BRG50818710120001 THOR. Bilde via wikiwand.com.

 

1871 DS THOR (BRG508187101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods/passasjerer
steam ship, general cargo/passengers.

ID:

5610925

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1867/07

Bygg nr:

7

Bygger (yard):

Bergens mekaniske Værksted, Solheimsviken, Bergen.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV 1A2

 

 

Tonnasje (Tonnage):

425 tdw, 371 brt, 216 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 141,1’-B: 21,9’-D: 17,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JPWL

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Compound, 4-
sylinder, syl. diam.: 2 x 15,1”–2 x 28,4”, slag/stroke: 18,2”.
54 NHK. Bygget av Bergens mekaniske Værksted,
Solheimsviken, Bergen
.

Fart/forbr.(speed/cons.):

8,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler). Bygget av Bergens mekaniske
Værksted, Solheimsviken, Bergen

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1867 Bygget som DS THOR av Bergens mekaniske Værksted, Solheimsviken, Bergen for Aug. C. Mohr & Søn m. fl., Bergen. Sjøsatt 05/03, ferdigstilt i juli. Hun var det første havgående dampskip bygd i Norge.
1868 Solgt i januar til W. D. & L. M. Krohn, Bergen.
1871 Solgt i november for Spd 20.000 til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Kjøpt inn som erstatning for BERGEN i ruten Bergen–Kristiania.
1885 Ombygget og installert ny kjele: 1 dampkjele, med dim.: 10,7’ x 9,6 og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 60 psi. Bygget av Bergens mekaniske Værksted Bergen. Gikk i lengre tid ruten Tromsø–Vadsø. Ble kjent for sin punktlighet.
1898 Solgt i desember til Wollert Konow, Bergen for bruk som lastebåt.
1913 Solgt i oktober til P. Johnsen, Bergen.
1915 Solgt i juli til Langesunds Ophugnings Co., Langesund. Antagelig kjøpt for hogging, men ombygd til motorskonnert.
Installert. 1 råoljemotor, Bolinder. 2-takt/enklv., 2 sylinder. Bygget av J. & C. G. Bolinders mekaniska Verkstads Aktiebolag, Stockholm, Sverige.
Videresolgt i desember til I. Wankels Rederi, Moss.
1916 Solgt i september til A/S Thor (Stian Løvold), Moss.
Stanset og skutt i senk 22/10 av den tyske ubåten UB 21 (Kapitänleutnant Ernst Hashagen), i posisjon 55.51N-02,09Ø, 125 nm av Grimsby, England mens hun var på reise fra Skien til Grimsby med ferrosilisium og stykkgods.

 

 

 

