BRG50819020120001 TAURUS. Bilde via clydeships.

 

1902 DS TAURUS (BRG508190201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

ID:

5601938

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1902/07

Bygg nr:

64

Bygger (yard):

Campbeltown Shipbuilding Co., Trench Port Yard,
Campbeltown, Scotland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.940 tdw, 1,238 brt, 772 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 230,1’-B: 32,7’-D: 16,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

12 passasjerer.
3 lasterom med 3 luker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JQCP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylinder,
syl. diam.: 18,0’’–27,5’’–45,0’’, slag/stroke.: 33,0’’.
122
NHK. Bygget av
Hutson & Sons Ltd, Glasgow, Scotland.

Fart/forbr.(speed/cons):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele, (boiler), med dim.: 14,3’ x 10,5’ og 3
fyrganger. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av
Hutson & Sons
Ltd, Glasgow, Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1901 Kontrahert.
1902
Bygget som TAURUS av Campbeltown Shipbuilding Co., Trench Port Yard, Campbeltown, Scotland for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 05/06, ferdigstilt i juli. Byggekostnad NOK 336.450.
1903 Mistet propellen i februar utenfor Mandal på reise til Hamburg, Tyskland med stykkgods. Kom seg inn til Mandal ved hjelp av seil. Ny propell påsatt og skipet tilbake i ifart igjen etter noen dager.
1906 På Verksted for å installere kjølerom får å bli bedre egnet til å frakte fersk fisk.
1912 Grunnstøtte 11/01 utenfor Vik på Helgeland. Dratt av grunnen neste natt av DS NEPTUN. Skipet hadde en mindre lekkasje, men fortsatte til Bodø. Her ble lasten losset og skipet besiktiget. Forpeaken var full av vann og endel skrogskader. Skipet returnerte til Bergen hvor hun ble reparert ved Laxevaags Jernskibs & Maskinbyggeri, Bergen. Tilbake i fart 09/02.
1917 Bortbefraktet til Furness Withy & Co., London, England på vegne av britiske mydigheter. Dette var et krav fra britene.
1918 Torpedert og senket 08/09 av den tyske ubåten UB 80 (Kapitänleutnant Max Vieberg), 1 nm nord for Scarborough, England mens hun var på reise fra Rouen, Frankrike til Tyne, England i ballast. 6 mann omkom.

 

 

 

