Mangler bilde.

 

1911 DS RONDE (BRG209191101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip stykkgods
steam ship general cargo.

Off.no:

1088737

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1883/06

Bnr (Sno).:

60

Bygger (yard):

Tyne Iron Shipbuilding Co. Ltd, Willington Quay, Newcastle,
England.

Eier (owner):

Halfdan Kuhnle, Bergen.

Disponent (manager):

Halfdan Kuhnle, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.363 brt, 805 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 260,0’-B: 35,1’-D: 15,5’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MGSC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 28,5”–60,0”, slag/stroke: 42,0”. 176 NHK. Bygget av Hawks, Crawshay & Sons, Gateshead, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler) med 3 fyrganger. Heteflate 2.512 ft2.
Arbeidstrykk 100 psi. Bygget av Hawks, Crawshay & Sons,
Gateshead, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som RAGUSA av Tyne Iron Shipbuilding Co. Ltd,
Willington Quay, Newcastle, England for Stephens & Mawson,
Newcastle.
1887 Overført til Red “R” Steamship Co. (Stephens & Mawson),
Newcastle.
1898 Solgt til M. Thomas & Co., Cardiff, Wales.
1899 Solgt til Ragusa Steamship Co. Ltd (M. Thomas & Son),
Cardiff.
1908 Management overført til H. S. Thomas, Cardiff.
1911 Solgt 06/03 til Halfdan Kuhnle, Bergen. Omdøpt til
RONDE.
1912
Grunnstøtte 18/05 nær Feu de Radicatel, Seinen,
Frankrike mens hun var på reise fra Sundsvall, Sverige til
Rouen, Frankrike med tremasse.
Brakk i to neste dag. Delene
ble siden bragt flott og tauet til Honfleur, Frankrike og hugget.

 


Fra sjøforklaringen:
D/s. „Ronde“ (M. G. S. C.) av Bergen, reise Sundsvall—Rouen med træmasse, grundstødte i Seinen tvers av Feu de Radicatel den 18. mai ca. kl. 11 em. og blev staaende fast, idet det anstillede bjergningsforsøk mislykkedes. Efter nogle faa timers forløp begyndte skibet at begi sig, og kl. 4,30 fm. den næste dag brak det av midtskibs og blev vrak.
        Sjøforklaring i Havre den 22. og 23. mai.
        Skibsinspektøren finder:

1)                   At fartøiet var under kommando av autorisert lods, som sammen med kapteinen og styrmanden var paa broen og dirigerte fartøiets navigering.

2)                   At aarsaken til strandingen formentlig maa tilskrives, at lodsen av hensyn til en møtende damper holdt for langt over til styrbord side av løpet, i forbindelse med farvandets beskaffenhet og muligens den omstændighet, at paa vedkommende løp av Seinen ingen lysbøier eller fyre findes paa søndre side.

3)                   At der av de foreliggende oplysninger intet er fremkommet som tyder paa, at der er begaat nogen strafbar uagtsomhet fra kapteinens eller mandskapets side, men vel en skjønsfeil fra lodsens side. Henlagt.

 

 

History in English:

1883 Built as RAGUSA by Tyne Iron Shipbuilding Co. Ltd,
Willington Quay, Newcastle, England for Stephens & Mawson,
Newcastle.
1887 Transferred to Red “R” Steamship Co. (Stephens &
Mawson), Newcastle.
1898 Sold to M. Thomas & Co., Cardiff, Wales.
1899 Sold to Ragusa Steamship Co. Ltd (M. Thomas & Son),
Cardiff.
1908 Management transferred to H. S. Thomas, Cardiff.
1911 Sold 06/03 to Halfdan Kuhnle, Bergen. Renamed
RONDE.
1912
Stranded 18/05 near Feu de Radicatel, Sein, France
whilst on a voyage from Sundsvall, Sweden to Rouen, France
with wood pulp. Broke in two the next day. The two parts were
later refloated and towed to Honfleur, France and broken up.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Norsk sjøulykkestatistik 1912.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 22/02-2018 (SN/PS)