BRG50819070120001 FLORA. Bilde via wikipedia.org.

 

1907 DS FLORA (BRG508190701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjerer, stykkgods
steam ship, passenger general cargo.

ID:

5600288

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1891/05

Bygg nr:

157

Bygger (yard):

Nederlandsche Stoomboot Maatschapppij, Rotterdam,
Nederland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

750 tdw, 818 brt, 494 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 207,3’-B: 27,7’-D: 14,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

20 passasjerer første klasse.
22 passasjerer tredje klasse.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MDJS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylinder,
syl. diam.: 16,0”–25,0”–41,0”, slag/stroke: 27,0”.
99 NHK.
Bygget av Nederlandsche Stoomboot Maatschapppij,
Rotterdam, Nederland.

Fart/forbr.(speed/cons):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,3' x 9,3' og 3
fyrganger. Arbeids trykk 160 psi. Bygget av Nederlandsche
Stoomboot Maatschapppij, Rotterdam, Nederland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1891 Bygget som OLAV KYRRE av Nederlandsche Stoomboot Maatschapppij, Rotterdam, Nederland for Naami Vennootschap Maatschapppij Norwegen (D. Burger & Zoon), Rotterdam. Sjøsatt 29/03, ferdigstilt 16/05.
1907 Solgt for NOK 187.240 til A/S Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Omdøpt til FLORA. Ombygget ved Bergens mekaniske Værksted, Bergen for Islandsruten.
1917
Stanset, skutt, torpedert og senket 06/07 av den tyske ubåten U 52 (Kapitänleutnant Hans Walther) 12 nm nord-øst for Lamba Ness, Shetland mens hun var på reise fra Sydisfjordur, Island via Lerwich, Shetland til Bergen med stykkgods og 16 passasjerer.
Kaptein Peder Johnsen, mannskapet og passasjerene forlot skipet i livbåtene. Etter ca. 3 timer ble de tatt opp av en engelsk patruljebåt og landsatt Lerwich.

 

 

 

Fra Sjøforklaringen.
Der foretoges Sjøforklaring for dampskibet FLORA.
Skibsinspektøren mødte ved Besigtelsesmand Døsen og for Krigsforsikringen mødte O.R.Sagf. Kr. Faye.
Rekvirenten mødte ved Captein Johannessen.
Fremstod Skibets Captein Peder Johnsen, 39 Aar, Bopæl Nardriasvei 18, og fremlagde en idag datert Rapport, idet han bemærkede, at Skibets Journal var gaaet under ved Anledningen. Han vedtog Rapporten som sin Forklaring under Retten. Skibet er saavidt vides bygget i Holland, 494 Ton N. R., disponeret af Rekvirenten. Capteinen har kun havt Skibet denne ene Tur. Det var stille pent Veir, lav nordlig Bris med lidt Dønninger og klart. Ingen blev saaret naar undtages en Passager som fik en let Skramme i Hodet. Ingen led Men af Opholdet i Baadene. Baadene var i fuld Stand og forskriftsmæssig udstvret. Ubaaden var mørkegraa af Farve, 180—200 Fod lang uden Flag eller Mærke. Efter at Explosionen ombord havde fundet Sted kom Ubaaden op mellem Baadene, og spurgte om hvor Skibet kom fra, hvad Lasten var og hvor det skulde hen samt om de havde havt Prisemandskab ombord. FLORA havde baade Flag oppe og Nationalitetsmærke malet paa Siderne. Saa vidt Capteinen saa var Tyskerne ikke om bord. 1ste Styrmanden havde Vagt ved An­ledningen. Sænkningen fandt Sted da Skibet var ca. 12/4 Mil i N. 0. af Lamhanas. Der var 5 levende Heste ombord som alle druknet. Oplæst og vedtager. Capteinen aftraadte.
Rapporten indtages.
Rapport: om D/S FLORA’s Sænkning den 6/7 17 paa Reise fra Seydisfjord til Bergen via Lerwich Onsdag den 4/7 17 Kl. 9 Em. afgik D/S FLORA fra Seydisfjord med en Ladning Stykgods bestemt til Bergen samt 16 Passagerer. Skibet var i enhver Henseende i god og sjødygtig Stand, Mandskab og Passagerer fordeles til sine respektive Baade. Vinden var løi, nordlig og letskyet Luft.
Efter at have passeret Dalatangen sattes Kursen S. 0. t. S. 1/2 S.

Torsdag 5/7 17. Jevn nordlig Bris og overskyet Luft med endel nordlig Dønning, fortsatte samme Kurs til Fredag 6/7 17 mellern Kl. 11 og 12 Fm. da Kursen blev forandret til Syd. Veiret var nu klart med løi nordlig Bris samt endel Dønning.
Alt gik godt til Kl. mellem 41/2 og 5 Em. da man observerede en Undervandsbaad i østlig Retning ea. 3 i Kvartmil af.
Kursen blev forandret i S. V.lig Retning, for at styre ind mod Land. Undervandsbaaden begyndte strax at skyde med skarpt uden fortidgaaende Varselskud.
Projektilerne slog stadig ned rundt Skibet, der blev da slaaet klar og strax efter stop i Maskinen. Det 4de eller 5te Skud rammede og splintrede Skorstenen.
Nu blev givet Ordre, at samtlige skulde forlade Maskinrummet, ligeledes at Passagerer og Mandskab skulde gaa i Baadene, hvilke var paa Vandet og fuldt bemandet i Løbet af 2 Minutter.
Skydningen fra Ubaaden fortsattes stadig. Man roede bort fra Skudlinien snarest mulig. Etterhvert som Baadene fjernede sig fra Skibet syntes Skydningen at være rettet mod disse. Efter ca. 15 á 20 Minutters Forlob ophørte Skydingen. Man forblev i Nærheden for at se hvad videre vilde foregaa.
Efter ea. 1/2 Times Forløb observerede man en Explosion ombord i Skibet og dette sank deretter i Løbet af ca. 5 Minutter.
Man roede da mod Land, Veiret var fremdeles klart med løi nordlig Bris samt endel nordlig Dønning.
Omkring Kl. 8 Em. blev man optaget af et engelsk Vagtskib som bragte os ind til Lerwich, hvor vi ankom Kl. 11 1/2« Em. samme Dag og blev overgivet til det norske Consulats videre Forføining.
Samtlige Passagerer og Mandskab blev reddet.
Bergen 16. Juli 1917.
P. Johnsen,
Fører.

Irettelagt 16. 7. 1917.

 

 

History in English:

1891 Built as OLAV KYRRE by Nederlandsche Stoomboot Maatschapppij, Rotterdam, the Netherlands for Naami Vennootschap Maatschapppij Norwegen (D. Burger & Zoon), Rotterdam. Launched 29/03, completed 16/05.
1907 Sold for NOK 187.240 to A/S Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Renamed FLORA. Rebuilt at Bergens mekaniske Værksted, Bergen for the Iceland route.
1917 Captured, shelled, torpedoed and sunk 06/07 by the German submarine U 52 (Kapitänleutnant Hans Walther) 12 nm North-East of Lamba Ness, Shetland whilst on a voyage from Sydisfjordur, Iceland via Lerwich, Shetland to Bergen with general cargo and 16 passengers. The master, Peder Johnsen, the passengers and the crew abandoned in the lifeboats. They were taken up after abt. 3 hours by an English patrol boat and landed in Lerwich.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., Sjøforklaringer over Norske skibes krigsforlis 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 26/09-2023 (SN)