BRG50818560120001 JUPITER. Bilde fra boka Bergenske av Dag Bakka Jr.

 

1856 DS JUPITER (1) (BRG508185601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods/passasjerer
steam ship, general cargo/passengers.

ID:

5612397

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1856/05

Bygg nr:

46

Bygger (yard):

Caird & Co., Cartsdyke Mid Yard, Greenock, Scotland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

652 brt, 390 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 180,5’-B: 26,2’-D: 20,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

267 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JPDL

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dobbeltvirkende vertikal dampmaskin (double working
steam engine), koblet til en propellaksel. 750 IHK. Bygget av
?.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler). Bygget av ?

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1856 Bygget som DS JUPITER av Caird & Co., Cartsdyke Mid Yard, Greenock, Scotland for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 19/04, ferdigstilt i mai. Byggekostnad Spd 69.187. Satt inn i Hamburgruten. (Bergen-Stavanger-Kristiansand-Hamburg.)
1871 Den upålitelige og kullslukende dobbeltvirkend e vertikale dampmaskinen skiftet ut med: 1 stempel dampmaskin. Compound, 2-sylinder, syl. diam.: 19,0”–51,0”, slag: 28,0”. 131 NHK. Bygget av Bergens mekaniske Værksted Bergen.. Også kjelen skiftet ut med en fra Bergens mekaniske Værksted.
1874 Satt inn i kystruten Kristiania–Tromsø.
1886 Fullstendig ombygget, modernisert og ominnredet ved Bergens mekaniske Værksted Bergen. Klipperbaugen ble endret til vanlig platebaug.
1894 Ny kjele installert: 1 dampkjele, med dim.: 13,3’ x 10,6 og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Laxewaags Maskin & Jernskibsbyggeri, Laxevaag, Bergen.
1896 I hurtigruten 1896-97.
1905 Hovedreparasjon utført ved Bergens mekaniske Værksted Bergen. Nytt dekk, overbygninger, innredningen endret og elektrisk lys innstallert.
1907 I hurtigruten 1907-1910.
1912 Grunnstøtte 04/12 på Rautingkalvens sydpynt i Fensfjorden mens hun var på reise fra Trondhjem til Bergen med passasjerer, sild og stykkgods.
1913 Vraket solgt 15/0 4for NOK 5.000 på auksjon.

 

 

History in English:

1856 Built as SS JUPITER by Caird & Co., Cartsdyke Mid Yard, Greenock, Scotland for Det Bergenske  Dampskibsselskab, Bergen. Launched 19/04, completed in May. Building costs Spd 69.187. In service on the Hamburg Route. (Bergen-Stavanger-Kristiansand-Hamburg.)
1871 The double working steam engine replaced with: 1 steam reciprocating. Compound, 2-cylinder, cyl. diam.: 19,0”–51,0”, stroke: 28,0”. 131 NHP. Built by Bergens mekaniske Værksted Bergen. Also the boiler renewed with a boiler from Bergens mekaniske Værksted..
1874 In the coast route Christiania–Tromsø.
1886 Rebuilt, modernized and refurbished at
Bergens mekaniske Værksted Bergen. The clipper bow was changed to a normal plate bow.
1894 New boiler installed: 1 boiler, with diam.: 13,3’ x 10,6’ and 3 furnaces. Working pressure 160 psi. Built by Laxewaags Maskin & Jernskibsbyggeri, Laxevaag, Bergen.
1896 Service in Hurtigruten 1896-97.
1905 Main repairs carried out at Bergens mekaniske Værksted Bergen. New deck, superstructure, the interior changed and electric light innstalled.
1907 Service in Hurtigruten 1907-1910.
1912 Stranded 04/12 on Rautingkalvens southern part in Fensfjorden whilst on a voyage from Trondhjem to Bergen with passengers, herring and general cargo.
1913 The wreck sold for NOK 5.000 on auction 15/04.

 

 

BRG50818560120002 JUPITER etter 1905. Bilde via clydeships.

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., clydeships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 16/09-2023 (SN)