BRG50818520120001 BERGEN. Bilde via Dag Bakka Jr.

 

1852 DS BERGEN (1) (BRG508185201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Hjuldamper, stykkgods/passasjerer
steam paddle steamer, general
cargo/passengers.

ID:

5611884

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1852/11

Bygg nr:

 

Bygger (yard):

Thomas Toward, St. Peter’s Yard, Newcastle, England.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

476 brt,

Dimensjoner (size):

L: 186,0’-B: 23,2’-D: 14,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

40 passasjer på 1. klasse.
16 passasjer på 2. klasse.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JPHQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 oscillerende lavtrykks dampmaskiner (oscillating low
pressure steam engines), hver 1 sylinder koblet til hvert sin
skovle (Padle). 70 NHK. Bygget av Robert Stephenson &
Co., Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler). Bygget av ?

 

 

Bemanning (crew):

Kapteiner:
J. R. Ege 1852-
O. A. Merlees -1871

 

 

Historikk:

1852 Bygget som DS BERGEN by Thomas Toward, St. Peter’s Yard, Newcastle, England for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 16/08, ferdigstilt i november. Byggekostnad Spd 54.330. Ved overtagelsen var BERGEN landets største dampskip og da det seilt inn på Vågen i Bergen for første gang ble det møtt med salutt fra Bergenhus festning. Satt inn i Hamburgruten. (Bergen-Stavanger-Kristiansand-Hamburg.)
1855 Kolliderte 10/09 med DS NORGE fra samme selskap mellom Oksøy & Odderøy fyr, utenfor Kristiansand. NORGE sank og 40 mennesker omkom. BERGEN fikk hele baugen trykket inn til ankerspillet, men skadene var helst overvanns. Skipet fløt på pumpene og kunne gå til først til Kristiansand og siden til Horten for midlertidig reparasjon. Senere gikk hun til Glasgow, Scotland for å få ny baug. NORGE og kaptein Hans Ibsen fikk hele skylden, og Ibsen ble dømt til fengsel i 160 dager.
1858 Reserveskip.
1869 I rute Bergen–Kristiania.
1871 Grunnstøtte 08/01 utenfor Mandal, brakk i to og sank senere.

 

 

 

Forlis historien fra boka Skipsforlis Utenfor Vest-Agder av Erik Bakkevig.
8. oktober 1871 var BERGEN på vei østover langs sørlandskysten, og etter å ha rundet Lindesnes seilte den videre innaskjærs mot Mandal. I sundet mellom øya Hille og fastlandet ligger flere grunner og småholmer. I dag er det fyrlykt på ene holmen og jernstaker på grunnene, men det var det ikke i 1871. Kaptein O. A. Merlees, styrmann Karl Johannesen og noen passasjerer sto på kommandobrettet, men kommandoen ble ført av kjentmann Ole Severin Eriksen. Han visste om grunnene, men gjorde en feilvurdering med det resultat at skuta i 11-tiden rente med styrbord side opp på det vestre skjæret og ble stående fast midtskips. Vannet fosset inn i maskinrommet, og for å unngå ek­splosjon blåste maskinisten damptrykket av kjelene og raket ilden ut av fyrgangene. Dersom tiden tillot det, var dette standard fremgangsmåte når dampskip sank. Det var heldigvis rolig vær, og livbåtene ble satt ut i god orden og passasjerene rodd i land.
Havaristen ble stående med midtskipet fast på skjæret mens baug og akterende sank stadig dypere. Baugen var kommet under vann mens akterskipet lå med dekket i vannflaten. Man mente det var maskindelene som fortsatt holdt skroget sammen. Siden "Bergen" kom i fart, hadde mange uttalt at de ventet at skipet en gang ville brekke i to. De tenkte da selvfølgelig på dårlig vær. For å hindre at det brakk og gled ut, ble det surret med kjettinger både langskips og tverrskips. Dessuten ble ankrene satt ut. Det ble også satt i gang arbeid med å berge last, inventar og rigg. Lasten hadde bestått av sild, fisk og stykkgods. To hjelmdykkere og det lille dampskipet SPANGEREID assisterte under bergingsarbeidet. Rederiet i Bergen sendte sin tekniske konsulent, P. Paasche, til strandingsstedet for å ta skipet i øyesyn og vurdere omfanget av skadene. Da herr Paasche kom om bord, kløv han opp på den ene hjulkassen for å få et overblikk. I samme øyeblikk brakk vraket i to, gled av skjæret og sank. Skjæret har ikke noe navn i kartet, men er i kildene kalt både Lilleboen og Bjørneboen. Det var det man den gang kalte "et blindt skjær", et som ikke syntes overvanns. Kjentmannen, som ikke var uteksaminert los, innrømmet under sjøforklaringen at feilen var hans.
Torsdag 19. oktober 1871 ble det avholdt vrakauksjon på sorenskriverkontoret i Mandal. Selve vraket, som nå lå på bunnen, ble solgt til Det norske Dykkerkompagni for 385 speciedaler. For også å få rett til eventuelle varer som fortsatt måtte befinne seg i vraket, betalte de 5 speciedaler ekstra. Det er usikkert hvor mye Dykkerkompagniet fikk opp fra vraket. Maskinen, en kjel og trolig en del skrapjern.

 

 

History in English:

1852 Built as SS BERGEN av Thomas Toward, St. Peter’s Yard, Newcastle, England for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 16/08, completed in November. Building costs Spd 54.330. In service on the Hamburg Route. (Bergen-Stavanger-Kristiansand-Hamburg.)
1855 In collision 10/09 with SS NORGE from same company between Oksøy & Odderøy Lighthouse off Kristiansand. NORGE sank and 40 people lost their lifes. BERGEN got the bow pushed back to the windlass, but the damages was over the water surface. The vessel was floating on the pumps and proceeded first to Kristiansand and later to Horten for temporary repairs. Later was she taken to Glasgow, Scotland for new bow. NORGE and the master Hans Ibsen got the whole blame for the accident, and Hans Ibsen was find guilty to jail in 160 days.
1858 Spare vessel.
1869 In route Bergen–Christiania.
1871 Grounded, 08/01 off Mandal, broke in two and later sank.

 

 

BRG50818520120002 BERGEN. Modell via photoship.

             

Kilde: Lloyd’s, boka Skipsforlis utenfor Vest-Agder av Erik Bakkevig, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., Tynebuiltships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 16/09-2023 (SN)