Fra Sjøforklaringen:
Aar 1918 den 11te september blev efter berammelse avholdt sjøforklaring ved det norske konsulat i Newcastle O'Tyne i anledning d/s TAURUS’s sænkning den 8de september utenfor Scarborough.
Forretningen administreredas av konsul Morgenstierne.
Som Bisiddere fungerte kaptein Theodor C. Nielsen, North Shields, kaptein W. Marstrander, Newcastle O’Tyne.
Fremstod kaptein Einar Hansen 38 aar gammel, hjemmehørende i Vardø, fører av d/s
TAURUS. Kapteinen fremla en skriftlig beretning (da alle papirer var gått tapt) saalydende:
«Torsdag den 5te september avgik fra Havre red kl. 11,30 form., styrende ind paa anvist plads i konvoyen og der styrtes efter lederen hele dagen. Fredag den 6te september ankrede paa Downs kl. 6 form, blev eksaminert av eksaminationsskibet, fik lods ombord og fortsatte efter dennes anvisning kl. 8 form. Kvitterte lodsen i Yarmouth kl. 5,30 efterm., ankret paa Yarmouth kl. 6 efterm. Lørdag den 7de septbr, tyk taake. Kl. 8,30 form. lettet taaken, hev op og fortsatte, blev eksaminert ved Humberen kl. 5,30 efterm. fik besked at gaa op og ankre for at avvente ordre for konvoyens avgang. Fik ordren kl. 71/2 efterm. Søndag 8de septbr. frisk SV lig vind, overskyet luft. Hev op og avgik i konvoy kl. 1,30 form, efter ordre. I lysningen ved 51/2 tiden styrte ind i anvist plads i konvoyen nr. 5 = W, F, i den ytterste kolonne. Passerte Flamborough kl, 9 form., fart 7—7.5 mil. Kl. 11 form, passerte Scarborough. Omtrent kl. 11.10 form, fik man en voldsom eksplosion i forskibet, man var straks klar over, at skibet var torpedert og alle mand gik øieblikkelig til sine baater. Nedfiringen av baatene foregik rolig og i god orden Efter at bakbords båt var kommet paa vandet viste det sig, at der var et stort hul i denne som vandet strømmet ind igjennem, dette var foraarsaket av en gjenstand efter eksplosionen, man rodde rundt med styrbords baat og tok ombord de som var i bagbords baat. Skibet sank med forskibet til broen i løpet av 3—4 minutter, her stoppet det en liten stund og sank helt i løpet av de næste 4-6 minutter. Før eksplosionen indtraf var der intetsomhelst at opdage hverken av torpedo eller av undervandsbaat. Med beklagelse maa meddeles, at frivagten og utkigsmanden savnes, antagelig som direkte følge av eksplosionen da man under hele tiden ikke kunde opdage noget tegn fra dem. Matros Peder Olsen der laa tilkøis forut og sov er paa en ham selv uforklarlig mante kommet op paa dæk, han sprang øieblikkelig i sjøen og svømmet bort til bakbords baat som tok ham op. Det er ham umulig at erindre noget om, hvordan han kom op paa dæk. Ca. 10 minutter efter at skibet var sunket, blev man optat av en engelsk trawler, der var med som eskorte og bragt til Tyne, hvor man ankom kl. 7 efterm.»
Føreren henholdt sig i alle dele til den skriftlige beretning og forklarte videre, at skibet var paa reise til Tyne fra Rouen i ballast. Besætningen bestod av 10 mand inklusive kaptein og en kvinde (stuerdesse), hvorav 6 mand omkom. Føreren var gaat ned i bestiklugaren ca. 2 minutter før eksplosionen indtraf. Matros Bjarne Larsen var utkiksmanden og en av de savnede. Kapteinen saa skibet synke ved 11,20 tiden en god kvm. nord for Scarborough. De omkomnes navne og hjemsteder er:
Fyrbøder Johan Schelvan født 24de mars 1891 i Trondhjem.

Fyrbøder Magnus Lundqvist født 13de august 1883 i Umeå.

Fyrbøder Karl Haukaas født 27de januar 1880 i Bergen.

Matros Holger E. Paulsen født 29de mars 1899 i Odense.

Matros Bjarne Larsen født 3dje februar 1897 i Drammen.

Matros Vilgoth Falek født 4de oktober 1897 i Kalmar. Der var livbælter og redningsvester til alle mand og alle baater var i fuld god orden. Der var motorbaat ombord. Livbaatene var svinget ut og baatmanøvre blev avholdt i en fransk havn for ca. 1 maaned siden. Kjendingssignal J. Q. C, P., klasse I. A. 1, norsk Veritas.
Oplæst og vedtat.

 

 

History in English:

1901 Contracted.
1902
Built as
TAURUS by Campbeltown Shipbuilding Co., Trench Port Yard, Campbeltown, Scotland for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 05/06, completed in July. Building costs NOK 336.450.
1903 Lost the propeller in February off Mandal whilst on a voyage to Hamburg, Germany with general cargo. Came in to Mandal by sail. New propeller fitted here, and the vessel back in service after some days.
1906 Taken to yard for installing a refrigeration room for better transportation of fresh fish.
1912 Stranded 11/01 off Vik on Helgeland. Pulled off next night by SS NEPTUN. The vessel had a minor lekage, but continued to Bodø. Here the cargo was discharged and vessel surveyed. The forepeak was full of water, and some hull damages. The vessel returned to Bergen where she was repaired at Laxevaags Jernskibs & Maskinbyggeri, Bergen. Back in service 09/02.
1917 Chartered to Furness Withy & Co., London, England after requirement from British authorities.
1918 Torpedoed and sunk 08/09 by the German submarine UB 80 (Kapitänleutnant Max Vieberg), 1 nm North of Scarborough, England whilst on a voyage from Rouen, France to Tyne, England in ballast. 6 men lost.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., clydeships, uboat.net, Sjøforklaringer over
krigsforliste norske skibe i 1918.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 24/09-2023 (SN)