BRG50819040120001 DIANA. Bilde via www.wrecksite.eu

 

1904 DS DIANA (1) (BRG508190401)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

ID:

5602202

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1904/02

Bygg nr:

125

Bygger (yard):

Bergens mekaniske Værksted, Solheimsviken, Bergen.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.500 tdw, 1,154 brt, 699 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 225,2’-B: 32,1’-D: 13,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 passasjerlugarer.
3 lasterom med 3 luker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MBQF / LDSS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylinder,
syl. diam.: 17,0’’–28,0’’–46,0’’, slag/stroke.: 33,0’’.
139
NHK. Bygget av
Bergens mekaniske Værksted, Bergen.

Fart/forbr.(speed/cons):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele, (boiler), med dim.: 15,0’ x 10,5’ og 3
fyrganger. Heteflate 2.203 ft2. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget
av
Bergens mekaniske Værksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1904 Bygget som DIANA av Bergens mekaniske Værksted, Solheimsviken, Bergen for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 01/02, ferdigstilt i mars. Byggekostnad NOK 322.229.
1905 Grunnstøtte i februar nær Haugesund. Kom av ved egen hjelp og gikk til Bergen for å reparere skader i baugen og kjølen.
1914 Grunnstøtte under storm 13/02 ved Skomakeren ved Hindøya, Florø. Skipet sprang lekk med skader på begge sider av baugen. Midlertidig tetta i Florø. Skipet seilte så til Bergen for permanent reparasjon.
1917 Grunnstøtte 18/07 ved Ramsøy utenfor Kristiansand mens hun var på reise til Göteborg, Sverige med jernbaneskinner. Skipet sprang lekk, men ble holdt flytende ved å losse jernbaneskinnene. Skipet kom inn til Kristiansand for egen maskin. Reparasjonen kom på NOK 120.000.
1924 Ominnredet for å ha 3. Klasse passajerer. Fikk nå sertifikat for 50 passasjerer.
1925 Under verksted opphold i Laxevaag, Bergen ble 3. Klasse fjernet for å ha bedre plass til last. Samtidig fikk hun ny rigg. Fire nye bommer og vinsjer med 5 tonns løfte kapasitet.
1929 Kaptein Hans Petter Ulrichsen falt overbord 15/01 og ble borte mens hun var på reise mellom Stavanger og Bergen. 
 
1931 Kolliderte 19/02 på Elben i nærheten av Cuxhaven, Tyskland med det portugisiske skipet ALFERAREDE. DIANA måtte settes på land ved hjelp av to taubåter. Lekkasjene tetta og skipet slept til Hamburg, Tyskland for reparasjon. Skipet hadde fått et 1,5 meter hull ved akterluka. Reparert og satt i fart igjen.
1938 Peileapparat installert.
1939 Radio installert.
1940 WW II–Nortraship ble managers i april.
Forsvant med hele mannskapet, 17 personer etter hun seilte 26/09 fra Milford Haven, Wales for Plymouth, England med kull. Gikk antagelig på ei mine. En livbåt og vrakrester drev i land 07/10 ved mellom Llansallos og Pencarrow Head, Cornwall.

 

 

History in English:

1904 Built as DIANA by Bergens mekaniske Værksted, Solheimsviken,Bergen for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 01/02, completed in March. Building costs NOK 322.229.
1905 Stranded in February near Haugesund. Refloated by own power and sailed to Bergen for repairs of damages in bow and keel.
1914 Stranded in gale 13/02 at Skomakeren at Hindøya, Florø. The vessel sprang a leak with damages on both sides of the bow. Temporary made water tight in Florø. Vessel sailed for own power to Bergen for permanent repairs.
1917 Stranded 18/07 at Ramsøy off Kristiansand whilst on a voyage to Göteborg, Sweden with rails. The vessel sprang a leak, but keept floating by discharging rails. The vessel came in to Kristiansand for own power. Repair costs was NOK 120.000.
1924 Refurbished for passenger on 3rd. class. Got passenger certificate for 50 passengers.
1925 The accommodation for 3rd. class removed during stay at yard at Laxevaag in Bergen. This was for making better space for cargo. The rig was renewed. Four new derricks and winches of 5 tons lifting capacity.
1929 The master, Hans Petter Ulrichsen fell over board and disappeared 15/01 on a voyage between Stavanger and Bergen.  
1931 In collision 19/02 with the Portuguese
ALFERAREDE on Elben near Cuxhaven, Germany. DIANA had to be beached by help from two tugs. Made water tight, towed to Hamburg, Germany for repairs. The vessel had a 1,5 meter hole at the aft hatch. Repaired and put back in service.
1938 Bearing set installed.
1939 Radio installed.
1940 WW II–Nortraship became managers in April.
Missing with entire crew, 17 persons after she sailed from Milford Haven, Wales 26/09 for Plymouth, England with coal.
Probably hit a mine. A lifeboat and some wreckage drifted ashore 07/10 between Llansallos og Pencarrow Head, Cornwall.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/09-2023 (SN)