Journalutdrag for siste reisen:
Journalutdrag for m/s THOR av Moss paa reise fra Skien til Grimsby.
Kl. 1 emd. fredag 20de okt. 1916 er THOR lastet i Skien, men har inde 897 kasser ferro siljcium ca. 150 tons, 62 fate amonium nitrat, 218 baller tør træmasse og 353 tomme jernfate skibet er dermed fuldt dypgaaende forut er 11 fot 3 tommer og agter 13 fot. Kl. 2 emd. kom ny kok og en ny dæksmand og kl. 3 emd. avgaar med lods ombord og styrer ut fjorden under dennes komando. Kl. 5-1/2 emd. kviterte lodsen i Langesund og styrer videre under egen komando. Her navigeres langs landet efter peilinger og gaar ca. 4 a 5' av land. Vinden nordlig med klar fin luft og fin bris.
Kl. 7,35 find. 21de okt. peiles Lindesnæs i misv. NtO avstand 4 kvm., nu sættes kursen misv. WSW for at gaa nordenom banken. Kl. 12 middag er pkk NB. 57'39 og pk l.ø 6'19 utseilt distance paa loggen 28 kvm. Samme kurs fortsættes til kl. 12 middag næste dag utseilt distance er 148 kvm pkk NB 56'17 og pkk l.ø 2'37. Vinden SOlig med overskyet luft.
Kl. 1 emd. sættes kursen SWtW ½ W for at styre paa Whitby landet.
Kl. 3,30 emd. 55'51' obs. NB og 2’9' l.ø.e.b. blev skibet stoppet av tysk undervandsbaat idet denne avfyrte 2 skud foran baugen. Der blev fra undervandsbaaten signalleret T.A.F (Bring Deres papirer ombord). Alle mand blev kaldt paa dæk. Capt. med 4 mand gik i livbaaten der hang klar i davidderne og efterkom ordren. Alle skibets og lastens papirer blev tilbakeholdt av undervandsbaatens chef, idet denne erklærte, at lasten var krigskontrabande og at skibet med last skulde sænkes. Chefen gav derpaa ordre til at ro tilbake til THOR og holde denne styrende i kjølvandet paa undervandsbaaten, til man kom op under et andet fartøi, der kunde tage mandskapet ombord, og samtidig være klar til at gaa fra borde saa snart der gaves signal fra undervandsbaaten. Ved tilbakekomsten med baaten blev denne heist op klar av vandet og forsanset og man holder styrende efter undervandsbaaten. Mandskapet fik saa ordre til at ta livbelter paa før de gik fra borde i tilfælde, at noget galt skulde gaa med baaten i den urolige sjø, vinden tiltagende frisk SOlig.
Kl. 5.15 emd. var man op under skonnert LIVLIG av Kristiania og signal gaves fra undervandsbaaten til at forlate THOR, denne ordre blev efterfulgt idet kapteinen var sidst i baaten. Man blev mottat ombord i LIVLIG paa bedste maate.
Livbaaten blev saa skjøvet av idet kaptein Amundsen erklærte, at den ikke kunde tages ombord, hvilket ogsaa senere har vist sig at være umulig.
Kl. 5.21 emd. blev 1.ste skud avfyret mot THOR og kl. 5.50 sank skibet efter at det i nævnte tidsrum har været utsat for heftig beskytning fra undervandsbaaten.
Anders Taraldsen,
fører. N. Hansen, H. Westad, Iste styrmand.
maskinist. Olaf Hansen, Karl Gustafsson, bedstmndm, rormand.
Skibsinspektøren tilstede.

 

 

History in English:

1867 Built as SS THOR by Bergens mekaniske Værksted, Solheimsviken, Bergen for Aug. C. Mohr & Søn et. al., Bergen. Launched 05/03, completed in July. This was the first ocean going steam ship built in Norway.
1868 Sold in January to W. D. & L. M. Krohn, Bergen.
1871 Sold in November for Spd 20.000 to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Purchased as replacement for BERGEN in the route Bergen–Kristiania.
1885 Rebuilt, new boiler installed: 1 boiler, with dim.: 10,7’ x 9,6’ and 2 furnaces. Working pressure 60 psi. Built by Bergens mekaniske Værksted Bergen. In service Tromsø–Vadsø.
1898 Sold in Desember to Wollert Konow, Bergen.
Used as pure cargo vessel.
1913 Sold in October to P. Johnsen, Bergen.
1915 Sold in July to Langesunds Ophugnings Co., Langesund. Presumable purchased for demolition, but rebuilt to motor schooner. Installed: 1 crude oil engine, Bolinder. 2-stroke/s.a., 2-cylinder. Built by J. & C. G. Bolinders mekaniska Verkstads Aktiebolag, Stockholm, Sweden.
Re-sold in December to I. Wankels Rederi, Moss.
1916 Sold in September to
A/S Thor (Stian Løvold), Moss.
Stopped and scuttled by gunfire 22/10 by the German submarine UB 21 (Kapitänleutnant Ernst Hashagen), in position 55.51N-02,09E, 125 nm off Grimsby, England whilst on a voyage from Skien to Grimsby with ferrosilicon and general cargo.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., uboat.net, Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe i 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 17/09-2023 (SN)