt for fiskeflåten.
1992 Solgt i mars til Intercar A/S,(Per I. Hagen) Drammen.
1994 Solgt i mai til Ole Palm Pedersen, Dragør, Danmark (Anne Gro A/S, Drammen), Hammerfest-NIS.
1995 Overført i mars til Ole Palm Pedersen, Dragør. Registrert i Panama. Omdøpt til ANNA P.
1998
Solgt til Uni-Tankers (Nordtank Shipping A.p.S., Middelfart, Danmark), Panama. Omdøpt til TINY SWAN.
1998
Kom i brann 26/11 i Kattegat syd-vest for Anholt, Danmark. Forlatt av mannskapet. Brannen slukket og skipet
tauet til Fredericia, Danmark. (Brannen startet i byssa og
spredde seg så til innredningen). Siden tauet til Odense, Danmark og videre til Klaipeda, Litauen for reparasjon og ombygging.
1999 Satt i fart på nytt som TINY SWAN for Uni-Tankers M/T ”Tiny Swan” A.p.S.(Uni-Tankers A/S), Middelfart.
Nye motorer installert: 2 dieselmotorer, SCANIA DSI1402M. Hver 4-takt/enkltv., 6–sylinder, syl. dim.: 127 x 140 mm. Totalt 336 BHK overført via gear til vribar propell.
Motorene levert av
Scania A/B, Sverige. Ommålt: 457 tdw, 448
brt, 181 nrt.
2008
Solgt til ukjent eier i Ekvatorial-Guinea. Omdøpt 01/12 til CAMILLA EAGLE.
2009
Registrert 26/01 på Great Eagle Maritime International Ltd, Lagos, Nigeria.
2010 Registrer i Panama 01/01. Omdøpt til CAMILLE EAGLE.
2018 Solgt i januar til Cajis Oil & Gas Ltd, New Haven, Enugu, Nigeria. Omdøpt til AQUA RAPHA.

 

 

History in English:

1943 Built as EMPIRE CRICKETER by I. Pimblott & Sons Ltd, Northwich, England for Ministery of War Transport, London, England. Launched 18/09.
1944 Delivered in February.
1946 Sold in August for NOK 500.000 to A/S M/S Straum (Brødrene Utkilens Rederi), Bergen.
Renamed HAVSTRAUM.
1962
Taken over by av Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen.
1967 Sold to Anton A. Rasmussen, Bergen. Renamed ANNE-BERITH.
1970
Sold to Sameiet Akstank (Per I. Hagen), Drammen.
Renamed AKSTANK. New diesel engine installed: 1 diesel engine, VEB. 4-stroke/sa, 6–cylinder, cyl. dim.: 320 x 480
mm. 770 BHP.
Built at VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht, Magdeburg, East-Germany.
1971 Lengthened: New tonnage: 450 tdw, 271 grt, 119 nrt. New meas.: Loa: 157,4’-Lbp: 140,3’-B: 24,2’-D: 10’ 09’’-Draught: 10’ 06’’.
1974 Transferred to A/S Intercar (Per I. Hagen), Drammen.
1977 Transferred in March to Bulk Product Shipping & Trading (Pte.) Co. (Per I. Hagen, Drammen), Singapore. Renamed HIGH HEAT.
1990
Management taken over in January by Cli Cob Line International A/S, Drammen. Registered in Hammerfest-NIS. Renamed NORTRADER.
1990
Re-measured in November: 530 tdw, 494 brt, 191 nrt.
1991 Sold in April to AOS Atlantic Offshore Supply Norway A/S, Drammen/Hammerfest. Used as bunker supply ship for the fishing fleet.
1992 Sold in March to Intercar A/S (Per I. Hagen) Drammen.
1994 Sold in May to Ole Palm Pedersen, Dragør, Denmark (Anne Gro A/S, Drammen), Hammerfest-NIS.
1995 Transferred in March to Ole Palm Pedersen, Dragør. Registered in Panama. Renamed ANNA P.
1998
Sold to Uni-Tankers (Nordtank Shipping A.p.S., Middelfart, Denmark), Panama. Renamed TINY SWAN.
1998
Caught fire 26/11 in the Kattegat South West of Anholt, Denmark. Abandoned by crew. Fire extinguished and vessel towed to Fredericia, Denmark. (Fire broke out in the galley and
spread to accommodation). Subsequently taken to Odense, Denmark and then to Klaipeda, Lithuania for repairs and
rebuilding.
1999 Back in trade as TINY SWAN for Uni-Tankers M/T ”Tiny Swan” A.p.S. (Uni-Tankers A/S), Middelfart.
New engines installed: 2 diesel engines, SCANIA DSI1402M. Each 4-stroke/sa, 6–cylinder, cyl. dim.: 127 x 140 mm. Total 336 BHP transferred via gear to variable pitch propell. Engines delivered from Scania A/B, Sweden.
Re-measured: 457 tdw, 448 grt, 181 nrt.
2008
Sold to unknown owner in Ecuatorial-Guinea. Renamed CAMILLA EAGLE.
2009 Registered 26/01 on Great Eagle Maritime International Ltd, Lagos, Nigeria.
2010 Registered in Panama 01/01. Renamed CAMILLE EAGLE.
2018
Sold in January to Cajis Oil & Gas Ltd, New Haven, Enugu, Nigeria. Renamed AQUA RAPHA.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boka The Empire Ships av W. H. Mitchell & L. A. Sawyer, Boka 60 år som reder av A. Utkilen, Boka Utkilen-Fra bygdesjøfart til Industriell shipping av Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.

Sist oppdatert: 11/01-2019 (SN/PS)