BRG50818540120001 NORGE. Bilde via clydeships.

 

1854 DS NORGE (BRG508185401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Hjuldamper, stykkgods/passasjerer
steam paddle steamer, general
 cargo/passengers.

ID:

5612378

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1854/09

Bygg nr:

21

Bygger (yard):

Thomas Wingate & Co., East Whiteinch Yard, Glasgow,
 Scotland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

575 brt, 398 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 196,0’-B: 25,5’-D: 13,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

70 passasjer på 1. klasse.
30 passasjer på 2. klasse.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 oscillerende lavtrykks dampmaskin (oscillating low pressure
steam engine), 2 sylinder koblet til en skovle på hver side
(Padle).
170 NHK. Bygget av Thomas Wingate & Co., East
Whiteinch Yard, Glasgow, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler). Bygget av ?

 

 

Bemanning (crew):

Kapteiner:
Hans Ibsen -1855

 

 

Historikk:

1854 Bygget som DS NORGE av Thomas Wingate & Co., East Whiteinch Yard, Glasgow, Scotland for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 25/08, ferdigstilt i september. Byggekostnad Spd 73.471. Satt inn i Hamburgruten. (Bergen-Stavanger-Kristiansand-Hamburg.)
1855 Kolliderte 10/09 med DS BERGEN fra samme selskap mellom Oksøy & Odderøy fyr, utenfor Kristiansand. NORGE sank og 40 mennesker omkom. NORGE og kaptein Hans Ibsen fikk hele skylden, og Ibsen ble dømt til fengsel i 160 dager.

 

 

 

Forlis historien fra boka Skipsforlis Utenfor Vest-Agder av Erik Bakkevig.
10. september 1855 kl. 00.20 avgikk skipet Kristiansand for Hamburg under kommando av kaptein Hans Ibsen. Det var stille vær med god sikt, og skipet styrte ut mot Oksøy fyr mens de fleste av de ca. 100 passasjerene gikk til køys. På broen sto kapteinen, losen, rormannen og en av styrmennene. Midtveis mellom Odderøya og Oksøy sa styrmannen i det han gikk forut: Der kommer BERGEN. Rormannen så også BERGEN’s tre lanterner og røyken fra skorsteinen. BERGEN tilhørte samme rederi og var for inngående til Kristiansand.
Den kursen begge skipene seilte på ville medført at de hadde passert hverandre om styrbord. Nå skjer det fatale. BERGEN beholdt sin kurs, men da de var en kabellengde (185 meter) fra hverandre, ropte losen om bord i NORGE: "Hardt babord". Ror­mannen utførte ordren, og kort etter på ble NORGE rammet av BERGEN på babord side.
Rorkommandoen som ble gitt kan virke logisk for dagens mennesker, men her må vi ta i betraktning at man den gang benyttet såkalt indirekte rorkommando. Denne hang igjen fra tiden før skipene fikk ratt, men hadde rorkult (rorpinne). Ved å legge rorkulten over til babord ville skipet dreie styrbord. (sammenlign med påhengsmotor). Ordren om babord ror ville få skipet til å dreie styrbord. NORGE dreide altså styrbord og havnet på tvers av BERGEN’s kurs og foran baugen på denne. Først i 1913 fikk vi direkte rorkommando på norske skip. I begge skipene hadde gått med full fart ved sammenstøtet, og NORGE begynte straks å få slagside til babord. Kaptein Ibsen ble stående på broen og gav maskinisten ordre om å slå akterover i maskinen. I forfjamselsen glemte kapteinen å gi ordre om å purre passa­sjerene, han mente de ville ha våknet av sammenstøtet. Han tok dessverre feil, men de som våknet vekket de andre. Mange brukte lang tid på å kle seg, de trodde ikke det var noen overhengende fare da sammenstøtet ikke føltes særlig hardt. Bare som når man stikker en kniv inn i en ost.
Rormannen fikk satt ut hekksbåten og fylt denne opp med folk, mens de øvrige livbåtene stod godt surret på dekk. Det lyktes ikke i en fart å finne økser til å kappe surringene, og da den ene båten kom løs, var det allerede oppstått panikk blant passasjerene. En passasjer låret bare det forre livbåtfallet, slik at båten til slutt havnet på sjøen med et brak. De øvrige båtene ble stående surret på dekk med folk oppi og fulgte med da skipet plutselig la seg over og sank et kvarter etter sammenstøtet. Da det kalde vannet nådde fyrgangen, eksploderte kjelen, og dekket ble løftet og flerret opp. Dette drepte flere, men mange av mannskapet og passasjerene ble heldigvis halt opp av vannet og om bord i båter som var satt ut fra BERGEN, samt andre som kom ut fra land. I alt druknet 40 mennesker, blant dem losen. Kaptein Ibsen var blant dem som ble halt om bord i en av båtene fra BERGEN. 5 omkomne ble også fisket opp. Postsekken til Hamburg ble fisket opp av sjøen ute ved Oksøy og sendt med "St. Olaf". Noe av passasjerenes reisegods og en del inventar ble også fisket opp. Av last hadde NORGE et større parti tran i tønner, og disse fulgte med til bunns. Øyenvitner mener skipet var midt mellom Dvergsøy og Kinn da det sank.
Dette skjedde i dampskipenes barndom, og var Norges første store dampskipsulykke. Saken ble diskutert i den tids media, og vakte enorm interesse. Det samme gjorde sjøforklaringen som ble holdt i Kristiansand. NORGE og kaptein Ibsen fikk hele skylden, og Ibsen ble dømt til fengsel i 160 dager. Selv om det var den avdøde losen som gav den fatale ordren, var det kapteinen som var ansvarlig for seilasen. Hans forsømmelse var at han ikke grep inn. Ulykken var også et tungt økonomisk slag for Bergenske, da begge skipene seilte uassurert. BERGEN fikk baugen trykt inn ved sammenstøtet, men fløt og gikk for egen maskin til kai i Kristian­sand. Senere gikk den til Horten for reparasjon. De 5 omkomne som ble funnet etter forliset, ble gravlagt i Kristiansand 13. september under stor deltakelse. Talen som pastor Sagen holdt ved begravelsen, ble gjengitt i sin helhet i Christiansands Stiftsavis den 15. september.

 

 

History in English:

1854 Built as SS NORGE by Thomas Wingate & Co., East Whiteinch Yard, Glasgow, Scotland for Det Bergenske  Dampskibsselskab, Bergen. Launched 25/08, completed in September. Building costs Spd 73.471. In service on the Hamburg Route. (Bergen-Stavanger-Kristiansand-Hamburg.)
1855 In collision 10/09 with SS BERGEN from same Company between Oksøy & Odderøy Lighthouse off Kristiansand. NORGE sank and 40 people lost their lifes. NORGE and the master Hans Ibsen got the whole blame for the accident, and Hans Ibsen was find guilty to jail in 160 days.

 

 

             

Kilde: Lloyd’s, boka Skipsforlis utenfor Vest-Agder av Erik Bakkevig, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., clydeships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 16/09-2023 (SN)