BRG50819030120001 HEKTOR. Bilde via tynebuiltships.

 

1903 DS HEKTOR (BRG508190301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

ID:

5602058

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1903/07

Bygg nr:

128

Bygger (yard):

William Dobson & Co., Walker Yard, Newcastle, England.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.445 tdw, 1,146 brt, 695 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 225,5’-B: 32,0’-D: 13,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Passasjer sertifikat for 62 passasjer i europisk fart. 230 i
kystfart og 398 i korte ruter og innenskjærs.
3 lasterom med 3 luker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MBJQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylinder,
syl. diam.: 17,0’’–28,0’’–46,0’’, slag/stroke.: 33,0’’.
133
NHK. Bygget av John Dickinson & Sons Ltd, Sunderland,
England
.

Fart/forbr.(speed/cons):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele, (boiler), med dim.: 15,0’ x 10,7’ og 3
fyrganger. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av John Dickinson &
Sons Ltd, Sunderland, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1903 Bygget som HECTOR av William Dobson & Co., Walker Yard, Newcastle, England for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 13/06, ferdigstilt i juli. Byggekostnad NOK 327.096.
1909 Ombygget og ominredet. Hadde ikke lenger passasjer seritfikat, men kunne ta 12 passasjerer i den tidligere 1. Klasse innredningen.
1910 Grunnstøtte 14/01 ved Skjelanger på reise sydgående i Rotterdamruten. Hun ble dratt av taubåten TITAN & bergningsdamperen ACHILLES. Skipet hadde noe lekkasje som ble tettet midlertidig i Bergen før hun fortsatte til Rotterdam, Nederland. Her ble hun dokksatt og reparert.
1917 Stanset, torpedert og senket 23/04 av den tyske ubåten U 88 (Kapitänleutnant Walther Schwieger), i posisjon 56.00N-01.30Ø, i Nordsjøen mens hun var på reise fra Bergen til Hull, England med saltsild.

 

 

 

Fra Sjøforklaringen:
Aar 1917 den 13de juni blev sjøret for Bergen sat i rettens lokale, administrert av assessor Hesselberg med sjøretsmedlenmer 0. Nieuwejahr og E. Engelsen, begge før edfæstet.
Der foretoges sjøforklaring nr. 259 1917 for dampskibet HECTOR Skibsinspektoren var tilstede.
Fremstod skibets forer, Sigurd Müller, 42 aar, bopæl Ny Sandvigsvei 60, og fremla en rapport, datert 7de juni 1917, som han erklærte at ha avfattet og egenhændig under skrevet.
Rapporten vedheftes i kopi.
Han forklarte sig deretter paa speciel eksamination overensstemmende med rapporten, der etter oplæsning vedtoges som rigtig.
D/S HECTOR er paa 1400 ton d. w., 695 ton N. R, er bygget i 1902 i England og tilhører Det Bergenske Dainpskibsselskap. Skibet har ikke seilet under konvoy over Nordsjøen, idet kapt. ikke fandt konvoyen, som først kom nogle dage etter. 8kibet var, da det blev sænket, ca 110 kv.mil fra den engelske kyst og ca. 300 kv.mil fra den norske kyst. Den mand som ikke medfulgte baatene. da disse blev utsat, fortalte, at han hadde sovet saa tungt, at han ikke hørte at der blev git signal om at gaa til baatene. Han vaagnet først, da torpedoen rammet skibet. Under opholdet i baatene led mandskapet ingen overlast, og alle var friske ved fremkomsten til England.
Baatøvelser med utsætning av baatene paa vandet fandt sted i Bergen før skibets avgang. Oplæst og vedtat. Kapteinen avtraadte.

 

 

History in English:

1903 Built as HECTOR by William Dobson & Co., Walker Yard, Newcastle, England for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 13/06, completed in July. Building costs NOK 327.096.
1909 Rebuilt and refurbished. The passenger certificates were suspended, but she could take 12 passengers in the former 1st. class quarters.
1910 Stranded 14/01 at Skjelanger whilst South bound in the Rotterdam route. She was pulled off by the tug TITAN & salvage steamer ACHILLES. The vessel was some leaking, but this was temporary repaired in Bergen before she continued to Rotterdam, the Netherlands. Here she was dry docked and repaired..
1917 Captured, torpedoed and sunk 23/05 by the German submarine U 88 (Kapitänleutnant Walther Schwieger), in position 56.00N-01.30E, in the North Sea whilst on a voyage from Bergen to Hull, England with salt herring.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., tynebuiltships, uboat.net, Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe i 1918.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 24/09-2023 (SN)