BRG50818910120001 MIRA. Foto: Anders Beer Wilse. På Svolvær havn fra clydeships.

 

1891 DS MIRA (BRG508189101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods/passasjerer
steam ship, general cargo/passengers.

ID:

5600282

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1891/06

Bygg nr:

219

Bygger (yard):

A. & J. Inglis Ltd, Pointhouse Yard, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

850 tdw, 998 brt, 579 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 198,3’-B: 30,3’-D: 20,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

300 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JVHN / LELV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylinder,
syl. diam.: 26,0’’–32,0’’–52,0’’, slag/stroke.: 36,0’’. 186

NHK. Bygget av
A. & J. Inglis Ltd, Pointhouse Yard, Glasgow,
Scotland.

Fart/forbr.(speed/cons):

12,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler, (boilers), hver med dim.: 13,5’ x 10,5’ og 3
fyrganger. Samlet heteflate 3.200 ft2. Arbeidstrykk 160 psi.
Bygget av
A. & J. Inglis Ltd, Pointhouse Yard, Glasgow,
Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1891 Bygget som MIRA av A. & J. Inglis Ltd, Pointhouse Yard, Glasgow, Scotland for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 07/04, ferdigstilt i juni. Byggekostnad NOK 557.155. Satt in på Englandsrute i kombinasjon med turisttrafikk.
1906 Kong Haakon & Dronning Maud reiste med skipet etter kroningen 22/06.
1907 Forlenget ved Stavanger Støberi & Dok, Stavanger. Ny tonnasje 910 tdw, 1.112 brt, 684 nrt. Nye mål: L: 221,7’-B: 30,1’-D: 22,5’.
1921 Inn på Hamburg ruten.
1927 Ombygget for Hurtigruten på Laksevaag, Bergen. Ny innredning og bro. Fart på prøvertur 12,35 knop.
1932 Kjøleanlegg installert.
1937 Reserve skip.
1940 Hun seile i konvoi ON-24 i begynnelsen av april på reise  England til Norge. Hun ble angrepet flere ganger av tyske fly i Nordsjøen. To mann ble skada under angrepene.
MIRA var i Bergen 09/04 da tyskerne invaderte Norge. Hun ble beslaglagt av tyskerne og tatt i bruk som losji skip for die Kriegsmarine. Tilbakelevert eierne og satt inn i kysttrafikk mot slutten av året.
1941 Beskutt og etter hvert senket 04/03 av den britiske jageren HMS BEDOUIN mens hun var på reise fra Svolvær til Narvik. (HMS BEDOUIN) var i farvannet grunnet det første raidet på Lofoten). MIRA ble etter hvert stoppet og livbåtene låret og skipet forlatt. En av mannskapet og tre av passasjerene omkom under skytingen. Tolv ble såret. Folkene i livbåtene ble tatt opp av HMS BEDOUIN. Tre av de sårede døde senere på sykehus. En tysk offiser og tolv soldater ble også tatt med til England.

 

 

History in English:

1891 Built as MIRA by A. & J. Inglis Ltd, Pointhouse Yard, Glasgow, Scotland for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launced 07/04, completed in June. Building costs NOK 557.155. Put in service on the England-line in combination with tourist-traffic.
1906 King
Haakon & Queen Maud sailed with the vessel after the coronation 22/06.
1907 Lengthened at Stavanger Støberi & Dok, Stavanger. New tonnage 910 tdw, 1.112 grt, 684 nrt. New measurements:
L: 221,7’-B: 30,1’-D: 22,5’.
1921 In on Hamburg route.
1927 Rebuilt at Laksevaag, Bergen, new interior and bridge. Speed at trials 12,35 knop.
1932 Refrigerator plant installed.
1937 Used as spare skip.
1940 She was in Convoy ON-24 in beginning of April whilst on a voyage from England to Norway. She was attacked by German aircrafts several times in the North Sea. Two men was wounded.
MIRA was in Bergen 09/04 when Norway was invaded by the Germans. She was seized by the Germans and used as accommodation vessel for the Kriegsmarine. Returned to the owners at end of the year and put in coastal traffic.
1941 Shelled and eventually sunk 04/03 by the British destroyer HMS BEDOUIN whilst on a voyage from Svolvær to Narvik. (HMS BEDOUIN) was in the area in connection with the first raid on Lofoten). MIRA was stopped, lifeboats were launched and the ship abandoned. One of the crew and three of the passengers died during the shelling. Twelve were injured. The people in the lifeboats were taken up by HMS BEDOUIN. Three of the injured died later at hospital. One German officer and twelve soldiers were also taken to England.

 

 

BRG50818910120002 MIRA. Bilde på Svolvær havn fra clydeships.

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., clydeships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 22/09-2023 (SN)