BRG50818820120001 NORDSTJERNEN som DENEB. Bilde via wrecksite.eu.

 

1882 DS NORDSTJERNEN (2) (BRG508188201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjerer stykkgods
steam ship, passenger, general cargo.

ID:

5616241

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1882/06

Bygg nr:

73

Bygger (yard):

Rostocker Aktiengesellschaft für Schiff- & Maschinenbau,
Rostock, Tyskland
.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

750 tdw, 856 brt, 447 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 188,0’-B: 28,2’-D: 21,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JPCN / LENT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Compound, 2-
sylinder, syl. diam.: 31,5”–59,0”, slag/stroke: 35.5”.
154
NHK. Bygget av A. Borsig, Berlin, Tyskland.

Fart/forbr.(speed/cons):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers) hver med dim.: 11,5’ x 10,0’ og 2
fyrganger. Arbeidstrykk 100 psi. Bygget av A. Borsig, Berlin,
Tyskland
.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1882 Bygget som NORDSTJERNEN av Rostocker Aktiengesellschaft für Schiff- & Maschinenbau, Rostock, Tyskland for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt og ferdigstilt i juni. Byggekostnad NOK 346.260. Bygget med henblikk på turisttrafikken.
1895 Grunnstøtt i Trondhjemsfjorden. Brakt flott og tilbake i fart.
1896 Modernisert og installert elektrisk lys.
1899 Forskjellig ominnredning foretatt.
 
1908 Nye kjeler installert: 2 dampkjeler, hver med dim.: 11,7’ x 9,æ5’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av Bergens mekaniske Værksted, Bergen. 
1913 Grunnstøtte 07/02 ved Oksøkalven utenfor Flekkerøya, Kristiansand. Tatt til Mjellem & Karsen, Bergen for reparasjon. Ombygget til reint lasteskip.
1924 Ombygget ved selskapets verft i Laksevåg, Bergen. Installert en brukt triple dampmaskin kjøpt fra Reichsmarineamt, Tyskland. 1 stempel dampmaskin. Triple exp., 3-sylinder, syl. diam.: 14,0”–22,1”-33,5”, slag: 23,6”. 400 IHK. Bygget i 1917 av J. W. Klawitter, Danzig, Tyskland. Også installert brukte kjeler. 2 dampkjeler hver med dim.: 12,0’ x 10,5’ og 2 fyrganger. Samlet heteflate 1.345 ft2. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget i 1901av John Dickinson & Sons Ltd, Sunderland, England. Kostnad for ombyggingen NOK 200.000.
1936 Omdøpt til DENEB 02/11, samme eier.
1940 Senket av tyske fly 20/05 ved Harstad mens hun overførte bensin i kanner fra britisk MS PEMBROKE COAST.

 

 

History in English:

1882 Built as NORDSTJERNEN by Rostocker Aktiengesellschaft für Schiff- & Maschinenbau, Rostock, Germany for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched and completed in June. Building costs NOK 346.260. Was built with an eye to the tourism.
1885 Stranded in Trondhjemsfjorden. Refloated and back in service.
1896 Modernized and installed electrical light.
1899 Various rebuilding of the interior carried out.
1908 New boilers installed: 2 boilers, each with dim.: 11,7’ x 9,5’ and 2 furnaces.
Working pressure 80 psi. Built by Bergens mekaniske Værksted, Bergen.
1913 Stranded 07/02 at Oksøkalven off Flekkerøya, Kristiansand. Taken to Mjellem & Karsen, Bergen for repairs. Converted to cargo vessel.
1924 Rebuilt at the Company’s yard at Laksevåg, Bergen. Installed an used triple steam engine purchased from Reichsmarineamt, Germany. 1 steam reciprocating. Triple exp., 3-cylinder, cyl. diam.: 14,0”–22,1”-33,5”, stroke: 23,6”. 400 IHP. Built in 1917 by J. W. Klawitter, Danzig, Germany. Also installed used boilers. 2 boilers, each with dim.: 12,0’ x 10,5’ and 2 furnaces. Total heating surface 1.345 ft2. Working pressure 80 psi. Built in 1901 by John Dickinson & Sons Ltd, Sunderland, England. Cost for the rebuilding NOK 200.000.
1936 Renamed DENEB 02/11, same owner.
1940 Bombed and sunk by Germans aircrafts at Harstad 20/05 while transhipping cased petrol from British MV PEMBROKE COAST.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.,  
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 19/09-2023 (SN)