BRG20918970120001 DOVRE etter kollisjonen med CUVIER. Bilde fra marmuseum.

 

1897 DS DOVRE (BRG209189701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1072128

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1875/02

Bnr (Sno).:

41

Bygger (yard):

Thomas Thurnbull & Son, Whitby, England.

Eier (owner):

Halfdan Kuhnle m. fl., Bergen.

Disponent (manager):

Halfdan Kuhnle, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV 2A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.400 tdw, 973 brt, 596 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 223,9’-B: 30,1’-D: 17,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JPFG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 23,5”–50,6”, slag/stroke: 33,0”. 98 NHK. Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler) med dim.: 11,5’ x 11,0’ og 2 fyrganger.
Arbeidstrykk 70 psi. Bygget i 1884 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1875 Bygget som DARENT av Thomas Thurnbull & Son,
Whitby, England for Thomas Thurnbull & Son, Whitby.
1895 Overført til Turnbull Bros., Whitby.
1897 Solgt til Halfdan Kuhnle m. fl., Bergen. Omdøpt til
DOVRE.
1900
Kolliderte 09/03 med britiske DS CUVIER utenfor
Calais, Frankrike. CUVIER sank og 27 av mannskapet omkom.
1913
Grunnstøtte 16/01 ved Aith Voe, Shetland mens hun var
på reise fra Grangemouth, Scotland til Bergen med kull.

 


Fra sjøforklaringen 1913:
D/s. „Dovre“ (J.P.F.G.) av Bergen, reise Grangemouth —Bergen med kul, grundstøtte den 16. januar ved indløpet til Aith Voe, hvor fartøiet søkte ind for nødhavn, og blev vrak. Besætningen optokes av damptrawler „Morven“ av Aberdeen og landsattes i Lerwick.
        Examination on Oath avgaves for toldmyndigheterne i Lerwick 16. og 18. januar, og sjøforklaring i Bergen 28. s. m.
        Av forklaringen fremgaar, at der fra skibets avgang fra Grangemouth var storm med høi sjø. Kommen ca. 160 kvm. fra kysten blev fartøiet dreiet til vinden, idet der nu raset et orkanagtig veir med oprørt hav. Den ene braatsjø efter den anden skyllet over skibet. Surringerne paa st. b. livbaat sprang, og baaten knustes, likesom en av skorstensbardunerne brækket; samtidig kastet skibet lasten og fik stor slagside til b. bord. Bagbords rækverk skylledes bort, og da de voldsomme braatsjøer, som slog over skibet, ogsaa truet med at brække ned lukerne, blev man tilslut nødsaget til at holde undav veiret med sagte fart. Natten mellem den 15. og 16. strømmet vand ind i maskinrummet. Trods maskinpumperne stadig var igang, og mandskapet hjalp til at øse vand op med pøser, steg vandet i maskinrummet, og ved 6-tiden om morgenen den 16. begyndte vandet at komme over fyrdorken og brækket denne op. Efterhaanden utmattedes ogsaa mandskapet ved det anstrengende arbeide, og da man om formiddagen den 16. fik øie paa land, som viste sig at være Shetland, var man nødsaget til at søke nødhavn i en bugt for at faa undersøkt skibets lækage m. v. Ved indløpet til bugten grundstøtte imidlertid fartøiet paa et undervands skjær og blev staaende
fast. Den foran nævnte trawler «Morven* kom tilstede for at tilby assistance, men ved en uheldig manøvre støtte den med sin stevn mot „ Dovre “s styrbord side og brækket flere plater, hvorved våndet strømmet ind i kulboksen og fyldte maskinrummet, hvorefter fartøiet sank. Den 19. januar ankom bjergningsdamper „Jason“ fra Bergen til strandingsstedet for at forsøke at bjerge fartøiet, men maatte efter forgjæves bjergningsforsøk opgi skibet som totalt vrak.
        Skibsinspektøren finder, at aarsaken til ulykken maa tilskrives det herskende orkanagtige veir og oprørte hav, samt at fartøiet paa en uopklart maate sprang læk i maskinrummet. Den omstændighet, at der ikke fandtes specialkart over Shetlandsøerne ombord, har muligens ogsaa været en medvirkende aarsak til grundstøtningen.
Henlagt.

 

 

History in English:

1875 Built as DARENT by Thomas Thurnbull & Son, Whitby,
England for Thomas Thurnbull & Son, Whitby.
1895 Transferred to Turnbull Bros., Whitby.
1897 Sold to Halfdan Kuhnle et. al., Bergen. Renamed DOVRE.
1900
In collision 09/03 with British SS CUVIER off Calais,
France. CUVIER sank with the loss of 27 crew.
1913
Grounded 16/01 at Aith Voe, Shetland whilst on a voyage
from Grangemouth, Scotland to Bergen with coal.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, wrecksite.eu, Norsk sjøulykkestatistik 1913
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/02-2018 (SN/PS)