BRG50818680120001 KONG CARL. Bilde via tynebuiltships.

 

1868 DS KONG CARL (BRG508186801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods/passasjerer
steam ship, general cargo/passengers.

ID:

5611143

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1868/03

Bygg nr:

165

Bygger (yard):

C. Mitchell & Co., Low Walker Yard, Newcastle, England.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

480 tdw, 450 brt, 382 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 170,2’-B: 25,2’-D: 21,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

220 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JPLB / LEAP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Compound, 2-
sylinder, syl. diam.: 25,0”–46,0”, slag/stroke: 26,0”.
80
NHK. Bygget av Thompson, Boyd & Co., Newcastle, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler). Bygget av ?

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1868 Bygget som DS KONG CARL av C. Mitchell & Co., Low Walker Yard, Newcastle, England for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 07/03, ferdigstilt i mars. Byggekostnad Spd 52.980. Satt inn i ruten Trondheim–Hamburg, Tyskland. Hun var det første skipet til Bergenske med overflate-condenser og dampvinsj.
1890 Hovedreparasjon ved Bergens mekaniske Værksted Bergen. Nytt dekki, dekkhus, ny innredning, ny HT sylinder og ny kjele installert. Ny tonnasje: 649 brt, 379 nrt.
1905
Ny stor ombygging ved Bergens mekaniske Værksted Bergen. Nye dekkshus av stål, elektrisk lys. Ny dampmaskin: 1 stempel dampmaskin. Triple exp., 3-sylinder, syl. diam.: 14,5”–23,5”–38,0”, slag: 27,0”. 93 NHK. Bygget av Bergens mekaniske Værksted Bergen. Ny kjele: 1 dampkjele, med dim.: 13,1’ x 10,5 og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Bergens mekaniske Værksted Bergen.
1913 Solgt i september til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab, Bergen. Omdøpt til HARDANGERFJORD. Ombygget, ny tonnasje; 664 brt, 382 nrt.
1930 Rederiet omdøpt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap, Bergen.
1940 Rekvirert av tyskerne i mai. Tatt i bruk som losji skip. Senere tatt i bruk som transport skip (Verkehrsdampfer) av Luftwaffe under prosjektet på Herdla. Mest brukt i regulær rute mellom Bergen & Herdla. Senere i tysk kystfart til Nord Norge. I 1945 ble hun brukt under evakueringen av Finmark.
1945 Ble funnet i Narvik sammen med Rederiets VØRINGEN i mai. Hun var i en elendig forfatning. Gjorde noen turer med mat for den Allierte distriktskommando. Tatt til Bergen i juli, lagt opp ureparert. Kom ikke i bruk igjen.
1949 På våren utbetalte Nortraship erstatning til HSD for skadene på HARDANGERFJORD & VØRINGEN med NOK. 900.000.
Solgt i desember til Brødrene Anda Stavanger. Ombygget til lekter.
195? Hogget av Brødrene Anda Stavanger.

 

 

History in English:

1868 Built as SS KONG CARL by C. Mitchell & Co., Low Walker Yard, Newcastle, England for Det Bergenske  Dampskibsselskab, Bergen. Launched 07/03, completed in March. Building cost Spd 52.980. In service on the route Trondheim–Hamburg, Germany.
She was the first vessel in Bergenske surface-condenser and steam winch.
1890 Major repairs at
Bergens mekaniske Værksted Bergen. New deck, new deckhouse, new interior, new HP-cylinder and new boiler installed. New tonnage: 649 grt, 379 nrt.
1905
New rebuilding at Bergens mekaniske Værksted Bergen. New deck houses in steel, electric light. New steam engine: 1 steam reciprocating. Triple exp., 3-cylinder, cyl. diam.: 14,5”–23,5”–38,0”, stroke: 27,0”. 93 NHP. Built by Bergens mekaniske Værksted Bergen. New boiler: 1 boiler, with dim.: 13,1’ x 10,5 and 3 furnaces. Working pressure 175 psi. Built by Bergens mekaniske Værksted Bergen.
1913 Sold in September to Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab, Bergen. Renamed HARDANGERFJORD. Rebuilt, new tonnage; 664 grt, 382 nrt.
1930 The owners renamed Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap, Bergen.
1940 Requisitioned by the Germans in May. Used as accommodation vessel. Later utilized as transport (Verkehrsdampfer) by Luftwaffe during projects at Herdla. Mostly used in regular service between Bergen & Herdla. Later in German coastal service to North of Norway. In 1945 she was used during the evacuations of Finmark.
1945 Found in Narvik together with the company’s VØRINGEN in May. She was in bad state of repair. Had some voyages with food to the allied district command. Taken to Bergen in July, laid up unrepaired and were not used again.
1949 In the spring Nortraship compensated HSD for the damages on HARDANGERFJORD & VØRINGEN with NOK. 900.000.
Sold in December to Brødrene Anda Stavanger. Converted to a barge.
195? Broken up by Brødrene Anda Stavanger.

 

 

BRG50818680120002 KONG CARL. Bilde via tynebuiltships.

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., tynebuiltships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 17/09-2023 (SN)