BRG50818760120001 GANGER ROLF. Bilde fra boka Skipsforlis i Bergensleden av Erik Bakkevig.

 

1876 DS GANGER ROLF (BRG508187601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods/passasjerer
steam ship, general cargo/passengers.

ID:

5612399

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1855/12

Bygg nr:

41

Bygger (yard):

Caird & Company, Cartsdyke Mid Yard, Greenock, Scotland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

636 brt, 530 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 201,2’-B: 26,2’-D: 14,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HDKJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating).
Lavtrykksmaskin. 120 HK. Bygget av ?.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler). Bygget av ?.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1855 Bygget som GANGER ROLF av Caird & Company, Cartsdyke Mid Yard, Greenock, Scotland for Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Kristiania. Sjøsatt 23/10, ferdigstilt i desember. Byggekostnad GBP 15.400.
1871 Ny dampmaskin installert: 1 compound, 2-sylinder, syl. diam.: ” – ”, slag : ”. 120 HK. Bygget av Bergens mekaniske Værksted, Bergen.
1876 Solgt i juni for SPD 35.000 til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.
1878 Grunnstøtte 08/04 på Mefjordbåen i Fedjefjorden mens hun var på reise fra Kristiania til Trondheim med passasjerer, post og stykkgods.
Vraket ble solgt 15/04 av assurandørene for NOK 6.000 til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Vraket hogget opp på stedet.

 

 

 

Forlis historien fra boka Skipsforlis i Bergensleden av Erik Bakkevig.
8. april 1878: I godsrute var GANGER ROLF på reise fra Kristiania til Trondheim. Det hadde vært innom Bergen, og natt til denne dagen grunnstøtte det på Mefjordbåen øst for Holmengrå, i munningen av Fensfjorden. To av lasterommene ble snart vannfylte, og dampskipet FRITHJOF ble sendt fra Bergen for å hente passasjerer og post. 10. april forteller Bergens Tidende at GANGER ROLF fortsatt står på skjæret, og at det pågår berging av gods. Mefjordbåen ligger utsatt til, og tross godt vær, hindres arbeidet av tung havdønning, slik at havaristen brytes langsomt i stykker. Avisen opplyser at ca. 1000 tonn gods er berget, mer eller mindre beskadiget. 15. april var det utlyst auksjon over havaristen. Dampskipet AKTIV gikk nordover fra Bergen kl. 9 om morgenen med interesserte. Med på turen var GANGER ROLF's kaptein, Wiese, dampskipsingeniør Paasche samt et halvt snes spekulanter som ville gi bud på havaristen. Synet som møtte dem, var nok en skuffelse. Bare fordekket var over vann. En stor del av kjølen var borte, og salongtaket lå og fløt. Propellrammen var også brukket. Spekulantenes interesse kjølnet straks. En eventuell berging og reparasjon ble anslått til å koste ca. 100.000 kroner. Da satt man fortsatt igjen med et 22 år gammelt skip med dårlige kjeler og upraktiske lasterom. Et tilsvarende skip ville kunne kjøpes for kr. 120.000, ble det opplyst. Resultatet ble at Det Bergenske kjøpte vraket av assurandørene for kr. 6.000. Det ble hogd opp på stedet, uten at vi vet hvem som påtok seg dette.

 

 

History in English:

1855 Built as GANGER ROLF by Caird & Company, Cartsdyke Mid Yard, Greenock, Scotland for Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Christiania. Launched 23/10, completed in December. Building costs GBP 15.400.
1871 New steam engine installed: 1 compound, 2-cylinder, cyl. diam.: ” –”, stroke: ”. 120 HP. Built by Bergens mekaniske Værksted, Bergen.
1876 Sold in June for SPD 35.000 to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.
1895 Stranded 08/04 on Mefjordbåen in Fedjefjorden whilst on a voyage from Christiania to Trondheim with passengers, mail and general cargo. The wreck sold 15/04 by the insurance for NOK 6.000 to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Broken up in situ.

 

 

             

Kilde: Lloyd’s, boka 100 år i Rutefart 1854-1954, boka Skipsforlis i Bergensleden av Erik Bakkevig, boka Bergenske
av Dag Bakka Jr.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 16/09-2023 (SN)